Новини

Анкетна карта за обратна връзка с лицензирани центрове

Уважаеми ръководители и служители в ЦПО и ЦИПО, с оглед подобряване административните услуги, предоставяни от НАПОО, ви предлагаме възможност да дадете вашите предложения и оценки за нашата… Пълен текст »


Публикувано на: 04.04.2016

До ръководителите на ЦПО, извършващи обучение по професията „Сервитьор-барман“

Първото национално състезание за Бармани между обучените по професия „Сервитьор-барман“ в лицензираните центрове за професионално обучение ще се проведе на 23 април 2016 Пълен текст »


Публикувано на: 03.04.2016

Информационен ден на НАПОО в гр. Велико Търново

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2016

До ръководителите на ЦПО/ЦИПО

Във връзка с постъпили запитвания в НАПОО oтносно липсващи данни в Информационната система ви напомняме, че във вашия профил в ИС на НАПОО следва:

    Да прегледате дали по всички професии и специалности (от сега действащия

Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2016

Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация

До ръководителите на ЦПО
Във връзка с предстоящото Отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.87 и чл.88 от Наредба № 4 за документите за системата на народната… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2016

16 години от създаването на НАПОО

Днес Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) отбеляза 16 години от създаването си. С дейността си НАПОО съдейства за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2016

Проект „Развитие на прилагането на информационните технологии и информацията за пазара на труда в услугите по професионално ориентиране“, финансиран от CEDEFOP

На 21 март 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, НАПОО взе участие в семинар с представители на социалните партньори и експерти от Euroguidance, ELGPN и… Пълен текст »


Публикувано на: 24.03.2016

НАПОО съвместно с Министерството на културата и НГСЕИ-Пловдив стартира разработването на ДОИ за професия “Актьор”

актьор

В Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) в гр. Пловдив експерти на НАПОО и представители на Министерството на културата си партнираха заедно с изявени специалисти в професията като… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2016

Проект ДОМИНО – дуалното образование в България

На 7 март г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-жа Марияна Павлова, зам.-председател на НАПОО участваха в третата сесия на Форума за дуално образование в рамките на българо-швейцарския проект „ДОМИНО“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на… Пълен текст »


Публикувано на: 11.03.2016

За дуалното обучение – интервю в bTV Радио с г-жа Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО

По инициатива на вестник “24 часа” с основен партньор “Аурубис България” АД на 22.02.2016 г. в София Тех Парк беше стартирана национална инициатива “Учи за да… Пълен текст »


Публикувано на: 10.03.2016

Кръгла маса „Професия Специалист по безопасност и здраве при работа – изисквания, квалификация и образование“

На 26.02.2016 г. г-жа Емилияна Димитрова – председател на НАПОО взе участие в  кръгла маса на тема “Професията Специалист по безопасност и здраве при работа… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2016

Пета международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET”

На 17 февруари 2016 г. в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се проведе петата международна среща по проект “Qualification, Knowledge, ECVET” или накратко QUAKE. Тя бе открита от заместник-министъра на земеделието и храните… Пълен текст »


Публикувано на: 18.02.2016

Четвърта среща на Националната консултативна група в България по проект “H-Care”

hc

На 12.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе четвърта работна среща на националната консултативна група в България по проект „H-Care“, финансиран по мярка: „Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на… Пълен текст »


Публикувано на: 16.02.2016

На вниманието на ръководителите на Центрове за професионално обучение

Подаването на заявки за задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучение се извършва през Информационната система на Националната агенция за професионално образование до 31.01.2016 Пълен текст »


Публикувано на: 25.01.2016