Skip to content

НОВИНИ

Честит национален празник!

Днес честваме 3 март, 146 години от Освобождението на България. Екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение Ви пожелава в дух на благодарност  да отдадете почит на

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията “Брокер”

В брой №18 на Държавен вестник от 01.03.2024 г. е обнародвана Наредба № 1 от 16 февруари 2024 г. за придобиване на квалификация по професията „Брокер“

Решения на УС на НАПОО от заседание на 21.02.2024 г.

На заседание на 21.02.2024 г. Управителния съвет на НАПОО взе следните решения: Прие Доклад за дейността на НАПОО за 2023

СЪОБЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО)

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използване на електронен подпис или ПИК на НАП за подаване на годишната информация

Във връзка със зачестилите въпроси, относно подаването на годишната информация за дейността с електронен подпис или ПИК на

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

NAPOO-news

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАПОО

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиранеНа какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: • Изискванията на чл. 13 от ЗПОО; • Изискванията на Рамкови

ПРОЕКТИ НА НАПОО

КОНТАКТИ:

Важни телефонни номера:
02 971 20 70 кабинет на председателя на НАПОО
02 970 66 41 деловодство
e-mail: napoo@navet.government.bg

Приемно време в НАПОО за граждани и институции, които не са заявили предварително час за среща/консултация:

• Деловодство – всеки ден от 9:00 до 17:30 часа;
• Служители от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за консултации, свързани с лицензиране или дейността на лицензираните ЦПО/ЦИПО, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, обучение в ЦПО и др. – понеделник и четвъртък 14:00-17:00 часа;
• Счетоводство на НАПОО – вторник и четвъртък 14:00-17:00 часа.

footer-img
Национална агенция за професионално образование и обучение © 2024

Skip to content