Специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

На 01.12.2020 г. от 11:00 до 12.30 часа ще се състои специализран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО лица“.

Акценти в програмата:

– Проследяването на реализацията като един от инструментите за оценка на качеството на предлаганото професионално обучение
– Ползи от прилагането на система за проследяване на реализацията
– Представяне на тенденции в проследяването на кариерния път в страните от ЕС
– Лесни стъпки при имплементирането на механизма за проследяване в ЦПО
– Възможности за използване на събраните данни
– Представяне на проекти OnTrack и VIREO-2 Pilot Tracking

Участието в уебинара е безплатно. За целта е необходимо да се регистрирате, като изпратите имейл до v.hristov@navet.government.bg в срок до 29.11.2020 г., за да получите линк за достъп. Местата са ограничени.

Техническо ръководство


● Публикувано на 20.11.2020 ● Последна редакция 25.11.2020●