Skip to content

НОВИНИ

Конкурс

НАПОО обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” (ПКЛ). За повече подробности вижте в рубриката Конкурси тук
skills

Честит 15-ти септември на всички учащи и всички преподаватели!

Нека новата учебна година да отвори и нови хоризонти за ученето през целия живот в духа на случващия се зелен и цифров

Информационен ден на НАПОО в гр. София

Уважаеми ръководители на ЦПО,
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационен ден с представители на центровете за професионално обучение в град

СЪОБЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

NAPOO-news

ЦПО с прекратени права по лицензия чрез временно отнемане

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Оценка на новата ИС на НАПОО

Уважаеми представители на ЦПО/ЦИПО, Моля за вашата оценка на новата ИС на

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

NAPOO-news

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАПОО

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиранеНа какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: • Изискванията на чл. 13 от ЗПОО; • Изискванията на Рамкови

ПРОЕКТИ НА НАПОО

КОНТАКТИ:

Важни телефонни номера:
02 971 20 70 кабинет на председателя на НАПОО
02 970 66 41 деловодство
e-mail: napoo@navet.government.bg

Приемно време в НАПОО за граждани и институции, които не са заявили предварително час за среща/консултация:

• Деловодство – всеки ден от 9:00 до 17:30 часа;
• Служители от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за консултации, свързани с лицензиране или дейността на лицензираните ЦПО/ЦИПО, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, обучение в ЦПО и др. – понеделник и четвъртък 14:00-17:00 часа;
• Счетоводство на НАПОО – вторник и четвъртък 14:00-17:00 часа.

footer-img
Национална агенция за професионално образование и обучение © 2023

Skip to content