Заседание на управителния съвет – 16 септември 2020 г.
● Публикувано на 09.09.2020 ● Последна редакция 16.09.2020●