Важно за потребителите

Специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

На 01.12.2020 г. от 11:00 до 12.30 часа ще се състои специализран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО… Пълен текст »


Публикувано на: 20.11.2020

До директорите на ЦПО

В последните обновявания на интернет браузърите (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium)) бяха направени значими промени в частта им за поддържаните криптографски протоколи (TLS) при отваряне на сайтове и криптиране на връзката със… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2020

ИС на НАПОО е актуализирана за работа с новите версии на BISS на Борика АД

Уважаеми ръководители на ЦПО,
ИС на НАПОО е актуализирана за работа с новите версии на BISS на Борика АД. След инсталиране на новата версия на BISS можете отново да подавате информацията за издадените свидетелства с електронен… Пълен текст »


Публикувано на: 10.07.2020

Уважаеми ръководители на ЦПО,

Във връзка с неправомерно издадени документи при обучения за придобиване на квалификационна група по безопасност, проведени  съгласно изискванията разписани в „ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) Ви… Пълен текст »


Публикувано на: 07.04.2020

До директорите на ЦПО

Поради актуализиране на Информационната система в частта Професионално обучение с въвеждане на нови номенклатури и възможност за описване на часовете от учебния план беше обновена структурата за импортиране на информация за проведени… Пълен текст »


Публикувано на: 20.03.2020

Уважаеми представители на ЦПО,

При проверка на документите, издадени от ЦПО по чл. 38 и чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) преди включването им в Регистъра на издадените от ЦПО документи за професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 12.02.2020

Уважаеми представители на ЦПО

Документацията от тираж 2019 г. са документите, които ще се използват от ЦПО до 30.04.2020 г. (документи с фабрични номера – свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение) за удостоверяване на проведено професионално обучение за периода… Пълен текст »


Публикувано на: 16.01.2020

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

При осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО се установява много често, че действащият Правилник за устройството и дейността на ЦПО, произтичащ от разпоредбата на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.09.2019

Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

При осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО се установява много често, че се организира обучение по учебни планове и програми, които не са в съответствие с действащото… Пълен текст »


Публикувано на: 14.08.2019