Заседание на управителния съвет – 8 февруари 2017 година
● Публикувано на 31.01.2017 ● Последна редакция 08.02.2017●