Заседание на УС на НАПОО на 28 септември 2022 г.
● Публикувано на 21.09.2022 ● Последна редакция 27.09.2022●