Skip to content

НОВИНИ

Честит 24 май!

Скъпи колеги, партньори и съмишленици, Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май – бъдете дейни и просвещавайте с
logonapoo

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ – 2 броя, с код по НКПД  2422
logonapoo

Стартира работата на Експертните комисии към НАПОО по новия СППОО

В изпълнение на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ с бенефициент Министерство на образованието и науката, в който НАПОО е

СЪОБЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО)

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Задължителна документация – тираж 2024 г.

Във връзка със заявяването на задължителна документация, Ви уведомяваме следното: Документация от тираж 2023

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

NAPOO-news

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАПОО

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиранеНа какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: • Изискванията на чл. 13 от ЗПОО; • Изискванията на Рамкови

ПРОЕКТИ НА НАПОО

КОНТАКТИ:

Важни телефонни номера:
02 971 20 70 кабинет на председателя на НАПОО
02 970 66 41 деловодство
e-mail: napoo@navet.government.bg

Приемно време в НАПОО за граждани и институции, които не са заявили предварително час за среща/консултация:

• Деловодство – всеки ден от 9:00 до 17:30 часа;
• Служители от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за консултации, свързани с лицензиране или дейността на лицензираните ЦПО/ЦИПО, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, обучение в ЦПО и др. – понеделник и четвъртък 14:00-17:00 часа;
• Счетоводство на НАПОО – вторник и четвъртък 14:00-17:00 часа.

footer-img
Национална агенция за професионално образование и обучение © 2024

Skip to content