Новини

Експерти от НАПОО взеха участие в работна среща с министър Танев по ЗИД на ЗПОО

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев даде старт в гр. Панагюрище поредица от срещи за обсъждане на необходими нормативни промени в системата на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 13.01.2016

Годишна информация на ЦПО

До Директорите на лицензираните ЦПО!
На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015… Пълен текст »


Публикувано на: 12.01.2016