Заседание на УС на НАПОО на 23 февруари 2022 г.
● Публикувано на 18.02.2022 ● Последна редакция 24.02.2022●