Важно за потребителите

Уважаеми директори и служители на ЦПО

На интернет страницата на НАПОО в рубриката „За лицензирани ЦПО“ в меню „Методически материали за ЦПО“ са публикувани материалите от проведените информационни дни, които можете да ползвате във вашата пряка… Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2015

Окончателно отнемане на лицензии на ЦПО

До всички заинтересовани лица,
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомяваме заинтересованите страни, че започва производство по окончателно отнемане на лицензиите на изброените по-долу центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2015

Анкета за обновения интернет-сайт на НАПОО

Уважаеми потребители,
Във връзка с изпълнението на проект „Надграждане на информационната система (ИС) на Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 14.07.2015

Регистрация на ЦПО и ЦИПО в Комисията за защита на личните данни

До всички ръководители на ЦПО и ЦИЦПО, напомняме Ви, че преди да започнете обработването на лични данни след получаването на лицензия, съгласно Закона за защита на личните… Пълен текст »


Публикувано на: 03.07.2015

Списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация

Уважаеми ръководители на ЦПО,
Поради постъпилите запитвания предлагаме на вашето внимание списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация, която ще закупите с утвърдените от нас… Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2015

Заявки за задължителната документация за началото на учебната 2015/2016 година.

Уважаеми ръководители на ЦПО,
В срок до 30 май следва да подадете попълнени заявките за задължителната документация за началото на учебната 2015/2016 година.
Номенклатурните… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2015