Заявки за задължителната документация за началото на учебната 2015/2016 година.

Уважаеми ръководители на ЦПО,
В срок до 30 май следва да подадете попълнени заявките за задължителната документация за началото на учебната 2015/2016 година.
Номенклатурните номера, които центровете заявяват и купуват са:
3-50Б – Личен картон за проведен курс за професионална квалификация;
3-50В – Личен картон за валидиране;
3-78 – Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;
3-73 – Регистрационна книга за издадените дубликати на документите за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация
Картоните и книгите ще бъдат отпечатани в средата на м. август.
Попълнените и подпечатани заявки сканирайте и изпратете в НАПОО – на имейл : napoo-zud@navet.government.bg

Заявки:

Документи за валидиране на професионална квалификация
Заявка за задължителната документация за институциите, за които са предназначени документите за края на учебната 2014/2015 година
Заявка за задължителната документация за институциите, за които са предназначени документите за началото на учебната 2015/2016 година


● Публикувано на 27.05.2015 ● Последна редакция 28.05.2015●