Проект № 2022-1-LT01-KA220-ADU-000085541 (Project Title: Creation of self-assessment quality assurance tool in non-formal adult learning” (SelfAssessAL)/” Създаване на инструмент за осигуряване на качеството на самооценка в неформалното обучение за възрастни”

Erasmus BG

Финансираща програма: „Еразъм+ KA220-ADU – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.

Проектът е с продължителност 19 месеца.
Продължителност: 01.11.2022 г. – 31.05.2024 г.
Цели:
1) да се засили осигуряването на качество в неформалното обучение на възрастни;

2) да осигури инструмент за самооценка за осигуряване на качеството в програмите за неформално обучение за възрастни чрез сътрудничество между различни заинтересовани страни и опита на различни страни, като се вземе предвид Европейска референтна рамка за осигуряване на качество.

 

  1. Партньори по проекта:
    State Education Quality Service (Латвия)
  2. Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre (Литва)
  3. Foundation Smart minds, (Латвия);
  4. Vilnius Technology and Engineering Training Center (Литва)
  5. Национална агенция за професионално образование и обучение (България)
  6. Институт за подготовка на служители в международни организации (България)

● Публикувано на 24.11.2022 ● Последна редакция 24.11.2022●