Новини

Четвърта среща на Националната консултативна група в България по проект “H-Care”

hc

На 12.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе четвърта работна среща на националната консултативна група в България по проект „H-Care“, финансиран по мярка: „Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2016

На вниманието на ръководителите на Центрове за професионално обучение

Подаването на заявки за задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучение се извършва през Информационната система на Националната агенция за професионално образование до 31.01.2016 Пълен текст »


Публикувано на: 25.01.2016

Подаване на годишната информация и заявяване на учебна документация от ЦПО – краен срок 31.01.2016 г.

До Директорите на лицензираните ЦПО!
1. Във връзка със задължението на ЦПО, произтичащо от чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.01.2016

Експерти от НАПОО взеха участие в работна среща с министър Танев по ЗИД на ЗПОО

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев даде старт в гр. Панагюрище поредица от срещи за обсъждане на необходими нормативни промени в системата на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 13.01.2016

Годишна информация на ЦПО

До Директорите на лицензираните ЦПО!
На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015… Пълен текст »


Публикувано на: 12.01.2016