Данни за контакт с разпространителите на учебната документация

Уважаеми ръководители на ЦПО,
предлагаме на вашето внимание списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация, която ще закупите с утвърдените от нас заявки.

Заявките, предназначени за документите от тираж 2016 г. ще закупувате след 15 април 2016, а документите от тираж 2015 г. – можете да закупите веднага.


● Публикувано на 19.02.2016 ● Последна редакция 14.03.2016●