Новини

Новини за www.ReferNet.bg

До ръководителите на
професионални гимназии, ЦПО, ЦИПО, професионални колежи, училища по изкуства
Във връзка с функциите на НАПОО като национален координатор и свързания с тях ангажимент за регулярни публикации във версията на сайта на мрежата ReferNet за България (www.refernet.bgПълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

Анкетна карта за обратна връзка с лицензирани центрове

Уважаеми ръководители и служители в ЦПО и ЦИПО, с оглед подобряване административните услуги, предоставяни от НАПОО, ви предлагаме възможност да дадете вашите предложения и оценки за нашата… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

До ръководителите на ЦПО, извършващи обучение по професията „Сервитьор-барман“

Първото национално състезание за Бармани между обучените по професия „Сервитьор-барман“ в лицензираните центрове за професионално обучение ще се проведе на 23 април 2016 Пълен текст »


Публикувано на: 03.04.2016

Информационен ден на НАПОО в гр. Велико Търново

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2016

До ръководителите на ЦПО/ЦИПО

Във връзка с постъпили запитвания в НАПОО oтносно липсващи данни в Информационната система ви напомняме, че във вашия профил в ИС на НАПОО следва:

    Да прегледате дали по всички професии и специалности (от сега действащия

Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2016

Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация

До ръководителите на ЦПО
Във връзка с предстоящото Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2016

16 години от създаването на НАПОО

Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 16 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2016

Проект „Развитие на прилагането на информационните технологии и информацията за пазара на труда в услугите по професионално ориентиране“, финансиран от CEDEFOP

На 21 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, НАПОО взе участие в семинар с представители на социалните партньори и експерти от Euroguidance, ELGPN и… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2016

НАПОО съвместно с Министерството на културата и НГСЕИ-Пловдив стартира разработването на ДОИ за професия “Актьор”

актьор

В Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) в гр. Пловдив експерти на НАПОО и представители на Министерството на културата си партнираха заедно с изявени специалисти в професията като… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2016

Проект ДОМИНО – дуалното образование в България

На 7 март г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Марияна Павлова, зам.-председател на НАПОО участваха в третата сесия на Форума за дуално образование в рамките на българо-швейцарския проект „ДОМИНО“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на… Пълен текст »


Публикувано на: 11.03.2016

За дуалното обучение – интервю в bTV Радио с г-жа Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО

По инициатива на вестник “24 часа” с основен партньор “Аурубис България” АД на 22.02.2016 г. в София Тех Парк беше стартирана национална инициатива “Учи за да… Пълен текст »


Публикувано на: 10.03.2016

Кръгла маса „Професия Специалист по безопасност и здраве при работа – изисквания, квалификация и образование“

На 26.02.2016 г. г-жа Емилияна Димитрова – председател на НАПОО взе участие в  кръгла маса на тема “Професията Специалист по безопасност и здраве при работа… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2016

Пета международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET”

На 17 февруари 2016 г. в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се проведе петата международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET” или накратко QUAKE. Тя бе открита от заместник-министъра на земеделието и храните… Пълен текст »


Публикувано на: 18.02.2016

Четвърта среща на Националната консултативна група в България по проект “H-Care”

hc

На 12.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе четвърта работна среща на националната консултативна група в България по проект „H-Care“, финансиран по мярка: „Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2016