Новини

Утвърден е “Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

Във връзка с направено предложение от Управителния съвет на НАПОО, г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката утвърди със заповед № РД09-5443/18.10.2017г. „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“
За повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/dokumenti-za-razrabotvane-na-sppoo/Пълен текст »


Публикувано на: 25.10.2017

Предстоящ семинар „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”

Националната агенция за професионално образование и обучение като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема: „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез… Пълен текст »


Публикувано на: 17.10.2017

Участие на представители на НАПОО в третото издание на Националните дни за Учене през целия живот, гр. Русе, 2017 г.

Представители на Националната агенция за професионално образование и обучение – Марияна Павлова, зам.-председател, Аделина Борисова, гл. експерт и Емилия Войславова, гл. експерт взеха участие в третото издание на Националните дни за учене през целия… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2017

Резултати от анкета за оценка на информационната дейност на НАПОО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране,
През настоящата година НАПОО предприе поредица от дейности в цялата страна за подготвяне и предоставяне на актуална информация с цел подкрепа на ЦПО и ЦИПО за предоставяне на по-качествени услуги по консултиране и професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2017

Предстоящ семинар „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“

Националната агенция за професионално образование и обучение като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение(ECVET) за България има удоволствието да Ви покани на семинар на тема: „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“Пълен текст »


Публикувано на: 09.10.2017

Изследване на образованието и обучението на възрастни

Изследване на участието на възрастни в различни форми на обучение в България е направено в периода 18 ноември 2016 – 15 януари 2017 година. Изследването се провежда веднъж на 5 години във всички държави – членки на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.09.2017

Изменения в Наредба 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Уважаеми директори/ръководители на ЦПО,
Информираме Ви, че днес в Държавен вестник бе публикувана изменената Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образованиеПълен текст »


Публикувано на: 15.09.2017

Проект на Концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България

Представители на НАПОО участваха във  форум, организиран от МОН за обсъждане на проекта на Концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България. Във форума участваха представители на държавни… Пълен текст »


Публикувано на: 15.09.2017

Изчерпани места за информационния ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,
Във връзка с провеждане на информационен ден на НАПОО на 12.09.2017г. в гр. София, Ви уведомяваме, че местата са запълнени.
Поради големия интерес ще направим през месец октомври допълнителен информационен… Пълен текст »


Публикувано на: 07.09.2017

Втора европейска седмица на професионалните умения 20-24 ноември 2017 г.

vet week


#EUVocationalSkills
Европейската комисия  организира за втори път  Европейска седмица на професионалните умения.
Целта на събитието е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 30.08.2017

Облекчаване на процедурите при кандидатстване за лицензиране на ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г.  за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса,  НАПОО намалява броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията… Пълен текст »


Публикувано на: 28.07.2017