Новини

Информационна среща на НАПОО в гр. Самоков

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 06.05.2016

НАПОО участва в кръглата маса на БТПП на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?”

3

На 27.04.2016 г. БТПП бе домакин на кръгла маса на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?”, организирана съвместно със списание „Бизнес… Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2016

НАПОО взе участие в международна конференция „Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства и възможности”

На 26 април 2016 г. г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Аделина Любомирова, главен експерт в НАПОО взеха участие в Международна конференция на тема „Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.04.2016

Приет е образователен стандарт за професията „Парамедик“ в България

На 19.04.2016 г. в „Държавен вестник“ беше обнародвана Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 21.04.2016

Информационна среща на НАПОО с ЦПО в гр. Благоевград

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 20.04.2016

Информационна среща на НАПОО с ЦПО в гр. Карлово

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 18.04.2016

Новини за www.ReferNet.bg

До ръководителите на
професионални гимназии, ЦПО, ЦИПО, професионални колежи, училища по изкуства
Във връзка с функциите на НАПОО като национален координатор и свързания с тях ангажимент за регулярни публикации във версията на сайта на мрежата ReferNet за България (www.refernet.bgПълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

Анкетна карта за обратна връзка с лицензирани центрове

Уважаеми ръководители и служители в ЦПО и ЦИПО, с оглед подобряване административните услуги, предоставяни от НАПОО, ви предлагаме възможност да дадете вашите предложения и оценки за нашата… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

До ръководителите на ЦПО, извършващи обучение по професията „Сервитьор-барман“

Първото национално състезание за Бармани между обучените по професия „Сервитьор-барман“ в лицензираните центрове за професионално обучение ще се проведе на 23 април 2016 Пълен текст »


Публикувано на: 03.04.2016

Информационен ден на НАПОО в гр. Велико Търново

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2016

До ръководителите на ЦПО/ЦИПО

Във връзка с постъпили запитвания в НАПОО oтносно липсващи данни в Информационната система ви напомняме, че във вашия профил в ИС на НАПОО следва:

  1. Да прегледате дали по всички професии и специалности (от сега действащия

Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2016

Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация

До ръководителите на ЦПО
Във връзка с предстоящото Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2016

16 години от създаването на НАПОО

Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 16 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2016

Проект „Развитие на прилагането на информационните технологии и информацията за пазара на труда в услугите по професионално ориентиране“, финансиран от CEDEFOP

На 21 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, НАПОО взе участие в семинар с представители на социалните партньори и експерти от Euroguidance, ELGPN и… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2016