Участие на НАПОО в заседание на работна група към ЕК за професионално образование и обучение

На 18-19 юни 2018 г. гр. Правец се състоя последното заседание на работната група Европа 2020 за професионално образование и обучение в гр. Правец, България. В събитието участваха представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, Технически университет – София, Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи (НПГ по КТС) в гр. Правец. Участниците бяха приветствани от г-жа Таня Петрова, член на парламентарната комисия по образование и наука към Народното събрание.
В събитието бяха представени добри практики от България и други европейски страни, които се отнасят до създаването на възможности за продължаващо професионално развитие на преподавателите и наставниците в ПОО.
Участниците посетиха НПГ по КТС, в гр. Правец. Визитата беше изключително интересна в гимназията и впечатли гостите чрез своята иновативност и иновативен модел за управление. Учениците взеха активно участие и показаха професионални знания и високо ниво на владеене на английски език.
В рамките на срещата представителите на Европейската комисия представиха новата работна програма, чиято тема ще бъде посветена на „Иновации и дигитализация в подкрепа на високото качество на ПОО“.
Резултатите от работата на групата ще бъдат представени в публикацията „Учителите и обучителите имат значение“ ( http://ec.europa.eu/education/).


● Публикувано на 22.06.2018● Последна редакция 22.06.2018●