На вниманието на ръководителите на ЦПО

На основание заповед № РД-08-56 от 12.08.2020 г., утвърдения годишен график за 2020 г. за провеждане на изпити на лицата в ЦПО се допълва с по една допълнителна дата за месеците септември, октомври, ноември и декември 2020 г. за провеждане на държавен изпит.

Допълнителни дати – Заповед № РД-08-56/12.08.2020 г.


● Публикувано на 12.08.2020 ● Последна редакция 12.08.2020●