Skip to content

НОВИНИ

navet

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Растениевъд”

В брой № 96 на Държавен вестник от 17.11.2023 г. е обнародвана Наредба № 18 от 3-ти ноември 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията Растениевъд
navet

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника ”

В брой № 95 на Държавен вестник от 14.11.2023 г. е обнародвана Наредба № 17 от 3-ти ноември 2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

Уважаеми представители на ЦПО,

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“, в рамките на инициативите на Р България за провеждане на Европейската година на

СЪОБЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

До директорите на ЦПО и ЦИПО

В НАПОО постъпва информация, че част от представителите на ЦПО не получават

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

NAPOO-news

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАПОО

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиранеНа какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: • Изискванията на чл. 13 от ЗПОО; • Изискванията на Рамкови

ПРОЕКТИ НА НАПОО

КОНТАКТИ:

Важни телефонни номера:
02 971 20 70 кабинет на председателя на НАПОО
02 970 66 41 деловодство
e-mail: napoo@navet.government.bg

Приемно време в НАПОО за граждани и институции, които не са заявили предварително час за среща/консултация:

• Деловодство – всеки ден от 9:00 до 17:30 часа;
• Служители от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за консултации, свързани с лицензиране или дейността на лицензираните ЦПО/ЦИПО, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, обучение в ЦПО и др. – понеделник и четвъртък 14:00-17:00 часа;
• Счетоводство на НАПОО – вторник и четвъртък 14:00-17:00 часа.

footer-img
Национална агенция за професионално образование и обучение © 2023

Skip to content