Уважаеми представители на ЦПО

Документацията от тираж 2019 г. са документите, които ще се използват от ЦПО до 30.04.2020 г. (документи с фабрични номера – свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение) за удостоверяване на проведено професионално обучение за периода 01.05.2019г. до 30.04.2020г.
Документация от тираж 2020 г. са документите, които ще се използват от ЦПО след 30.04.2020 г. за удостоверяване на обучение от 01.05.2020 г. до 30.04.2021 г.
Във връзка с гореизложеното обръщаме внимание, че ако са ви необходими документи, които ще бъдат ползвани преди 30.04.2020 г., трябва в ИС на НАПОО да поръчате документация от тираж 2019 г.
Заявките за документация от тираж 2020 г. ще бъдат одобрявани най-рано през месец април.


● Публикувано на 16.01.2020 ● Последна редакция 16.01.2020●