Заседание на управителния съвет – 12 септември 2018 година
● Публикувано на 04.09.2018 ● Последна редакция 10.09.2018●