Заседание на управителния съвет – 08 ноември 2017 година
● Публикувано на 07.11.2017● Последна редакция 01.12.2017●