Заседание на управителния съвет – 12 февруари 2020 г.
● Публикувано на 07.02.2020 ● Последна редакция 12.02.2020●