Заседание на управителния съвет – 16 ноември 2016 година
● Публикувано на 08.11.2016 ● Последна редакция 16.11.2016●