Важно за потребителите

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!

Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме актуален към март 2021 г. списък на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2021

На вниманието на директорите на ЦПО, които провеждат процедури по валидиране

Условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене се определят с Наредба № 2 от 13 ноември 2014… Пълен текст »


Публикувано на: 02.02.2021

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2020 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 11.12.2020

Специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

На 01.12.2020 г. от 11:00 до 12.30 часа ще се състои специализран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО… Пълен текст »


Публикувано на: 20.11.2020

До директорите на ЦПО

В последните обновявания на интернет браузърите (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium)) бяха направени значими промени в частта им за поддържаните криптографски протоколи (TLS) при отваряне на сайтове и криптиране на връзката със… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2020

ИС на НАПОО е актуализирана за работа с новите версии на BISS на Борика АД

Уважаеми ръководители на ЦПО,
ИС на НАПОО е актуализирана за работа с новите версии на BISS на Борика АД. След инсталиране на новата версия на BISS можете отново да подавате информацията за издадените свидетелства с електронен… Пълен текст »


Публикувано на: 10.07.2020

Уважаеми ръководители на ЦПО,

Във връзка с неправомерно издадени документи при обучения за придобиване на квалификационна група по безопасност, проведени  съгласно изискванията разписани в „ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) Ви… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2020