ДОС публикувани в Държавен вестник

214 ДИЗАЙН

522050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения” – 2018

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника” – 2023 (изм.)

523040 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на електронна техника“ – 2020 (изм.)

524030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ – 2020

541040 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията “Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”-2012

544020 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост” -2018

544030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Сондажен техник“ – 2016

582050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Mонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” – 2012

724010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Асистент на лекар по дентална медицина” – 2018

726010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури” – 2018

813 СПОРТ

813040 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания”-2018

814030 – Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“ – 2016

840030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура” – 2021

863070– Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“-2019