Заседание на управителния съвет – 14 ноември 2018 година
● Публикувано на 02.11.2018 ● Последна редакция 14.11.2018●