Заседание на управителния съвет – 26 април 2017 година
● Публикувано на 19.04.2017 ● Последна редакция 27.04.2017●