Заседание на управителния съвет – 25 ноември 2020 г.
● Публикувано на 23.11.2020 ● Последна редакция 23.11.2020●