Регистрация на ЦПО и ЦИПО в Комисията за защита на личните данни

До всички ръководители на ЦПО и ЦИЦПО, напомняме Ви, че преди да започнете обработването на лични данни след получаването на лицензия, съгласно Закона за защита на личните данни, сте длъжни да подадете заявление за регистрация в Комисията за защита на личните данни.


● Публикувано на 03.07.2015 ● Последна редакция 03.07.2015●