Заседание на УС на НАПОО на 7 декември 2022 г.
● Публикувано на 30.11.2022 ● Последна редакция 06.12.2022●