Заседание на управителния съвет – 14 септември 2016 година
● Публикувано на 07.09.2016 ● Последна редакция 09.09.2016●