Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Процедура за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на ЦПО

Утвърдена със Заповед № РД-08-43 от 28.07.2017 г. на Председателя на НАПОО


● Публикувано на 18.01.2012● Последна редакция 28.07.2017●