НАГРАДИ НА НАПОО

Първа награда за НАПОО от конкурса на Института за публична администрация  в категория „Технологични решения за добро управление“ – 2019 г.

Второ място за НАПОО от конкурса на Института за публична администрация в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017 г.

Трето място за НАПОО от конкурса на Института за публична администрация в категорията „Електронно управление“в администрациите за 2015 г.