Важно за потребителите

Данни за контакт с разпространителите на учебната документация

Уважаеми ръководители на ЦПО,
предлагаме на вашето внимание списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация, която ще закупите с утвърдените от нас… Пълен текст »


Публикувано на: 19.02.2016

Методически материали за ЦПО

До директорите на ЦПО,
В рубриката „За лицензирани центрове“, подрубрика „Методически материали“ са публикувани Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 15.01.2016

Годишна информация на ЦПО

До Директорите на лицензираните ЦПО!
На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за 2015… Пълен текст »


Публикувано на: 12.01.2016

Онлайн уебинар относно предстоящото заявяване на задължителната документация от ЦПО през ИС на НАПОО

До ръководителите на ЦПО,
Във връзка със заявяване на задължителна документация за 2016 г.
Уведомяваме ви, че във връзка с въвеждането на новия модул  в ИС на НАПОО за подаване на заявки за задължителна документация от… Пълен текст »


Публикувано на: 16.12.2015

До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Поради профилактика на сървърите на НАПОО,  от 12:00 ч. на 12 декември до 24:00 ч. на 13 декември информационната система (ИС) няма да бъде достъпна. През това време недостъпни ще бъдат и поддържаните на интернет-страницата на НАПОО регистри за… Пълен текст »


Публикувано на: 11.12.2015

Уважаеми директори и служители на ЦПО

На интернет страницата на НАПОО в рубриката „За лицензирани ЦПО“ в меню „Методически материали за ЦПО“ са публикувани материалите от проведените информационни дни, които можете да ползвате във вашата пряка… Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2015

Окончателно отнемане на лицензии на ЦПО

До всички заинтересовани лица,
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомяваме заинтересованите страни, че започва производство по окончателно отнемане на лицензиите на изброените по-долу центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2015

Анкета за обновения интернет-сайт на НАПОО

Уважаеми потребители,
Във връзка с изпълнението на проект „Надграждане на информационната система (ИС) на Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 14.07.2015

Регистрация на ЦПО и ЦИПО в Комисията за защита на личните данни

До всички ръководители на ЦПО и ЦИЦПО, напомняме Ви, че преди да започнете обработването на лични данни след получаването на лицензия, съгласно Закона за защита на личните… Пълен текст »


Публикувано на: 03.07.2015

Списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация

Уважаеми ръководители на ЦПО,
Поради постъпилите запитвания предлагаме на вашето внимание списък с данни за контакт с разпространителите на учебната документация, която ще закупите с утвърдените от нас… Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2015

Заявки за задължителната документация за началото на учебната 2015/2016 година.

Уважаеми ръководители на ЦПО,
В срок до 30 май следва да подадете попълнени заявките за задължителната документация за началото на учебната 2015/2016 година.
Номенклатурните… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2015