Заседание на управителния съвет – 27 юни 2018 година
● Публикувано на 20.06.2018 ● Последна редакция 06.07.2018●