Заседание на управителния съвет – 12 декември 2018 година
● Публикувано на 06.12.2018 ● Последна редакция 12.12.2018●