Новини

Прие се образователен стандарт за професията „Маркшайдер“

На 7 юни 2016 г. Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Маркшайдер“ беше  обнародван в Държавен вестник с наредба на министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 14.06.2016

Професионално ориентиране през целия живот

Необходимо е синхронизиране на политиките по професионално ориентиране, които се прилагат към различните групи граждани – учениците, студентите, заетите и безработните лица. Това стана ясно след проведеното на 7 юни в… Пълен текст »


Публикувано на: 09.06.2016

Добри практики в областта на професионалното ориентиране

Във връзка с предстоящо публично събитие, организирано от НАПОО и ЦРЧР и посветено на професионалното ориентиране през целия живот, моля да споделите с нас информация относно Ваши добри практики в в сферата на професионалното ориентиране и кариерното… Пълен текст »


Публикувано на: 20.05.2016

Приеха се образователни стандарти за професиите „Сондажен техник“ и „Организатор на обредно-ритуални дейности“

На 11 май 2016 г. Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификации по професиите „Сондажен техник“ и „Организатор на обредно-ритуални дейности“ бяха  обнародвани в Държавен вестник с наредби на министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 12.05.2016

Информационен семинар в рамките на изложение Булмедика/Булдентал

Национална агенция за професионално образование и обучение и Консултантска компания „ЗГУРА-М“ имат удоволствието да Ви поканят на информационен семинар на тема „Нови възможности за Пълен текст »


Публикувано на: 10.05.2016

Информационна среща на НАПОО в гр. Самоков

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 06.05.2016

НАПОО участва в кръглата маса на БТПП на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?”

3

На 27.04.2016 г. БТПП бе домакин на кръгла маса на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?”, организирана съвместно със списание „Бизнес… Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2016

НАПОО взе участие в международна конференция „Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства и възможности”

На 26 април 2016 г. г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Аделина Любомирова, главен експерт в НАПОО взеха участие в Международна конференция на тема „Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.04.2016

Приет е образователен стандарт за професията „Парамедик“ в България

На 19.04.2016 г. в „Държавен вестник“ беше обнародвана Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 21.04.2016

Информационна среща на НАПОО с ЦПО в гр. Благоевград

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 20.04.2016