Общи

522050- Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ – 2017 (проект)

522050- Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ – 2017 (проект)

ус-оторизиран достъп

Уважаеми посетители на сайта,

Настоящият раздел е предназначен за оторизиран достъп само на членове на Управителния съвет на НАПОО и експертите на НАПОО.