Регистър на издадените документи

Регистърът на документите се създава и поддържа на основание чл. 42,  т. 11 от ЗПОО.

Документите в регистъра се въвеждат от ЦПО.
Удостоверенията за професионално обучение и публикуваните до 01.08.2016 г. Свидетелства за професионална квалификация не се проверяват от НАПОО.

В случай на констатиране на несъответствие с публикуваните в Интернет сайта на НАПОО указания и документи, моля за подаване на информация чрез данните за контакт.

Въведете ЕГН на лицето, за да направите справка за завършените обучения: