Заседание на управителния съвет – 14 декември 2016 година
● Публикувано на 08.12.2016● Последна редакция 14.12.2016●