Профил на купувача

24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Разработване и внедряване на нови модули към информационната система на национална агенция за професионално образование и обучение с цел осигуряване на оперативна съвместимост с информационната система на Агенцията по… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2014

28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:”Обучение за служители в центрове за професионално обучение” по седем обособени позиции:

ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали
ОП 2 За служителите е в ЦПО в следните области:… Пълен текст »


Публикувано на: 28.05.2014

27.05.2014 г. – Обществена поръчка с предмет “Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение” по седем обособени позиции:

ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали;
ОП 2 За преподавателите в ЦПО в следните области: Бургас,… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2014

25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по проект BG051PO001-3.1.10-0001

Уважаеми участници,
Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Осигуряване на информация и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2014

20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: “Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 – 3.1.10 – 0001”

Уважаеми участници,
Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект… Пълен текст »


Публикувано на: 20.01.2014

20.12.2013. – Обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет „Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект по договор BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 20.12.2013

13.12.2013.-Обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по проект договор BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.12.2013

22.10.2013. – Обществена поръчка по проект BG051PO001-3.1.10-0001

Стартира обществена поръчка с предмет “Разработване на специализирани наръчници, организиране и провеждане на фокус групи и работни срещи за служители и обучаващи в ЦПО”, по проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2013

16.10.2013. – Обществена поръчка по реда на гл. 8 “а” от ЗОП с предмет: “Осигуряване на информация и публичност”

Стартира обществена поръчка по реда на глава 8 “а” от ЗОП с предмет:”Осигуряване на информация и публичност”, по проект договор ЦА 12-22-82/05.06.2013 г. “Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез… Пълен текст »


Публикувано на: 16.10.2013

21.08.2013. – Стартира обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет:

Организиране и провеждане на обучения по проект “Повишаване на квалификацията на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.08.2013

19.07.2013. – Избран изпълнител

До заинтересованите страни:
Уведомяваме ви, че за изпълнител, след проведена процедура по реда на глава 8а от ЗОП за обществена поръчка с предмет: “Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет на екипите в центровете за професионално обучение (ЦПО) и идентифициране на потребностите от развитие на квалификацията на различните категории… Пълен текст »


Публикувано на: 19.07.2013

04.07.2013. – Стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП …

Стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет: „Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет на екипите в центровете за професионално обучение (ЦПО) и идентифициране на потребностите от развитие на квалификацията на различните категории… Пълен текст »


Публикувано на: 04.07.2013