Важно за потребителите

До директорите на ЦПО

Поради актуализиране на Информационната система в частта Професионално обучение с въвеждане на нови номенклатури и възможност за описване на часовете от учебния план беше обновена структурата за импортиране на информация за проведени… Пълен текст »


Публикувано на: 20.03.2020

Уважаеми представители на ЦПО,

При проверка на документите, издадени от ЦПО по чл. 38 и чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) преди включването им в Регистъра на издадените от ЦПО документи за професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 12.02.2020

Уважаеми представители на ЦПО

Документацията от тираж 2019 г. са документите, които ще се използват от ЦПО до 30.04.2020 г. (документи с фабрични номера – свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение) за удостоверяване на проведено професионално обучение за периода… Пълен текст »


Публикувано на: 16.01.2020

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

При осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО се установява много често, че действащият Правилник за устройството и дейността на ЦПО, произтичащ от разпоредбата на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.09.2019

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

При осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО се установява много често, че се организира обучение по учебни планове и програми, които не са в съответствие с действащото… Пълен текст »


Публикувано на: 14.08.2019

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

С цел да продължим да Ви бъдем полезни, за нас е от голямо значение да имаме Вашето мнение и обратна връзка. Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите време да попълните кратката ни… Пълен текст »


Публикувано на: 13.06.2019

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО

Относно: Задължения на ЦПО във връзка с провеждане на процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с извършени проверки в ИС на НАПОО на профилите на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.06.2019

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с приключили курсове за професионално обучение и издадени свидетелства за професионална квалификация, които след проверка от експертите на НАПОО са върнати към центровете за професионално обучение за… Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2019

На вниманието на директорите на ЦПО

Във връзка с приключили курсове за професионално обучение през 2018 година и издадени свидетелства за професионална квалификация, които след проверка от експертите на НАПОО са върнати за… Пълен текст »


Публикувано на: 09.05.2019

На вниманието на лицензираните ЦПО

Поради зачестилите напоследък искания от страна на лицензираните центрове за професионално обучение за връщане на курсове за професионално обучение и/или издадени свидетелствата за професионална квалификация, които не са проверени от експертите на НАПОО за включване в Регистъра по… Пълен текст »


Публикувано на: 09.05.2019