Приключени международни проекти

Програма “Интелигентна енергия в Европа” , покана “Изграждане на умения”

2011 – 2013 „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.”, инициатор ЕнЕфект Консулт, България
Продукти по проекта:
Пътна карта на български език BuildUp
Брошура по проекта BuildUpПълен текст »


Публикувано на: 20.02.2011

Проект, финансиран от Европейската комисия, Директорат “Образование и култура”

2007 – 2008 “Изграждане на Европейска мрежа за политики в областта на ориентирането през целия живот”, с мандат на министъра на образованието и… Пълен текст »


Публикувано на: 26.05.2007

Други проекти, финансирани от холандската агенция CROSS

2007 “Включване на социалните партньори в професионалното образование и обучение на кадри за химическата промишленост в България”, реализиран с партньорството на VAPRO –… Пълен текст »


Публикувано на: 01.02.2007

Други проекти, финансирани от Европейската комисия по тематични покани за предложения

2006 – 2007 “Постигане на съответствие между търсенето и предлагането – мрежа за секторен подход за квалификациите в туризма на европейско ниво” (Qtel.Net) – инициатор и координатор НАПОО

2007 – 2008 “Приложение на Европейската квалификационна рамка” (TransEQFrame)… Пълен текст »


Публикувано на: 01.08.2006

Други проекти по програма “Сократ”

2004 – 2006 “Разработване и разпространение на успешни практики в областта на професионалното информиране и ориентиране с цел подпомагане на международното/регионалното сътрудничество”, инициатор НАПОО

2005– 2007 “Трудности в ученето и неуспехи в системата на професионалното образование и обучение”(Red… Пълен текст »


Публикувано на: 26.02.2004

Други проекти по програма “Леонардо да Винчи”

2001 – 2003 “Ориентиране на възрастни: Обучение на обучаващи” (AGETT), инициатор Университета в Талин, Естония

2002 – 2005 “Информиране на младежи относно възможностите за обучение в областта на… Пълен текст »


Публикувано на: 26.05.2002