Проект № 2021-1-BG01-KA210 – VET- 000034563 – Be prepared for a VET digital world


Наименование: Проект № 2021-1-BG01-KA210 – VET- 000034563 – Be prepared for a VET digital world
Финансираща програма: Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2, Small scale partnership
Продължителност: 01.11.2021 г. – 01.05.2023 г.
Цели на проекта:
Проектът цели дигитализиране на част от оперативните процеси в партниращите организации и е насочен към внедряването на нови цифрови инструменти.
В рамките на проекта ще бъдат реализирани дейности за повишаване ефективността в двете институции чрез оптимизиране на работните процеси и подобряване на дигиталните умения на служителите.

Партньор по проекта е CPI – Институт на Република Словения за професионално образование и обучение
Размер на БФП: 60 000 евро.

Посещение на експерти от Института на Република Словения за професионално образование и обучение (CPI)

Бюлетин


● Публикувано на 20.12.2021 ● Последна редакция 29.08.2022●