Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Процедура за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на ЦПО

Утвърдена със Заповед № РД-08-19 от 06.03.2018 г. на Председателя на НАПОО


● Публикувано на 18.01.2012● Последна редакция 08.03.2018●