Заседание на управителния съвет – 16 октомври 2019 година
● Публикувано на 18.09.2019 ● Последна редакция 16.10.2019●