Заседание на управителния съвет – 20 септември 2017 година
● Публикувано на 12.09.2017 ● Последна редакция 20.09.2017●