Окончателно отнемане на лицензии на ЦПО

До всички заинтересовани лица,
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомяваме заинтересованите страни, че започва производство по окончателно отнемане на лицензиите на изброените по-долу центрове за професионално обучение, които не са намерени на посочените от тях адреси:
1. ЦПО към ЕТ “Арлет – Елена Янкова”, гр. Пловдив
2. ЦПО към “Бора К и К” ЕООД, гр. Варна
3. ЦПО към “Прагматика” ООД, гр. София
4. ЦПО към “И.ФО.ЖЕ.КО България” АД, гр. София
5. ЦПО към “ФУУДС КЪНСЪЛТАНТС СЪРВИСИС” ЕООД, гр. София
6. ЦПО към Сдружение с общественополезна дейност „Асоциация за устойчиво развитие и сътрудничество Парис 2012”, гр. Гоце Делчев
7. ЦПО към “Дакофф Трейд” ООД, гр. София
8. ЦПО към СНЦ “Бизнес-център Панагюрище”, гр. Панагюрище
9. ЦПО към ЕТ “Есперинформ – БЛ – Божидар Леонов”, гр. Карлово


● Публикувано на 22.07.2015 ● Последна редакция 22.07.2015●