Текущи национални проекти

Истинските малки истории за професионалното обучение

navet-quality-and-efficiency

Историята, която днес публикуваме е за участник в курс за заварчици.
В инициативата на НАПОО „Малки истории за ПО“ пристигнаха над 30 истории. Ще публикуваме някои от… Пълен текст »


Публикувано на: 23.08.2022

Малки истории за професионалното обучение

OPR4R

 
Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, Националната агенция за професионално образование и обучение организира кампания за популяризиране на дейността на лицензираните центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 04.08.2022

Обучение по проект “Качество и ефективност”

image_training

На съвместно обучение служители от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха разработените по проект “Качество и ефективност” два модела:
1.за мониторинг и контрол на качеството на професионалното… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2022

Обявление

OPR4R

Обявление за свободна позиция за длъжност „Шофьор“,  1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение съгласно изпълнението на Дейност 3 в рамките на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 13.06.2022

НАПОО апробира модела „Секторен съвет за квалификация“

SSK_2

В рамките на проект „Качество и ефективност“ Националната агенция за професионално образование и обучение възложи на Международен институт по мениджмънт (в изпълнение на договор между НАПОО и МИМ) да осъществи апробиране на модела за мониторинг на компетенциите чрез външно независимо… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2022

Участие на ЦПО в изпълнение на проект „Качество и ефективност“

OPR4R

Уважаеми представители на ЦПО,
 
НАПОО изпълнява проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чиято цел е подобряване на предоставяните от агенцията… Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2022

Обявление

navet-quality-and-efficiency

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 3 бр. в НАПОО в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 10.03.2022

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Предмет на услугата „Апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 31.01.2022

Стартира проекта за надграждането на ИС на НАПОО

 
На 17.01.2022 г. беше сключен договор между НАПОО и „СМ-Индекс“ ДЗЗД за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на… Пълен текст »


Публикувано на: 19.01.2022

Добрите практики в  професионалното обучение в ЦПО

На националната конференция „Добрите практики в  професионалното обучение“, проведена от НАПОО онлайн, беше представен опитът на  17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори… Пълен текст »


Публикувано на: 21.10.2021

Национална конференция „Добри практики в професионалното обучение в ЦПО“

На 21 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 10:00 чaса чрез ZOOM платформа ще бъдат обявени резултатите и представени участниците в инициативата на  НАПОО „Добри практики в професионалното… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2021

Добри практики в професионалното обучение

В рамките на инициативата „Добри практики в професионалното обучение“, в НАПОО са получени 26 предложения в трите категории на инициативата.
В категория „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) – 18… Пълен текст »


Публикувано на: 01.10.2021