Заседание на управителния съвет – 9 декември 2015 година
● Публикувано на 01.12.2015 ● Последна редакция 11.04.2016●