Интеграция чрез образование и обучение

„Придобитите у нас квалификации са винаги полезни на хората, независимо къде ще изберат да продължат своя живот“ – това заяви инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по време на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”, която се проведе на 24 февруари 2017 г.

Форумът бе открит от председателя на СБУ, д.ик.н. Янка Такева, а сред официалните гости бяха Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, Мая Манолова – омбудсман на Република България, проф. Николай Денков – министър на образованието и науката, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представители на държавни институции и на неправителствени организации.

Фокус на събитието бяха възможностите, които осигурява българската образователна система за достъп до образование и обучение по български език, признаването на придобити компетентности и квалификации и подпомагането на достъпа и реализирането на пазара на труда на попадналите у нас чужди граждани – временно пребиваващи или със статут на бежанци.


● Публикувано на 02.03.2017● Последна редакция 02.03.2017●