Skip to content

НОВИНИ

logonapoo

Промени в Реда за разработване и поддържане на СППОО

На основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), със Заповед РД 09-1474 от 07.06.2024

Важно!

С цел повишаване на мрежовата и информационна сигурност на НАПОО във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейски парламент и на Народно събрание на 09.06.2024

Честит 24 май!

Скъпи колеги, партньори и съмишленици, Поздравяваме Ви с предстоящия Празник на славянската писменост и култура 24-ти май – бъдете дейни и просвещавайте с

СЪОБЩАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Центрове за професионално

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Задължителна документация – тираж 2024 г.

Във връзка със заявяването на задължителна документация, Ви уведомяваме следното: Документация от тираж 2023

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

NAPOO-news

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАПОО

⭐ ЧЗВ от кандидати за лицензиранеНа какви изисквания трябва да отговаря учебният план, по който ще се провежда професионално обучение?Учебните планове следва да бъдат разработени, при спазване на: • Изискванията на чл. 13 от ЗПОО; • Изискванията на Рамкови

ПРОЕКТИ НА НАПОО

КОНТАКТИ:

Важни телефонни номера:
02 971 20 70 кабинет на председателя на НАПОО
02 970 66 41 деловодство
e-mail: napoo@navet.government.bg

Приемно време в НАПОО за граждани и институции, които не са заявили предварително час за среща/консултация:

• Деловодство – всеки ден от 9:00 до 17:30 часа;
• Служители от Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ за консултации, свързани с лицензиране или дейността на лицензираните ЦПО/ЦИПО, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, Списъка на професиите за професионално образование и обучение, обучение в ЦПО и др. – понеделник и четвъртък 14:00-17:00 часа;
• Счетоводство на НАПОО – вторник и четвъртък 14:00-17:00 часа.

footer-img
Национална агенция за професионално образование и обучение © 2024

Skip to content