Заседание на управителния съвет – 26 юни 2019 година
● Публикувано на 20.06.2019 ● Последна редакция 26.06.2019●