Регистър на центровете за професионално обучение

За да научите повече подробности за даден център за професионално обучение въведете във формата за търсене наименованието на центъра или населеното място.
От активната карта на страницата можете да изберете област. Как да използвам картата?

Дубликати на издадени документи, удостоверяващи проведено професионално обучение, могат да се издават от съответните училища, които съхраняват документацията на Центъра.


Търсене в регистър лицензии:
Лицензия No.НаименованиеНаселено мястоСтатус
2023121632ЦПО "АТМ Академи" към "АЛГОМАС" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121632 / 22.08.2023
Наименование:ЦПО "АТМ Академи" към "АЛГОМАС" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1784
Адрес за кореспонденция:бул. Цариградско шосе №131
Представляващо лице:Николай Йорданов Николов
Телефон:0899922128
Електронна поща:cpo.algomas@gmail.com
Интернет страница:https://www.atm-hotel.com
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване. Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи: 1.законосъобразност - осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България; 2.равнопоставеност - не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121631ЦПО към „ИНКАСО ГАРАНТ“ ЕООД гр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121631 / 03.07.2023
Наименование:ЦПО към „ИНКАСО ГАРАНТ“ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:бул.„Цариградско шосе“№111П
Представляващо лице:Тодорка Колева Жекова
Телефон:0895433811
Електронна поща:inkasogarant@gmail.com
Интернет страница:www.fibank.bg
Допълнителна информация:ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ИНКАСО ГАРАНТ“ ЕООД е специализирано учебно-квалификационно звено към „ИНКАСО ГАРАНТ“ ЕООД със седалище по съдебна регистрация гр. София,бул.„Цариградско шосе“№111П. Центъра за професионално обучение е учреден с решение на собственика на капитала на дружество с ограничена отговорност като отделно учебно – квалификационно звено с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по пр
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121630ЦПО ЦПО Пачалов към "Пачалов" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121630 / 03.07.2023
Наименование:ЦПО ЦПО Пачалов към "Пачалов" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1336
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Люлин" 1, бл. 25, вх. В, ет 8. ап. 22
Представляващо лице:Атанско Борисов Стефанов
Телефон:0889601260, 0878304039
Електронна поща:office@pachalov.com
Интернет страница:pachalov.com
Допълнителна информация:Центърът провежда професионално обучение на лица навършили 16 години по професии "Здравен асистент", код 7230101; "Болногледач", код 723020 и "Парамедик", код 723030, специалност "Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ трета степен на професионана квалификация от професионано направление "Здравни грижи". Центърът, също така, провежда начално професионално обучение по част от професия и специализирано обучение по отделни теми и модули на служител
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121629ЦПО "Възможност" към "МИСИЯ ВЪЗМОЖНОСТ" ФОНДАЦИЯ с. Добромиркаактивна
Лицензия No.:2023121629 / 30.06.2023
Наименование:ЦПО "Възможност" към "МИСИЯ ВЪЗМОЖНОСТ" ФОНДАЦИЯ
Населено място:с. Добромирка, общ. Севлиево, обл. Габрово
Пощенски код:5430
Адрес за кореспонденция:ул. Витоша 38
Представляващо лице:Емилия Радославова Христова
Телефон:0884738090, 0896780121
Електронна поща:cpovazmojnost@gmail.com
Интернет страница:https://mp.org/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121628ЦПО ХриСтайл към ХРИСПАС ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121628 / 27.06.2023
Наименование:ЦПО ХриСтайл към ХРИСПАС ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. НЕДКО ВОЙВОДА № 40
Представляващо лице:Христина Ценкова Спасова
Телефон:0878961193
Електронна поща:kzkconsult21@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121627ЦПО "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ" към "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2023121627 / 27.06.2023
Наименование:ЦПО "ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ" към "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4003
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Централно управление ул. „Васил Левски“ 244
Представляващо лице:АНЕТА БЕНКОВА ДИМИТРОВА
Телефон:0889195000, 0884498077
Електронна поща:abdimitrova@nec.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:За учебния център Учебния център „Зелена енергия“ към Национална Електрическа Компания ЕАД (НЕК ЕАД) се помещава в гр. Пловдив, на територията на поделение „Водноелектрически централи“ на НЕК ЕАД. Центърът притежава модерна база за провеждане на обучения в реална среда с цел квалификация и преквалификация както на служители на дружеството, така и на външни лица. В него се извършва професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121626ЦПО Устойчив свят към Устойчив свят ЕООДгр. Пазарджикактивна
Лицензия No.:2023121626 / 22.06.2023
Наименование:ЦПО Устойчив свят към Устойчив свят ЕООД
Населено място:гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик
Пощенски код:4400
Адрес за кореспонденция:ул.Гурко 2,ет.3
Представляващо лице:МАРИЯ КОЛЕВА ГЮЛЕМЕТОВА
Телефон:0988701997
Електронна поща:meri.gulemetova@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:База за теоретично обучение по професии се намира в гр. Пазарджи,ул.ген. Гурко 2 Разположена в център на гр. Пазарджик,ул.ген. Гурко No2 .Офисът е ползван преди наемане под наем за офис за работа по проекти и др. Същият се преобразува за нужди на теоретично обучение по няколко професии в учебен кабинет( класна стая) чрез шест учебни маси(6), дванадесет стола,бюро,екран и мултимедия за презентиране на теми от преподаватели по професии.В учебен кабинет е поставена 6кг.бутилка за пожарна безопасност по указан
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121625ЦПО "Bell Education" към "Белл Едюкейшън" ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2023121625 / 09.06.2023
Наименование:ЦПО "Bell Education" към "Белл Едюкейшън" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9010
Адрес за кореспонденция:ул. „Ген. Георги Попов“, № 23, ап. 25
Представляващо лице:Доника Ненкова Христова
Телефон:0883323847
Електронна поща:donika.hristova1@gmail.com
Интернет страница:www.belleducation.net
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121624ЦПО Деси- Веси към Деси- Веси ЕООДгр. Врацаактивна
Лицензия No.:2023121624 / 05.06.2023
Наименование:ЦПО Деси- Веси към Деси- Веси ЕООД
Населено място:гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
Пощенски код:3000
Адрес за кореспонденция:ул. Гурко 17
Представляващо лице:Наталия Георгиева Николова
Телефон:0896629989, 092656814
Електронна поща:desivesi22@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121623ЦПО към "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2023121623 / 11.05.2023
Наименование:ЦПО към "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9026
Адрес за кореспонденция:ул. Васил Друмев 73
Представляващо лице:Светлана Стефанова Профирова
Телефон:0896243334
Електронна поща:sprofirova@bmtc.bg
Интернет страница:https:/bmtc.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121622ЦПО "СТИГО" към "СТИГО-СГ" ООДгр. Сливенактивна
Лицензия No.:2023121622 / 11.05.2023
Наименование:ЦПО "СТИГО" към "СТИГО-СГ" ООД
Населено място:гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Пощенски код:8800
Адрес за кореспонденция:ул. "Витоша" 10
Представляващо лице:инж. Ваня Пенева Йовчева
Телефон:0885079495, 0878592952
Електронна поща:stigo_sliven@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121621ЦПО Нокши академи към "НОКЪТЧЕ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121621 / 25.04.2023
Наименование:ЦПО Нокши академи към "НОКЪТЧЕ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1680
Адрес за кореспонденция:жк. Бели брези, ул. Нишава №52
Представляващо лице:Михаела Георгиева Димитрова
Телефон:0895586466
Електронна поща:nokshi.academy@gmail.com
Интернет страница:https://nokutche.company.site/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121620ЦПО Дигитални иновации към ДИДЖИТАЛ ИНОВЕЙШЪН ЕООДгр. Врацаактивна
Лицензия No.:2023121620 / 03.04.2023
Наименование:ЦПО Дигитални иновации към ДИДЖИТАЛ ИНОВЕЙШЪН ЕООД
Населено място:гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
Пощенски код:3000
Адрес за кореспонденция:БЪЛГАРИЯ, гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ №79 - в Дигитален хъб, гр. Враца
Представляващо лице:Петя Руменова Иванова
Телефон:0878993399, -
Електронна поща:education@digitalinnovation.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:СТРАТЕГИЯ на ЦПО към „ДИДЖИТАЛ ИНОВЕЙШЪН“ ЕООД 1. Мисия Предоставяне на качествено присъствено и хибридно обучение на възрастни в съответствие с европейските стандарти и търсени професии на трудовия пазар. 2. Визия Дигитализация и професионализъм – бъдещето на работната сила в заетост. 3. ДЕЙНОСТИ Предоставяне на професионално обучение на възрастни за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия; Обучения по ключови компетентности и умения с акцент върху дигиталн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121619ЦПО "Задруга" към Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологиигр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121619 / 05.04.2023
Наименование:ЦПО "Задруга" към Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1373
Адрес за кореспонденция:ул. "Суходолска"12, бл.5,Западен парк
Представляващо лице:Катя Ангелова Николова
Телефон:0887538288, 0898290710
Електронна поща:sghst_cpo@abv.bg
Интернет страница:https://www.sghst.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121618ЦПО Академия Булмаркет към Булмаркет Груп АДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2023121618 / 17.03.2023
Наименование:ЦПО Академия Булмаркет към Булмаркет Груп АД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:гр. Русе, бул. Тутракан №100
Представляващо лице:Мартина Юлиянова Георгиева
Телефон:+359890406324
Електронна поща:martina.georgieva@bulmarket.bg
Интернет страница:www.bulmarket.bg
Допълнителна информация:Булмаркет груп АД е едноличен собственик на капитала на едни от водещите български компании в сектора на доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход – Порт Булмаркет ЕАД, Булмаркет Рейл Карго ЕАД, Булмаркет ДМ ЕООД, Булмаркет Автотранспорт ЕООД, Булмаркет СИ ЕН ДЖИ ЕООД и др. Дружеството и дъщерните му компании се ангажират с подкрепата на основни приоритети свързани с индивидуалното и общностно развитие, чрез инвестиране в об
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121617ЦПО Зелени идеи към Лернен ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121617 / 01.03.2023
Наименование:ЦПО Зелени идеи към Лернен ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. „Хан Аспарух“ 45, ет. 1
Представляващо лице:Миглена Христова Георгиева
Телефон:0888165222, 0888029333
Електронна поща:lerneneood@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121616ЦПО "Естетика" към "Венера-2005" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121616 / 27.02.2023
Наименование:ЦПО "Естетика" към "Венера-2005" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:бул. Ботевградско шосе бл. 49
Представляващо лице:Нели Маринова Иванова
Телефон:0886739926, 0885733594
Електронна поща:salonivenera@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по професии и специалности, които
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121615ЦПО към ЕВРОПРОГРЕС ДМ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121615 / 06.02.2023
Наименование:ЦПО към ЕВРОПРОГРЕС ДМ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1784
Адрес за кореспонденция:бул. "Андрей Ляпчев" 71, ет. 2, офис 6Б
Представляващо лице:ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА МИЛУШЕВА
Телефон:0878871336
Електронна поща:europrogres.cpo@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121614ЦПО "Файнанс академи" към "Финакадеми" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121614 / 06.02.2023
Наименование:ЦПО "Файнанс академи" към "Финакадеми" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:бул. "Васил Левски" № 65
Представляващо лице:Пролетина Иванова Коева
Телефон:0897039394
Електронна поща:nikolay.georgiev@financeacademy.bg
Интернет страница:www.financeacademy.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121613ЦПО към "М-КОНСУЛТИНГ 83" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121613 / 31.01.2023
Наименование:ЦПО към "М-КОНСУЛТИНГ 83" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1233
Адрес за кореспонденция:ул. "Опълченска" № 112А
Представляващо лице:Мария Иванова Стоянова
Телефон:0898413962
Електронна поща:office@mconsulting-bg.com
Интернет страница:www.mconsulting-bg.com
Допълнителна информация:Прафесионално обучение на лица над 16 години
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121612ЦПО към "Център за развитие и успех" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121612 / 23.01.2023
Наименование:ЦПО към "Център за развитие и успех" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1618
Адрес за кореспонденция:София, бул."ЦАР БОРИС ІІІ" № 161, ет. 7, ап. 18
Представляващо лице:Мария Асенова Антова
Телефон:+359887510541
Електронна поща:office@razvitieiuspeh.com
Интернет страница:www.razvitieiuspeh.com
Допълнителна информация:Ние в ЦПО към "Център за развитие и успех" Ви предлагаме обучение и квалификация, като същевременно зачитаме Вашите индивидуални потребности, подкрепяме и насърчаваме развитието на Вашата автономност и личностни умения. „Център за развитие и успех“ ООД е създадено през 2007 г. Дейността му е свързана с организиране на обучения и конференции, като в продължение на няколко години е подизпълнител на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) по договор с ЕК за организиране на обучения в България.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121611ЦПО САЙБЪРЕКС към "САЙБЪРЕКС" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121611 / 19.01.2023
Наименование:ЦПО САЙБЪРЕКС към "САЙБЪРЕКС" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1715
Адрес за кореспонденция:България, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов 91, ет.5, офис 503
Представляващо лице:Нели Денчева Димова
Телефон:0885715002, -
Електронна поща:cpo@cyberex.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:ЦПО САЙБЪРЕКС, ГР. СОФИЯ - ПРОФИЛ: Визия: Предоставяне на качествени обучителни услуги за възрастни в отговор на предизвикателствата на трудовия пазар. Основна цел: Удовлетворяване на актуални потребности на търсенето и предлагането на труд. Дейности:  ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ на: - професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия съобразно потребностите и динамиката на трудовия пазар; - обучения по ключови компетентности и умения с акцен
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121610ЦПО "Българска академия "Ароматерапия"" към "Етерични" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121610 / 20.01.2023
Наименование:ЦПО "Българска академия "Ароматерапия"" към "Етерични" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. Пиротска 20
Представляващо лице:Пролетина Желязкова Стоянова
Телефон:0899168961, 0877429008
Електронна поща:contact@aroma-academy.bg
Интернет страница:www.aroma-academy.bg
Допълнителна информация:Българска академия "Ароматерапия" предлага обучения по ароматерапия и ароматерапевтичен масаж. Обученията включват всичко най-важно, което трябва да се знае за етеричните масла и техния произход, състав и безопасно приложение. Разглеждат се детайлно характеристиките, терапевтичните свойства и приложенията на повече от 40 вида етерични и 30 вида базови масла. Практическото обучение включва обонятелен практикум и ароматерапевтичен масаж.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121609ЦПО към "Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика" към КТ "Подкрепа""гр. Софияактивна
Лицензия No.:2023121609 / 17.01.2023
Наименование:ЦПО към "Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика" към КТ "Подкрепа""
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр.София, ул. Ангел Кънчев 2
Представляващо лице:Мария Методиева Петрова
Телефон:0896575919
Електронна поща:cponftini@abv.bg
Интернет страница:nftini.org
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2023121608ЦПО "НАСО" към "НАСО" ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2023121608 / 11.01.2023
Наименование:ЦПО "НАСО" към "НАСО" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр. Варна, общ. Варна, кв. Чайка, бл. 22.
Представляващо лице:Наталия Иванова Христова - Радомирска
Телефон:0882122690
Електронна поща:info@naso.bg
Интернет страница:www.naso.bg
Допълнителна информация:Осигуряване на условия за начално и продължаващо професионално обучение, за усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия на лица, навършили 16 години, за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121607ЦПО Бизнес Каунслър към "Бизнес Каунслър" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121607 / 02.11.2022
Наименование:ЦПО Бизнес Каунслър към "Бизнес Каунслър" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1220
Адрес за кореспонденция:България, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов 91, ет.5, офис 503
Представляващо лице:Петя Руменова Иванова
Телефон:+359 878 99 33 99
Електронна поща:education@b-counselor.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:СТРАТЕГИЯ за предоставяне на обучителни услуги на ЦПО „БИЗНЕС КАУНСЛЪР“, гр. София /актуализира се на база ежегоден анализ на търсените професии с хоризонт 1 до 3 години/ 1. Мисия Предоставяне на качествено обучение на възрастни в съответствие с европейските стандарти и търсени професии на пазара на труда. Подкрепяне бизнеса с разбиране за обучение на заетия си персонал, както и индивидуално търсещи обучение лица. Подкрепяне на инициативите, основани на знанията и иновациите. 2. Визия Обучението на възрас
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121606ЦПО Груминг Академия България към Грум Академи ООДгр. Русепрекратена
Лицензия No.:2022121606 / 31.10.2022
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-32 - 24.04.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО Груминг Академия България към Грум Академи ООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:ул.Люляк 17 ет.1
Представляващо лице:Даниела Василева Гавазова
Телефон:+359898441614, +359896769798
Електронна поща:groomingacademy.bg@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121605ЦПО към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2022121605 / 10.10.2022
Наименование:ЦПО към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:ул. "Атанас Каменаров" № 5
Представляващо лице:Василка Тодорова Гавазова
Телефон:0893750721
Електронна поща:gavazovi.plovdiv@abv.bg
Интернет страница:http://kursove-plovdiv.com/
Допълнителна информация:Подготовка и обучение на водачи –всички видове категории. Професионално образование и обучение по професии, специалности и квалификации, квалификация и преквалификация по програми и направления.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121604ЦПО към "АХАД - Бизнес Универсал" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121604 / 06.10.2022
Наименование:ЦПО към "АХАД - Бизнес Универсал" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1510
Адрес за кореспонденция:гр. София, жк "Хаджи Димитър", блок 200, вх. Б,
Представляващо лице:Адриана Томова Хаджиева
Телефон:0887302288
Електронна поща:driana@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Фирма "АХАД-Бизнес Универсал" ЕООД е учредена през 1995 година. Към настоящия момент Управител и собственик на дружеството е Адриана Томова Хаджиева. Основният предмет на дейност на дружеството е ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ФОРМИ И С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СТОКИ; СТРОИТЕЛСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/; ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ; НОУ-ХАУ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОСРЕДНИЧЕСКА Д
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121603ЦПО МАГИК ХАНД към ЕТ "Магик Ханд - Ерол Шериф"с. Заимчевоактивна
Лицензия No.:2022121603 / 05.08.2022
Наименование:ЦПО МАГИК ХАНД към ЕТ "Магик Ханд - Ерол Шериф"
Населено място:с. Заимчево, общ. Руен, обл. Бургас
Пощенски код:8564
Адрес за кореспонденция:Област: Бургас; община: Руен
Представляващо лице:ЕРОЛ АХМЕД ШЕРИФ
Телефон:0897394639
Електронна поща:kzkconsult21@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:ЦПО "Магик Ханд" към Ет МАГИК ХАНД - ЕРОЛ ШЕРИФ се намира в гр. Айтос, на адрес ул. Александър Стамболийски 10, ет.1
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121602ЦПО към "НАИСТИНА ЖЕСТОВ ЕЗИК" ООД/ до 23.12.2022 ЦПО "Академия "Наистина жестов език"" към "Наистина жестов език" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121602 / 20.07.2022
Наименование:ЦПО към "НАИСТИНА ЖЕСТОВ ЕЗИК" ООД/ до 23.12.2022 ЦПО "Академия "Наистина жестов език"" към "Наистина жестов език" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Иван Денкоглу" 11, ап. 20
Представляващо лице:Александър Иванов
Телефон:0896544365
Електронна поща:sign@deaf.bg
Интернет страница:www.deaf.bg/sign
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121601ЦПО АКАДЕМИК към ''Бонев Груп'' ЕООДгр. Стара Загораактивна
Лицензия No.:2022121601 / 18.07.2022
Наименование:ЦПО АКАДЕМИК към ''Бонев Груп'' ЕООД
Населено място:гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6000
Адрес за кореспонденция:ул. "Света Троица" № 112, ет. 1
Представляващо лице:Ивелин Динев Бонев
Телефон:0888722478, 042657799
Електронна поща:office@academipro.com
Интернет страница:ibonev.com
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "Академик" към "Бонев груп" ЕООД е съвременен Център, със стойностен мениджмънт, ориентиран към потребностите на професионалното обучение в страната, с актуална програма за подготовка на обучаемите за реализацията им на пазара на труда, отчитайки неговата динамика и изисквания.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121600ЦПО към "Консулт груп ЛТГ" ЕООДгр. Харманлиактивна
Лицензия No.:2022121600 / 22.07.2022
Наименование:ЦПО към "Консулт груп ЛТГ" ЕООД
Населено място:гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково
Пощенски код:6450
Адрес за кореспонденция:ул. Ал. Константинов № 33Б
Представляващо лице:Тони Георгиева Янева
Телефон:0889459010
Електронна поща:consult_grup@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО „Консулт груп ЛТГ” ЕООД работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по професи
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121599ЦПО към Експлора Академи ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121599 / 21.06.2022
Наименование:ЦПО към Експлора Академи ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. Янко Сакъзов, 19
Представляващо лице:Георги Божидаров Малчев
Телефон:0888080036
Електронна поща:georgi@xplora.bg
Интернет страница:xplora.bg
Допълнителна информация:Посочваме Кристин Кръстева за администрар в информационната система. Имейл: kristin@xplora.bg телефон: 0897837278
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121598ЦПО към Орак – Инженеринг ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2022121598 / 22.06.2022
Наименование:ЦПО към Орак – Инженеринг ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:бул. Санкт Петербург № 48, Бизнес център Аркадия, офис 305
Представляващо лице:Анастасия Георгиева
Телефон: +359886838222, +359886002203
Електронна поща:office@orakgroup.com
Интернет страница:https://orakgroup.com/
Допълнителна информация: ОРАК Инженеринг е софтуерно консултантска фирма, основана през 1996г. в град Пловдив. Основната й дейност е проектиране, изграждане и поддръжка на софтуерни бизнес решения за туризма, производството и търговията на едро и дребно. Фирмата има над 4500 успешно реализирани инсталации в Eвропа, Русия, Близкия изток и САЩ. Компанията разполага с национална мрежа от офиси с 50 сертифицирани служители в България и 24/7 поддръжка. Орак има три спечелени европейски награди за най-иновативно предприя
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121597ЦПО към "Делфи Груп Рисърч" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121597 / 20.06.2022
Наименование:ЦПО към "Делфи Груп Рисърч" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр. София, област София, община Столична, гр. София 1000, район Възраждане, ул. “Света София” №8, етаж 5, офис 503.
Представляващо лице:Величка Иванова Величкова
Телефон:0878502117, 0878502118
Електронна поща:office@delphy-bg.com
Интернет страница:www.delphy-bg.com
Допълнителна информация:Основна визия: нормативно изискуеми обучения по здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда в обхвата на контрол на Инспекциите по труда и съответните РИОСВ-та. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА: 1. Цели на професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация и по част от професия: а) да се провежда в съответствие с адекватните потребности на бизнеса; б) да се постига мобилност в професионалната подготовка;
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121596ЦПО "ТРЕНИНГ АРЕА" към "ЕКСПИРИАНС АРЕА" ЕООДгр. Врацаактивна
Лицензия No.:2022121596 / 10.06.2022
Наименование:ЦПО "ТРЕНИНГ АРЕА" към "ЕКСПИРИАНС АРЕА" ЕООД
Населено място:гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
Пощенски код:3000
Адрес за кореспонденция:Ул. "Петропавловска" № 46 (старата баня)
Представляващо лице:Анна Костадинова Целова
Телефон:0878209786, 0878209786
Електронна поща:cpo_ea@abv.bg
Интернет страница:cpo_ea@abv.bg
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "ТРЕНИНГ АРЕА" към „ЕКСПИРИАНС АРЕА” ЕООД осъществява своята дейност в съответствие със ЗПОО.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121595ЦПО Кинолог към Кинолог ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121595 / 09.06.2022
Наименование:ЦПО Кинолог към Кинолог ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1612
Адрес за кореспонденция:бул.“Акад.Иван Евстратиев Гешов“№50, ет.6,ап.15
Представляващо лице:Деница Атанасова Атанасова
Телефон:0886622305, 0888251524
Електронна поща:atanasovadenitsa@abv.bg
Интернет страница:www.kinologbg.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121594ЦПО към "Силвер строй" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121594 / 23.05.2022
Наименование:ЦПО към "Силвер строй" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1517
Адрес за кореспонденция:гр. София ул. Константин Фотинов 113-А, офис 4
Представляващо лице:Иван Иванов
Телефон:0897926274, 0883958585
Електронна поща:silverstroi2022@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121593ЦПО БАОВК към Център за Професионално Обучение БАОВК ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121593 / 18.05.2022
Наименование:ЦПО БАОВК към Център за Професионално Обучение БАОВК ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1421
Адрес за кореспонденция:бул. Черни връх 20
Представляващо лице:Милена Иванова Кьосева
Телефон:+359877983868
Електронна поща:cpo@baovk.bg
Интернет страница:https://obuchitelencentar.eu/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121592ЦПО АКАДЕМИЯ ЕЛЕКТРИК към АК ЕЛЕКТРИК АДгр. Радомирактивна
Лицензия No.:2022121592 / 12.05.2022
Наименование:ЦПО АКАДЕМИЯ ЕЛЕКТРИК към АК ЕЛЕКТРИК АД
Населено място:гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник
Пощенски код:2400
Адрес за кореспонденция:ул. Райко Даскалов № 68
Представляващо лице:Андреа Миткова Лазарова
Телефон:0885124654
Електронна поща:andrea.lazarova@aqgroup.com
Интернет страница:https://www.aqelectric.com/bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121591ЦПО Успех към ПРИМАВЕРА БИОНДА ЕООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2022121591 / 11.05.2022
Наименование:ЦПО Успех към ПРИМАВЕРА БИОНДА ЕООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:гр. Бургас, улица “Васил Левски” № 16
Представляващо лице:ПРОЛЕТИНА ДИМОВА ДЖАМБАЗОВА
Телефон:+359896099691
Електронна поща:proletina_djambazova@abv.bg
Интернет страница:https://www.facebook.com/PrimaveraBionda
Допълнителна информация:Придобиване от желаещите на квалификация по професия и усъвършенстване на качеството чрез непрекъснато овладяване на съвременните професионални знания, умения и добри производствени практики в следното Професионални направление: 815 Фризьорски и козметични услуги. Центърът ще се помещава в гр. Бургас, като обучението по теория и практика ще се провежда в осигурена от ЦПО материалната база, отговаряща на държавните образователни стандарти и изисквания.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121590ЦПО към ЦПО-Прогрес, ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2022121590 / 03.05.2022
Наименование:ЦПО към ЦПО-Прогрес, ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, п.к. 4000 р-н Северен ул. Бистрица № 15
Представляващо лице:Николай Христов Вучков
Телефон:0887742577
Електронна поща:niki.vuchkov@gmail.com
Интернет страница:niki.vuchkov@gmail.com
Допълнителна информация:Организиране и провеждане на професионални обучения, обучение и консултации по различни професионални групи, осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата за професионално образование и обучение /професионално ориентиране, професионално обучение и образование/, развитие на учебни планове, програми, модули и друга учебна документация, организиране и провеждане на курсове, включително и езикови курсове.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121589ЦПО "ОТБОР НА НАДЕЖДАТА" към "СПОРТС МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121589 / 07.04.2022
Наименование:ЦПО "ОТБОР НА НАДЕЖДАТА" към "СПОРТС МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1172
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Дианабад", бл. 47, вх.11
Представляващо лице:Виктор Кирилов Кирков
Телефон:0893620478
Електронна поща:viktor.kirkov@sportsmanagement.bg
Интернет страница:https://sportsmanagement.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121588ЦПО "ИТ ТРЕЙНИНГ ПРО" към "ИТ ТРЕЙНИНГ ПРО" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121588 / 28.03.2022
Наименование:ЦПО "ИТ ТРЕЙНИНГ ПРО" към "ИТ ТРЕЙНИНГ ПРО" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1505
Адрес за кореспонденция:София, ул. Велчо Атанасов 12
Представляващо лице:Златина Симеонова
Телефон:0888572795, 024925190
Електронна поща:ittpro-cpo@it-training.pro
Интернет страница:www.it-training.pro
Допълнителна информация:ИТ ТРЕЙНИНГ ПРО ЕООД предлага услуги в сферата на информационните технологии: онлайн и присъствени обучения и професионални ИТ курсове корпоративно обучение администриране на ИТ ресурси управление на проекти изграждане и миграция на ИТ системи cloud migrations, automations
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121587ЦПО Кибер Академия към "Сайбър Сървисис" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121587 / 02.03.2022
Наименование:ЦПО Кибер Академия към "Сайбър Сървисис" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Христо Белчев" , номер 3
Представляващо лице:Ина Станимирова Пенелова
Телефон:+359889328156, +359886656060
Електронна поща:office@cyber-acad.eu
Интернет страница:https://cyber-services.eu
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121586ЦПО "Пайтек Академи" към "Пайтек Академи" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2022121586 / 24.01.2022
Наименование:ЦПО "Пайтек Академи" към "Пайтек Академи" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр. София, жк. Зона Б-5, ул. Брегалница 66
Представляващо лице:Гергана Асенова Петрова
Телефон:0877582998, 0889851455
Електронна поща:gergana.petrova@pytek.bg
Интернет страница:В процес на създаване
Допълнителна информация:Основните цели и задачи на центъра са: 1. осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда; 2. развитие на предприемачеството чрез професионално обучение, съобразено с нормативната уредба, която го регламентира; 3. осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121585ЦПО Център Щастие към Център Щастие ЕООДгр. Благоевградактивна
Лицензия No.:2022121585 / 24.01.2022
Наименование:ЦПО Център Щастие към Център Щастие ЕООД
Населено място:гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Пощенски код:2700
Адрес за кореспонденция:гр. Благоевград, ул. "Свобода" № 3
Представляващо лице:Мария Яни Дерижан
Телефон:0878251095
Електронна поща:mariaderijan@gmail.com
Интернет страница:www.trening.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121584ЦПО Цветелина Тренова към "Инфинити Нейлс" ООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2022121584 / 24.01.2022
Наименование:ЦПО Цветелина Тренова към "Инфинити Нейлс" ООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:ул. Вардар 32
Представляващо лице:Цветелин Кънчев Иванов
Телефон:0877 55 33 35
Електронна поща:cvetelina108@gmail.com
Интернет страница:www.tsvetelinatrenova.com
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО към "Инфинити Нейлс" ООД работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по профес
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2022121583ЦПО Джи Пойнт към Лилия Гюдюлева ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2022121583 / 20.01.2022
Наименование:ЦПО Джи Пойнт към Лилия Гюдюлева ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:Родопи 22
Представляващо лице:Лилия Гюдюлева
Телефон:0887193019
Електронна поща:lilly.guduleva@gmail.com
Интернет страница:www.gyudyuleva.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121582ЦПО към "Беневент" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121582 / 08.12.2021
Наименование:ЦПО към "Беневент" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1505
Адрес за кореспонденция:гр. София, бул. Владимир Вазов, бл. 11, партер, офис 3
Представляващо лице:Таня Александрова Николова
Телефон:0876366495, 02/9928077, 0876366495
Електронна поща:office@benevent.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121581ЦПО "Петър Йовчев и синове - Сливен" към "Петър Йовчев и синове - Сливен" ООДгр. Сливенактивна
Лицензия No.:2021121581 / 02.12.2021
Наименование:ЦПО "Петър Йовчев и синове - Сливен" към "Петър Йовчев и синове - Сливен" ООД
Населено място:гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Пощенски код:8800
Адрес за кореспонденция:ул. Стефан Стамболов 44
Представляващо лице:Емил Данев Михалев
Телефон:0896886526, 0876322629
Електронна поща:emil_danai@hotmail.com
Интернет страница:-
Допълнителна информация:Центърът е звено към фирма „ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - СЛИВЕН” ООД за професионално обучение. Центърът е със седалище гр. Сливен, ул. „Стефан Стамболов” №44 Основна дейност на центъра е професионално обучение. ЦПО осъществява своята дейност в съответствие с конституцията, законите на Република България, правата, произтичащи от лиценза на НАПОО и съответните нормативни актове, отнасящи се до професионалното обучение. Дейността на центъра се осъществява в наета база.Условията е редът за приемането на курсисти
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121580ЦПО към "ДК Солюшън" ЕООДгр. Смолянактивна
Лицензия No.:2021121580 / 01.12.2021
Наименование:ЦПО към "ДК Солюшън" ЕООД
Населено място:гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
Пощенски код:4700
Адрес за кореспонденция:бул." България"69,ет.2
Представляващо лице:Диляна Асенова Кашокова
Телефон:0877579015
Електронна поща:dksolutionn@gmail.com
Интернет страница:dksolutionn.com
Допълнителна информация: Нашата основна цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение, което да съответства на търсенето на пазара на труда,да подготвим кадри за изискванията на пазара на труда, в които ключов фактор ще е дигитализацията.Светът се дигитализира и новите съвременни технологии навлизат все повече в нашето ежедневие. Дигиталната революция променя с бързи темпове начина ни на живот и облика на цели индустрии и професии от миналото. Дигиталните умения се превръщат в основния двигател на човешк
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121579ЦПО към ЕВРОПЕЙСКА ФИТНЕС АКАДЕМИЯ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121579 / 30.11.2021
Наименование:ЦПО към ЕВРОПЕЙСКА ФИТНЕС АКАДЕМИЯ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1700
Адрес за кореспонденция:ул. Околовръстен път 251А
Представляващо лице:Десислава Никова
Телефон:0876340656
Електронна поща:eufitnessacademy@abv.bg
Интернет страница:www.eufa.bg
Допълнителна информация:Ние обичаме спорта. И обичта ни към спорта ни кара да правим ежедневни стъпки към подпомагане все повече хора да спортуват редовно. Това е нашата голяма цел, повече хора да спортуват. Изключително важно е когато човек спортува, самия той да вижда резултата от усилията си, както и да бъде убеден в компетенцията и възможностите на неговия треньор. Това е мисията на Европейска Фитнес Академия – повече компетентни и обичащи спорта и работата си треньори.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121578ЦПО Център за професионално обучение към Военномедицинска академиягр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121578 / 29.11.2021
Наименование:ЦПО Център за професионално обучение към Военномедицинска академия
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1606
Адрес за кореспонденция:Гр. София, бул. "Св. Георги Софийски" № 3
Представляващо лице:Юлиян Дочев Дочев
Телефон:02 92 25 309
Електронна поща:sashogeorgiev@vma.bg
Интернет страница:https://www.vma.bg
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение във Военномедицинска академия (ЦПО във ВМА) е създаден на основание чл. 20 и чл. 22, ал. 2 от Закона за професионално образование и обучение, като специализирано звено за професионално обучение и квалификация в структурата на ВМА, със седалище и адрес на управление - град София, бул. "Св. Георги Софийски" № 3. Предмет на дейността на ЦПО във ВМА е осъществяване обучение на лица над 16 годишна възраст, при равнопоставеност между мъжете и жените за придобиване на квалификац
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121577ЦПО ПРИМИС към Сдружение за защита на българските производители и търговцигр. Бургасактивна
Лицензия No.:2021121577 / 15.11.2021
Наименование:ЦПО ПРИМИС към Сдружение за защита на българските производители и търговци
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:гр.Бургас, ул"Царица Йоанна" №12
Представляващо лице:Светлана Иванова Анестева
Телефон:+359899248580, +359898515513
Електронна поща:primis.cpo@gmail.com
Интернет страница:http://www.pbmta.org
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "ПРИМИС" има за основна цел да наложи традиции, свързани с професионалното обучение и образование. В днешния динамично променящ се пазар на труда, именно професионалното образование е стъпка към професионалната реализация и лични постижения на всеки един от нас. Целта на Център за професионално обучение "ПРИМИС" е да подобри заетостта, да подпомогне професионалната кариера и индивидуалното развитие на всеки един курсист. Нашето мото е "Стъпвай смело, заздрави своите знания
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121576ЦПО "ЦЕС" към "ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" OOДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121576 / 10.11.2021
Наименование:ЦПО "ЦЕС" към "ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" OOД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ж.к. Красно село ул. Хубча блок 195-партер
Представляващо лице:Калоян Пламенов Иванов
Телефон:0887443399
Електронна поща:cpo_ces@abv.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121575ЦПО МАСТЪР КОМЮНИКЕЙШЪН ЕНД КОУЧИНГ към ФОНДАЦИЯ БАЛКАНСКА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ гр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121575 / 15.11.2021
Наименование:ЦПО МАСТЪР КОМЮНИКЕЙШЪН ЕНД КОУЧИНГ към ФОНДАЦИЯ БАЛКАНСКА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. Г.С.Раковски 145 вх. Б ет. 2 ап. 6
Представляващо лице:ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
Телефон:0879684826
Електронна поща:ivavasileva@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121574ЦПО към СПАРКИ РУСЕ 2020 ЕАДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2021121574 / 20.10.2021
Наименование:ЦПО към СПАРКИ РУСЕ 2020 ЕАД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:ул. Розова долина 1
Представляващо лице:Мая Иванова Петкова-Гецова
Телефон:0888267808, 082885401
Електронна поща:maya.petkova@sparkygroup.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Предлаганите от ЦПО услуги са насочени главно към професионално обучение за част от професия с придобиване на правоспособност, към които има търсене в региона, а именно: - заварчик - кранист - мотокарист - оператор на металорежещи машини и други.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121573ЦПО към ИДЕАЛНИ ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121573 / 20.10.2021
Наименование:ЦПО към ИДЕАЛНИ ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1231
Адрес за кореспонденция:София, ж.к.Връбница-2, бл. 634, вх. Д -партер
Представляващо лице:Веселка Йорданова Сотирова
Телефон:0884672726
Електронна поща: ivaylo.kaftandzhiev@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121572ЦПО към Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност ЕООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2021121572 / 20.10.2021
Наименование:ЦПО към Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност ЕООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7012
Адрес за кореспонденция:Ул. Шипка 6
Представляващо лице:Преслава Трендафилова Дмимитрова
Телефон:+3590882885589, +359888596160
Електронна поща:pcollegerousse@gmail.com
Интернет страница:http://www.collegeruse.org/
Допълнителна информация:Центърът работи в професионални направления администрация и управление, социални дейности, услуги в сферата на здравеопазването, сигурност.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121571ЦПО Айгер Академи към Айгер Академи ЕООД гр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2021121571 / 15.10.2021
Наименование:ЦПО Айгер Академи към Айгер Академи ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4003
Адрес за кореспонденция:ул.Васил Левски 246
Представляващо лице:Анелия Александрова-Стоянова
Телефон:+359885849882, 032/905000
Електронна поща:academy@aiger.com
Интернет страница:www.aiger.com
Допълнителна информация:ЦПО Айгер Академи е един напълно лицензиран, изцяло оборудван обучителен център за специалисти с техническа насоченост. Голямо предимство е фактът, че обучителите в центъра са инженери с над 25 години практически опит в създаването на различни индустриални машини. Възможностите за обучение, които се откриват пред постъпилите курсисти в Академията, са съобразени с най-използваните в бранша продукти за дизайн и проектантство, като съответстват на актуалните тенденции в съвременния свят на инженеринга. Самит
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121570ЦПО Ем Си към Ем Си Груп ВТ ООДгр. Велико Търновоактивна
Лицензия No.:2021121570 / 11.10.2021
Наименование:ЦПО Ем Си към Ем Си Груп ВТ ООД
Населено място:гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Пощенски код:5000
Адрес за кореспонденция:гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 14, вх. А, ет. 1
Представляващо лице:ЕМИЛИЯ АЛДИНОВА МОЛЛОВА
Телефон:0888646939
Електронна поща:emiliy_mollova@abv.bg
Интернет страница:https://www.beautynailhairsalons.com/BG/Veliko-Tarnovo/724763901006313/Em-Si
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121569ЦПО към Адванс Левъл ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121569 / 14.10.2021
Наименование:ЦПО към Адванс Левъл ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Сердика" №22, ет.3, офис 4
Представляващо лице:Лейла Миленова Петкова
Телефон:0888250732, 0889882016
Електронна поща:office.advanced.level@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121568ЦПО "Преобразена" към "Йоанна 2019" ЕООДгр. Драгоманактивна
Лицензия No.:2021121568 / 11.10.2021
Наименование:ЦПО "Преобразена" към "Йоанна 2019" ЕООД
Населено място:гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. София
Пощенски код:2210
Адрес за кореспонденция:гр. Драгоман ул. "Шести септември" № 20 Адрес на ЦПО гр. София ж.к. Люлин - 8м.р., бл. 820, № 8А
Представляващо лице:Йоанна Йорданова Генкова
Телефон:0895996392, 0885003072
Електронна поща:detelini42021@abv.bg
Интернет страница:https://www.facebook.com/100322271528206/
Допълнителна информация:ЦПО „ПРЕОБРАЗЕНА“ е учредено с решение от 20.06.2021 г. на управителя на " ЙОАННА 2019" ЕООД като отделно учебно – квалификационно звено с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване, също така и на непрекъснато професионално обучение в страната и чужбина , разработване на учебни планове, програми, модули и друга учебна документация, разработван
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121567ЦПО „СБС АКАДЕМИ“ към СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121567 / 07.10.2021
Наименование:ЦПО „СБС АКАДЕМИ“ към СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1712
Адрес за кореспонденция:ж.к. Младост 3, бл. 342, ет. 18, ап. 96
Представляващо лице:Нина Мирославова Добрева
Телефон:0897074269, 0889698246
Електронна поща:academy@strongby.science
Интернет страница:academy.strongby.science
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121566ЦПО "ФИТНЕС УЧИЛИЩЕ" към "ЕС ЕН ЕМ ФИТНЕС" ЕООД/ до 27.02.2023 ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121566 / 04.10.2021
Наименование:ЦПО "ФИТНЕС УЧИЛИЩЕ" към "ЕС ЕН ЕМ ФИТНЕС" ЕООД/ до 27.02.2023 ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1164
Адрес за кореспонденция:Национален стадион "Васил Левски" Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 38 Сектор В
Представляващо лице:Maртин Иванов Гаджев
Телефон:0876 74 24 36
Електронна поща:info@fitnessschool.bg
Интернет страница:www.fitnessschool.bg
Допълнителна информация:Образователния център е разположен в спортен център ФИТ СИТИ, който се намира на адрес Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 38 в националния стадион "Васил Левски. Спортния център разполага с две зали. Зала за групови аеробни занимания и зала за групови кондиционни и силови тренировки. Масажно студио и офис.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121565ЦПО "ДН КОНСУЛТ 94" към "ДН КОНСУЛТ 94" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121565 / 21.09.2021
Наименование:ЦПО "ДН КОНСУЛТ 94" към "ДН КОНСУЛТ 94" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1362
Адрес за кореспонденция:ул. Кирил Христов №51
Представляващо лице:Йордана Николаева Стоименова
Телефон:+359 896 625 993
Електронна поща:dn.consult.94@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121564ЦПО към "Далия 22" ЕООДгр. Гоце Делчевактивна
Лицензия No.:2021121564 / 14.09.2021
Наименование:ЦПО към "Далия 22" ЕООД
Населено място:гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Пощенски код:2900
Адрес за кореспонденция:ул. " Георги Сава Раковски " № 7
Представляващо лице:Анита Ангелова Ангелова
Телефон:0899965353, 0877833303
Електронна поща:dalia_22@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към „ Далия 22 “ ЕООД е създаден през 2021 година. Основен приоритет в Центъра за професионално обучение е осигуряване на високо качество на предлаганото професионално образование и обучение. Центърът си поставя за цел да направи оценка на осъщественото професионално образование и обучение спрямо действащите стандарти като използва процеса на самооценяване, да насърчава екипа си към усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121563ЦПО Телерик Академия към "Каталиста" ООД /до 21.10.2022 г. - "Телерик Академия" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121563 / 30.08.2021
Наименование:ЦПО Телерик Академия към "Каталиста" ООД /до 21.10.2022 г. - "Телерик Академия" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1729
Адрес за кореспонденция:ул. Кръстю Раковски 30
Представляващо лице:Яна Любомирова Луканова
Телефон:0886842466, 0898742838
Електронна поща:info@telerikacademy.com
Интернет страница:www.telerikacademy.com
Допълнителна информация:Телерик Академия e водещата образователна организация в България за летящ кариерен старт и успешна реализация в ИТ. С фокус върху най-новите технологии и подготовката на топ специалисти, обученията в ТА подпомагат кариерния старт на младши талант с програмите на TA Alpha и растежа и успеха на ИТ компаниите у нас. Създадена през 2009 г. от основателите на Telerik и с общност от над 160 хил. души ТА е една от най-успешните образователни организации в България. Научеучете повече на telerikacademy.com.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121562ЦПО към СейлсПро ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121562 / 30.08.2021
Наименование:ЦПО към СейлсПро ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1700
Адрес за кореспонденция:бул. "Симеоновско шосе" №88
Представляващо лице:Борис Георгиев
Телефон:+359 897 933 636
Електронна поща:boris@salespro.bg
Интернет страница:https://salespro.bg/
Допълнителна информация:Центърът се занимава с дейност, свързана с организиране на обучения в сферата на Търговските умени- продажбени и меки.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121561ЦПО Кура Домо България към Кура Домо България ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2021121561 / 30.07.2021
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-11 - 24.04.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО Кура Домо България към Кура Домо България ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:Център, ул. Уилям Гладстон 5, ет 4, офис 407
Представляващо лице:Илияна Димитрова
Телефон:359 876 905563
Електронна поща:d.leshtakova@curadomo.at
Интернет страница:https://curadomo.eu/
Допълнителна информация:Дружеството е собственост на голям австрийски холдинг със същото име, регистриран във Виена. Дейността на холдинга е административно, логистично подпомагане и посредничество при намиране на работно мястоо на социални асистенти от Румъния, Унгария и България. Към настоящия момент към него работят около 1200 болногледача, от които 130 са българи. Тъй като такъв човешки ресурс изисква повече внимание и подпомагане, австрийския холдинг придоби българско дружество без дейност с цел подпомагане на българските к
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121560ЦПО "Зелени аквакултури и социално въздействие" към Сдружение "Технологичен институт по аквакултури"с. Долно Белотинциактивна
Лицензия No.:2021121560 / 19.07.2021
Наименование:ЦПО "Зелени аквакултури и социално въздействие" към Сдружение "Технологичен институт по аквакултури"
Населено място:с. Долно Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана
Пощенски код:3437
Адрес за кореспонденция:ул. "Стадиона" №5
Представляващо лице:Стефан Стефанов
Телефон:+359892 213 595, +359897916604
Електронна поща:educenter@abv.bg
Интернет страница:http://aquacultura.eu/
Допълнителна информация:Кои сме ние? Сдружение „Технологичен институт по аквакултури” (ТИА) е юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2015 г. чиито цели са: • Подобряване ефективността и рентабилността на българските аквакултури; • Повишаване на професионалната компетентност и умения чрез изграждане на административен капацитет, включително и във фазата на образователното развитие, в сферата на аквакултурите; • Осигуряване на техническа помощ на държавни институции, общини и търговски дружества при
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121559ЦПО "АВС УЧЕБНА АКАДЕМИЯ" към Сдружение "АВС УЧЕБНА АКАДЕМИЯ"гр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2021121559 / 14.07.2021
Наименование:ЦПО "АВС УЧЕБНА АКАДЕМИЯ" към Сдружение "АВС УЧЕБНА АКАДЕМИЯ"
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:гр.Пловдив, бул.Пещерско шосе 114
Представляващо лице:Снежанка Торос Киркорян
Телефон:0877710222, 032 240008
Електронна поща:info@abckursove.com
Интернет страница:http://abckursove.com/
Допълнителна информация:ЦПО АВС УЧЕБНА АКАДЕМИЯ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите в България и нормативни документи, отнасящи се до образованието и квалификацията (ЗНП, ППЗНП, ЗПОО, Закона за степента на образование, общообразователен минимум и учебния план, Наредба за разпределение на учебното време за достигане на образователния минимум по класове, етапи и степени на образование, ДОИ, Наредби за придобиване на професионална квалификация по професии и други.)
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121558ЦПО към Спа Академия Приморец ЕООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2021121558 / 06.07.2021
Наименование:ЦПО към Спа Академия Приморец ЕООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул. Ал. Батенберг 2
Представляващо лице:Светла Михайлова Шопова
Телефон:0878 58 78 73
Електронна поща:svemix@abv.bg
Интернет страница:https://hotelprimoretz.bg/bg
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО към „Спа Академия Приморец“ ЕООД работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават п
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121557ЦПО Академия Инспайър към Инспайър Кепитъл ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121557 / 29.06.2021
Наименование:ЦПО Академия Инспайър към Инспайър Кепитъл ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1784
Адрес за кореспонденция:София, Студентски град, ул.Проф.Атанас Иширков 13
Представляващо лице:Ангелина Валентинова Тодорова
Телефон:0887025730, 0879192021
Електронна поща:academy@inspirebg.com
Интернет страница:inspirebg.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121556ЦПО към ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ Европейски колеж по технически и социални науки ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121556 / 29.06.2021
Наименование:ЦПО към ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ Европейски колеж по технически и социални науки ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. Граф Игнатиев № 12, ап. Офис 3.1
Представляващо лице:Андрей Николаевич Николов
Телефон:0885 899 908, 0899 824 725
Електронна поща:andreynikoloff@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация и по част от професия по издадената от НАПОО лицензия №2021121556 от 29.06.2021 г.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121555ЦПО Актив Диджитал Академи към Актив Диджитал Академи ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121555 / 18.06.2021
Наименование:ЦПО Актив Диджитал Академи към Актив Диджитал Академи ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр. София, ж.к. Лозенец, бул. “Христо Смирненски” № 23
Представляващо лице:Гинка Миткова Спасова
Телефон:0898334455
Електронна поща:activedigitalacademy@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение "Актив Диджитал Академи" ще провежда лицензирани курсове в град София и в страната, които се провеждат от хабилитирани преподаватели от Актив Диджитал Академи ООД и от преподаватели от партньорски организации. Преподавателите, провеждащи обученията по различните специалности са висококвалифицирани специалисти в областта си с дългогодишен опит. Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение. Дейностт
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121554ЦПО МЕДИ-НЕЙЛС АКАДЕМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ към МЕДИ-НЕЙЛС АКАДЕМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООДгр. Варнапрекратена
Лицензия No.:2021121554 / 08.06.2021
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-1 - 07.02.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО МЕДИ-НЕЙЛС АКАДЕМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ към МЕДИ-НЕЙЛС АКАДЕМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:р-н Одесос бул./ул. "Райко Жинзифов" № 12, партер
Представляващо лице:ИВО ДАНАИЛОВ ИВАНОВ
Телефон:+359884116022, +359888833408
Електронна поща:ivo.danailov.ivanov@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121553ЦПО към КОВЕНТИНА ЕООДгр. Стара Загораактивна
Лицензия No.:2021121553 / 01.06.2021
Наименование:ЦПО към КОВЕНТИНА ЕООД
Населено място:гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6000
Адрес за кореспонденция:ул. Подполковник Калитин 26
Представляващо лице:Христо Иванов
Телефон:+359894466990, +359878783993
Електронна поща:koventina21@gmail.com
Интернет страница:https://koventina-bg.com/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121552ЦПО към "Полистар груп" ЕАДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2021121552 / 21.04.2021
Наименование:ЦПО към "Полистар груп" ЕАД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:бул. Проф. Цветан Лазаров 35
Представляващо лице:Елена Димитрова
Телефон:0878845013
Електронна поща:elena.dimitrova@tekra.bg
Интернет страница:www.tekra.bg
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по професии и специалности, които
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2021121551ЦПО БЛУСКАЙ НЕЙЛС АКАДЕМИ към "БЛУСКАЙ НЕЙЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2021121551 / 14.04.2021
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-9 - 27.03.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО БЛУСКАЙ НЕЙЛС АКАДЕМИ към "БЛУСКАЙ НЕЙЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1784
Адрес за кореспонденция:гр. София бул. Андрей Сахаров, № 14 ет. 1, офис 17
Представляващо лице:Полина Тодорова Станева
Телефон:0895506774
Електронна поща:bluesky_academy@abv.bg
Интернет страница:https://blueskyshop.bg/
Допълнителна информация:Основните цели на Центъра са: 1. осигуряване на условия за начално и продължаващо професионално обучение, за усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия на лица навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда; 2. повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура; 3. развитие на предприемачест
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121550ЦПО ПРОГРЕСИВ към ЕДУВИЖЪН ООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2020121550 / 18.12.2020
Наименование:ЦПО ПРОГРЕСИВ към ЕДУВИЖЪН ООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:гр. Бургас ж.к. Изгрев, бл.109, вх.А, ет.3
Представляващо лице:Мартин Сталев
Телефон:0882722733, 0889639639
Електронна поща:ags64@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121549ЦПО Фондация Очи на четири лапи към Фондация Очи на четири лапигр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121549 / 03.12.2020
Наименование:ЦПО Фондация Очи на четири лапи към Фондация Очи на четири лапи
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1360
Адрес за кореспонденция:бул.Европа 138
Представляващо лице:Албена Тодорова Алексиева
Телефон:0886046644, 02/8243845
Електронна поща:e4p@abv.bg
Интернет страница:www.e4p-bg.com
Допълнителна информация:ЦПО към фондация Очи на четири лапи предоставя обучение по следните професии: Професия „Техник – животновъд“, втора и трета степен на професионална квалификация; Професия „Кинолог“, втора и трета степен на професионална квалификация; Професия „Сътрудник социални дейности“ , трета степен на професионална квалификация; Професия „Социален асистент“, втора степен на професионална квалификация Професия "Преводач от и на български жестов език", трета степен на професионална квалификация.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121548ЦПО "АКТИВ" към "Реализация БГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121548 / 01.12.2020
Наименование:ЦПО "АКТИВ" към "Реализация БГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Граф Игнатиев" №3, ет. 2
Представляващо лице:Румяна Пенева
Телефон:0888029333
Електронна поща:r.peneva@europool.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "АКТИВ" е регистриран през 2020 г. в гр. София. Центърът провежда обучения по професии и специалности в професионални направления: "Стопанско управление и администрация"; "Информатика"; "Архитектура и строителство"; "Услуги за личността" и "Транспорт". Основната цел на Центъра е организиране и провеждане на професионално обучение, придобиване, усъвършенстване и подобряване на професионалната квалификация, както и преквалификация i обучение по ключова компетентност
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121547ЦПО Пристан към Ес-Приста ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121547 / 01.12.2020
Наименование:ЦПО Пристан към Ес-Приста ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1404
Адрес за кореспонденция: ул. Луи Айер, бл. 258, вх. Б, ап.5
Представляващо лице:Стилиян Иванов Станимиров
Телефон:0888885532
Електронна поща:s_prista@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121546ЦПО "ЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" към "ЦПО ЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121546 / 01.12.2020
Наименование:ЦПО "ЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" към "ЦПО ЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1407
Адрес за кореспонденция:бул./ул. Черни връх № 51Д, ет. 4, ап. 11
Представляващо лице:Милена Радева Атанасова
Телефон:0898 20 80 05, 0886062927
Електронна поща:znaniepredpriema4estvo@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121545ЦПО Марина към "Бутик за красота - Марина" ЕООДгр. Велико Търновоактивна
Лицензия No.:2020121545 / 01.12.2020
Наименование:ЦПО Марина към "Бутик за красота - Марина" ЕООД
Населено място:гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Пощенски код:5000
Адрес за кореспонденция:улица "Симеон Велики" - 6, вх. Е, ет. 0
Представляващо лице:Марина Начкебия
Телефон:0889909764, 0888933103
Електронна поща:marishka1961@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121544ЦПО към Веди Глаголи ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121544 / 12.11.2020
Наименование:ЦПО към Веди Глаголи ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:9169
Адрес за кореспонденция:село Кипра
Представляващо лице:Кирил Иванов
Телефон:0885767949
Електронна поща:vediglagoly@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121543ЦПО "Демикс Инженеринг" към "Демикс Инженеринг" ООДгр. Ямболактивна
Лицензия No.:2020121543 / 20.11.2020
Наименование:ЦПО "Демикс Инженеринг" към "Демикс Инженеринг" ООД
Населено място:гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол
Пощенски код:8600
Адрес за кореспонденция:ул, Железничарска 10, ет. 1
Представляващо лице:Росица Атанасова Бончева
Телефон:0894719503
Електронна поща:demix_engineering@yahoo.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Правилник за устройство и дейността на Центъра за Професионално Обучение към „ ДЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ Чл.1 /1/ С правилника се определят целите, задачите, реда и условията за организиране и провеждане на квалификационната дейност, структура, организацията на работата и числеността на персонала на центъра, правата и отговорностите на преподавателите и курсистите в учебния процес, организацията на учебна работа и изпитите, издаването на документи за професионална квалификац
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121542ЦПО към Сдружение Арк Академигр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121542 / 30.10.2020
Наименование:ЦПО към Сдружение Арк Академи
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1700
Адрес за кореспонденция:Студентски град, ул. Университетски парк 1
Представляващо лице:Петя Гришева Григорова - Попов
Телефон:0886 925303
Електронна поща:petya@arc.academy
Интернет страница:https://arc.academy/bg/czentar-za-profesionalno-obuchenie-arc-academy/
Допълнителна информация:Името Арк Академи въплъщава целия творчески спектър на една арка, която води напред амбициозните и талантливи бъдещи професионалисти. Арка, която се издига още по-високо. ARC Academy олицетворява не само пътя на образованието, знанията и уменията, но също така дава ценни житейски уроци и стимулира творческия порив. Целта е да помогнем на обучаемите да реализират своите стремежи и да се отнасят отговорно към времето и труда си. Центърът за професионално обучение към Арк Академи предлага обучение за придо
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121541ЦПО ЛинкЪП към ЛинкЪП ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2020121541 / 23.10.2020
Наименование:ЦПО ЛинкЪП към ЛинкЪП ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр. Варна, ул. Д-р Железкова, бл. 16., Вх. Д, ет. 1
Представляващо лице:Мартин Лилянов Тодоров
Телефон:0883405690
Електронна поща:linkupvarna@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът осъществява своята дейност в съответствие със ЗПОО, с лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование (НАПОО). Основна цел на Центъра е да спомага за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри практики.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121540ЦПО към "МАРББАСС" ЕООДгр. Благоевградактивна
Лицензия No.:2020121540 / 06.10.2020
Наименование:ЦПО към "МАРББАСС" ЕООД
Населено място:гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Пощенски код:2700
Адрес за кореспонденция:гр. Благоевград , ул. "Аргир Манасиев" № 6А
Представляващо лице:Мария Иванова Вретенарска
Телефон:0899059110, 0899059110
Електронна поща:marbbass@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към „МАРББАСС” ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с номер на лицензия 2020121540 от 2020 година. Центърът има правото да провежда и удостоверява професионални обучения по 10 професии и 16 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).Също така има сключени договори с фирми и организации за провеждане на обучения по теория и по практика.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121539ЦПО към "АРДЕЛ ГРУП" ЕООДгр. Гоце Делчевактивна
Лицензия No.:2020121539 / 29.09.2020
Наименование:ЦПО към "АРДЕЛ ГРУП" ЕООД
Населено място:гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Пощенски код:2900
Адрес за кореспонденция:ул. " Витоша " № 13
Представляващо лице:Кристина Росенова Казалиева
Телефон:0888060980
Електронна поща:ardel.group@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121538ЦПО КАТЛЕЯ 22 към КАТЛЕЯ 22 ЕООДгр. Гоце Делчевактивна
Лицензия No.:2020121538 / 11.09.2020
Наименование:ЦПО КАТЛЕЯ 22 към КАТЛЕЯ 22 ЕООД
Населено място:гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Пощенски код:2900
Адрес за кореспонденция:ул. " Георги Сава Раковски " № 7
Представляващо лице:Цветка Петрова Жилева
Телефон:0877833303, 0878882620
Електронна поща:katlea22@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към „ Катлея 22 “ ЕООД е създаден през 2020 година. Основен приоритет в Центъра за професионално обучение е осигуряване на високо качество на предлаганото професионално образование и обучение. Центърът си поставя за цел да направи оценка на осъщественото професионално образование и обучение спрямо действащите стандарти като използва процеса на самооценяване, да насърчава екипа си към усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121537ЦПО към "ЕКСПЕРТ МБ БГ" ЕООДгр. Кърджалиактивна
Лицензия No.:2020121537 / 18.08.2020
Наименование:ЦПО към "ЕКСПЕРТ МБ БГ" ЕООД
Населено място:гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали
Пощенски код:6600
Адрес за кореспонденция:ул. "Беласица" 23, вх. А, ет. 3, ап. 5
Представляващо лице:Ангелина Георгиева Бабунска
Телефон:0896890687
Електронна поща:babunska@abv.bg
Интернет страница:http://expert-mb.com
Допълнителна информация:Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация в следните направления: строителство, туризъм, шивашка промишленост, селско стопанство, охранителна дейност, електромонтьор и компютърни технологии.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121536ЦПО към Сдружение "Агенция за развитие на човешките ресурси"гр. Русеактивна
Лицензия No.:2020121536 / 18.08.2020
Наименование:ЦПО към Сдружение "Агенция за развитие на човешките ресурси"
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:ул. "Николаевска" 40А, ет. 2
Представляващо лице:Калин Пламенов Минев
Телефон:0897 62 66 69, 0896544583
Електронна поща:k.minev@hrda.bg
Интернет страница:www.helpnet.bg; www.creativeruse.eu
Допълнителна информация:Сдружението е специализирано в разработването и изпълнението на Европейски проекти.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121535ЦПО "ЕВРОПА" към "ЕВРОПА КРАФТС" ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2020121535 / 03.08.2020
Наименование:ЦПО "ЕВРОПА" към "ЕВРОПА КРАФТС" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9004
Адрес за кореспонденция:ул. Ивайло №2, ап.2
Представляващо лице:Станка Николова Бошнакова
Телефон:0878826818
Електронна поща:europa.crafts@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121534ЦПО към "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121534 / 03.08.2020
Наименование:ЦПО към "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1220
Адрес за кореспонденция:ул. Стефансон 1
Представляващо лице:Христо Илиев Илиев
Телефон:0889099439
Електронна поща:hiliev@bdz.bg
Интернет страница:www.bdz.bg
Допълнителна информация:ЦПО е създаден като поделение на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД с Решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД по т. 10.2 от Протокол № 422/13.03.2020 г. Основен предмет на дейност на ЦПО е планиране, координиране, организация и осъществяване на платено професионалното обучение на работниците и служителите от дружествата на холдинговата група, в съответствие с техните организационни цели и стратегии. ЦПО може да извършва платено професионално обучение и на външни лица над 16-годишна възраст. ЦПО
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121533ЦПО Пловдив към "Евро Ай Ти Си Контрол"ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2020121533 / 03.08.2020
Наименование:ЦПО Пловдив към "Евро Ай Ти Си Контрол"ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:ул.Байкал 2
Представляващо лице:Стефка Валентинова Михайлова - Вълкова
Телефон:0894305703
Електронна поща:cpo@nek-plovdiv.com
Интернет страница:nek-plovdiv.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121532ЦПО към Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации"гр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121532 / 03.08.2020
Наименование:ЦПО към Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. "Майор Юрий Гагарин" 154Б, вх. Б, ет. 3, ап. 16
Представляващо лице:Георги Петров Милев
Телефон:0888511595
Електронна поща:vet@kook.bg
Интернет страница:http://www.kook.bg/
Допълнителна информация:Клъстерът за образование, обучения и квалификации (КООК) е обединение, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), включващо юридически лица със стопанска и нестопанска цел, висше училище и физически лица, стремящи се към повишаване качеството, нивото и имиджа на образованието, научните изследвания и иновации в България. За да подобри качеството на образователните, обучителните и квали
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121531ЦПО МАКРО към „Ем Джи Продюсинг“ ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2020121531 / 11.06.2020
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-38 - 24.03.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО МАКРО към „Ем Джи Продюсинг“ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1632
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Овча купел-2", бл. 33, вх. А, ет. 4, ап. 10
Представляващо лице:Руслан Слави Костов
Телефон:0877616208
Електронна поща:makro@mgproducing.com
Интернет страница:-
Допълнителна информация:Център за професионално обучение (ЦПО) „МАКРО“ към „Ем Джи Продюсинг“ ЕООД е с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на начално и непрекъснато професионално обучение на лица над 16 годишна възраст, разработване на учебни планове, програми и друга учебна документация, разработване и издаване на учебни материали”. Директор на Центъра е Руслан Слави Костов, а технически сътрудник – Десислава Петкова Петкова.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121530ЦПО към "ИТН - КОНСУЛТ" ООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2020121530 / 03.06.2020
Наименование:ЦПО към "ИТН - КОНСУЛТ" ООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4002
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, ул. "Голямоконарско шосе" № 27
Представляващо лице:Елена Димитрова Вълканова
Телефон:0887742300, 0887236032
Електронна поща:itn.consult@gmail.com
Интернет страница:www.itn-consult.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121529ЦПО към Анимис Тийм ООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2020121529 / 05.06.2020
Наименование:ЦПО към Анимис Тийм ООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:ул. Огнево No 2
Представляващо лице:Людмил Георгиев Вълчев
Телефон:0888 272444
Електронна поща:animisteam@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121528ЦПО Институт за водна безопасност към Кей Ен Джи Водноспасителна служба ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121528 / 04.06.2020
Наименование:ЦПО Институт за водна безопасност към Кей Ен Джи Водноспасителна служба ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:София ул. “Любен Каравелов” № 71, ап. 1, гр. София Стара Загора, ж.к. "Трите чучура" 103 к.к. Слънчев бряг - морски плаж СЕВЕР к.к. Златни пясъци - морски плаж
Представляващо лице:Иван Георгиев
Телефон:359876733739, 359876733739
Електронна поща:kng2016lifeguardservice@gmail.com
Интернет страница:knglifeguardservice.com
Допълнителна информация:"Институт за водна безопасност" е част от Водноспасителна служба "KNG",бързоразвиваща се българска компания, която популяризира безопасността във и около водните площи и предоставя спасителни услуги. Приоритет пред организацията е да създаде безопасна среда за плажуващите чрез организиране и управление на водноспасителни екипи на морски плажове и плувни комплекси. Предоставя експертни услуги за управление на безопасността на водните площи и осигуряване първата долекарска помощ за спортни и развлекателни съ
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121527ЦПО "СоВи" към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД с. Костенецактивна
Лицензия No.:2020121527 / 03.06.2020
Наименование:ЦПО "СоВи" към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД
Населено място:с. Костенец, общ. Костенец, обл. София
Пощенски код:2030
Адрес за кореспонденция:Гр. Костенецул."Белмекен" No 4
Представляващо лице:Цветанка Ангелова Георгиева
Телефон:0877 569122
Електронна поща:cposovi1820@gmail.com
Интернет страница:https://www.facebook.com/westudy365/
Допълнителна информация:Към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД е открит Център за професионално обучение "СоВи" с Лицензия №2020121527 от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България. Предмет на лицензията: извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по: 1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030 Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионал
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121526ЦПО КЦМ Академия към КЦМ АД гр. Пловдивгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2020121526 / 27.05.2020
Наименование:ЦПО КЦМ Академия към КЦМ АД гр. Пловдив
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4009
Адрес за кореспонденция:Асеновградско шосе
Представляващо лице:Росица Василева Темизова
Телефон:0888 127 889, 032 609 620
Електронна поща:rositsa.temizova@kcm.bg
Интернет страница:www.kcm.bg
Допълнителна информация:Дейността, структурата и организацията на работа на Център за професионално обучение при КЦМ АД гр. Пловдив, с наименование „КЦМ Академия“ /наричан за краткост по-нататък “ЦПО” или „Центърът“/ са регламентирани в Правилника за устройството и дейността му, одобрен от Управителния съвет и утвърден от Изпълнителният директор на КЦМ АД гр. Пловдив. Чл. 2. (1) от ПУД Центърът е създаден на основание чл.22 ал.3, във връзка с чл.20 от Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, съгласно Решение на
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121525ЦПО MAX+ към ТХТ 99 ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121525 / 05.05.2020
Наименование:ЦПО MAX+ към ТХТ 99 ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1124
Адрес за кореспонденция:бул. Евлоги Георгиев 83, ет.4, ап.11
Представляващо лице:Людмил Александров
Телефон:0888855495, 0893340323
Електронна поща:info@maxplus-bg.com
Интернет страница:www.maxplus-bg.com
Допълнителна информация:Център за професионално обучение Предлага Видео Курсове за самоподготовка. ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ: Съвременна, гъвкава методика, занятия състоящи се от лекторски модул и упражнения върху преподадения материал. Активна комуникация между курсистите и преподавателя. ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Преподаватели с богат практически опит. Всеки един от екипа преподаватели е успешно реализирал се професионалист в своята област. СЕРТИФИКАТ: Сертификата издаден от Образователен Център МАКС ПЛЮС е удостоверяващ вашето усп
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121524ЦПО ЦПО "Персона" към "Дермика Естетика" ЕООД към "Дермика Естетика" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121524 / 01.04.2020
Наименование:ЦПО ЦПО "Персона" към "Дермика Естетика" ЕООД към "Дермика Естетика" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр. София, жилищна група „Южен парк”, бл. 124 партер вход Persona PreventAge
Представляващо лице:Олеся Велинова
Телефон:0896555230, 0899922298
Електронна поща:dermikaest@gmail.com
Интернет страница:https://www.arenaofbeauty.bg/bg/dermika-estetika-eood
Допълнителна информация:ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ДЕРМИКА ЕСТЕТИКА“ ЕООД е специализирано учебно-квалификационно звено към „ДЕРМИКА ЕСТЕТИКА“ ЕООД със седалище по съдебна регистрация гр. София, ж.к. Градина, бл. 18, ап. 10. Центъра за професионално обучение към „ДЕРМИКА ЕСТЕТИКА“ ЕООД е учреден с решение на собственика на капитала на дружество с ограничена отговорност „ДЕРМИКА ЕСТЕТИКА“ ЕООД като отделно учебно – квалификационно звено с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално обучение за
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121523ЦПО СИРИУС към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121523 / 03.04.2020
Наименование:ЦПО СИРИУС към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1407
Адрес за кореспонденция:р-н Лозенец, бул. Н.Й.Вапцаров №29
Представляващо лице:Божидар Кирилов Георгиев
Телефон:0877763909
Електронна поща:ucsirius@abv.bg
Интернет страница:http://center-sirius.com/
Допълнителна информация:ЦПО "СИРИУС" към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СИРИУС ЕООД организира и осъществява дневно, вечерно, задочно, самостоятелно, индивидуално и дистанционно лицензирано професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване на лица навършили 16 години на най – високо ниво с помощта на екип от доказани висококвалифицирани специалисти с опит в сферата на недвижимите имоти, фитнеса, фризьорството, козметиката, масажите и СПА терапиите,
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121522ЦПО към Евро Директ Консулт ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2020121522 / 12.03.2020
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-46 - 08.12.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Евро Директ Консулт ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1510
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Хаджи димитър", ул. "Проф. Иван Шишманов" 9
Представляващо лице:Таня Василева Стоянова
Телефон:0884 43 84 00
Електронна поща:abcdef887@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Специализиран в управлението и изпълнението на европейски проекти
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121521ЦПО "ЕНИГМА" към "ЕИСАКО"ЕООДгр. Смолянактивна
Лицензия No.:2020121521 / 11.03.2020
Наименование:ЦПО "ЕНИГМА" към "ЕИСАКО"ЕООД
Населено място:гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
Пощенски код:4700
Адрес за кореспонденция:ул. Родопи 56А
Представляващо лице:Еркан Чатци Амет Чауш
Телефон:0885616158, 0878315858
Електронна поща:eisako@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121520ЦПО към ЕФРОДИТА ЕООДгр. Перникактивна
Лицензия No.:2020121520 / 10.03.2020
Наименование:ЦПО към ЕФРОДИТА ЕООД
Населено място:гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник
Пощенски код:2300
Адрес за кореспонденция:ул. Силистра №6 , ап. 20
Представляващо лице:Кольо Петров Рангелов
Телефон:0888827181, 0899852558
Електронна поща:shtastlivfinal.com@abv.bg
Интернет страница:www.shtastlivfinal.com
Допълнителна информация:Предмет на дейност: Разпространява знания в областта на обществените ,естествените, технически ,информационно-компютърните дисциплини; поддържа и подобрява професионалната квалификация на лекторите; осъществява квалификационно-образователна дейност в съответствие с ДОС европейските стандарти.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121519ЦПО Димитър Райчев към Сдружение "Туристическо дружество "Родопея""с. Ягодинаактивна
Лицензия No.:2020121519 / 26.02.2020
Наименование:ЦПО Димитър Райчев към Сдружение "Туристическо дружество "Родопея""
Населено място:с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян
Пощенски код:4835
Адрес за кореспонденция:с. Ягодина
Представляващо лице:Тодор Стоянов Тодоров
Телефон:0888 51 99 81, 0879 879131
Електронна поща:t.todorovvv@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Туристическо дружество с многостранна дейност
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121518ЦПО ЦПО към "БК КОНСУЛТИНГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121518 / 25.02.2020
Наименование:ЦПО ЦПО към "БК КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1408
Адрес за кореспонденция:ж.к. Иван Вазов, бл.5. ул. Балша 15
Представляващо лице:Борислава Ангелова Китипова
Телефон:0877361160, 0877380013
Електронна поща:cpo_bk@abv.bg
Интернет страница:https://cpobk.com/
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение е учебна структура към “БК Консултинг”ЕООД”, регистриран от НАПОО с лицензия № 2020121518 – седалище и адрес на управление в гр. София. Основна цел на ЦПО е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда. или за организиране на собствен б
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121517ЦПО Beauty Concept към "СТУДИО ЕВА" ЕООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2020121517 / 20.02.2020
Наименование:ЦПО Beauty Concept към "СТУДИО ЕВА" ЕООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:гр. Бургас, ул. "Дунав" № 11
Представляващо лице:Евгения Вячеславовна Ангелова
Телефон:0888385331, 0889336495
Електронна поща:studio.eva@abv.bg
Интернет страница:www.studio-eva.bg
Допълнителна информация:СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ - 815 - ФРУЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ: -ФРИЗЬОР - СПК И ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ; -КОЗМЕТИК - СПК И ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ; -МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ - СПК И ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 3 НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 3
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121516ЦПО НК-ЦПО към "Национална Компания - ЦПО" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2020121516 / 04.02.2020
Наименование:ЦПО НК-ЦПО към "Национална Компания - ЦПО" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. "БРЕЗОВСКО ШОСЕ" № 176, ЕТ. 3, ОФИС №8
Представляващо лице:ХРИСТИНА ЕМИЛОВА БОТЕВА
Телефон:0894466990
Електронна поща:nk-cpo@abv.bg
Интернет страница:www.nk-cpo.eu
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121515ЦПО "БПСИ" към Сдружение "БПСИ"гр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121515 / 04.02.2020
Наименование:ЦПО "БПСИ" към Сдружение "БПСИ"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1404
Адрес за кореспонденция:София, бул.България 81 В
Представляващо лице:Иван Петров Каневчев
Телефон:0888400400, 029806082
Електронна поща:kanevchev77@gmail.com
Интернет страница:www.bginstructors.ski
Допълнителна информация:Сдружение ”Български професионални ски инструктори” е част от Българска Федерация по ски, която е призната институция от Министерството на Физическото Възпитание и Спорта (ММС).Това е и една от задачите, които закона за ФВС поставя в чл.19 ал.1 т.8. Многофункционалната професионална подготовка на помощник треньори и инструктори в снежните спортове е един от основните приоритети на „ БПСИ „. В последните 10г. Сдружението се утвърди като водещ обучителен фактор в бранша. Има сключени договори с всички в
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121514ЦПО "БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА" към "БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121514 / 04.02.2020
Наименование:ЦПО "БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА" към "БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:бул. Йерусалим 3, ап. 3
Представляващо лице:Анжела Петрова Спиркова
Телефон:0888562593, 0878403086
Електронна поща:bigbenaksakov@yahoo.com
Интернет страница:www.bigben.bg
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към „БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА“ ЕООД София, 1000, ул. "Аксаков"28, ап.1 , тел.:0888 562 593; 0878 40 30 86 • Чуждоезиково обучение за деца и възрастни на всички нива, съобразено с качеството и изискванията на Общата Европейска Рамка на езиците • Курсове за подготовка за явяване на изпити за международни сертификати CAMBRIDGE; IELTS, TOEFL, Pitman • Пробни изпити за международни сертификати, водени на световно ниво от чуждестранни преподаватели • Интензивни курсове за възрастн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121513ЦПО СЕЛЕКТ към МОДЕЛ СЕЛЕКТ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121513 / 03.02.2020
Наименование:ЦПО СЕЛЕКТ към МОДЕЛ СЕЛЕКТ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1164
Адрес за кореспонденция:София, ул. Златовръх № 67, вх. Б, офис 2
Представляващо лице:Андрей Димитров Григоров
Телефон:0878127381, 0878932079
Електронна поща:modelselekt@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121512ЦПО към Агро консулт плюс ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121512 / 03.02.2020
Наименование:ЦПО към Агро консулт плюс ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1018
Адрес за кореспонденция:София, ул. Коломан 6, Бизнес Център Интерленд
Представляващо лице:Анелия Цекова Дудинова
Телефон:0895424027, 0898345687
Електронна поща:plusagroconsult@gmail.com
Интернет страница:www.agroconsultplus.com
Допълнителна информация:Център а професионално обучение към Агро Консулт Плюс ЕООД е учебен център с мисия да повишава квалификацията в сектор Земеделие. Предвид необходимостта от стабилизиране на земеделието в Р България и като приоритетна ос на ЕС, ние се стремим да предоставим на нашите курсисти висококачествено обучение, преподаватели с много практически опит и полезна информация по всички целеви насоки в сектора.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121511ЦПО "Кориолис" към "Кориолис" ЕООДгр. Софиявременно отнета за срок от 4 месеца
Лицензия No.:2020121511 / 23.01.2020
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-10 - 27.03.2023
Временно отнета за срок от 4 месеца
до 27.07.2023
В периода на отнемането ЦПО не може да провежда професионално обучение.
Наименование:ЦПО "Кориолис" към "Кориолис" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1527
Адрес за кореспонденция:София, ул. "Тракия" №15
Представляващо лице:Петя Атанасова Запрянова
Телефон:0884 419 248, 0884 561 393, 02-963-37-52, 02-963-37-56
Електронна поща:petiaaz@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121510ЦПО Скейл Фокус Академия към Скейл Фокус Академия ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2020121510 / 22.01.2020
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-8 - 22.03.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО Скейл Фокус Академия към Скейл Фокус Академия ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1784
Адрес за кореспонденция:район р-н Младостбул. „Цариградско шосе” No 90, бл. „Капитал Форт““, сграда А, ет. 24
Представляващо лице:Красимир Калинов Костадинов
Телефон:0887145789
Електронна поща:academy@scalefocus.com
Интернет страница:https://scalefocus.academy/
Допълнителна информация:"Скейл фокус Академия" си поставя за цел да предоставя образователни и квалификационни услуги на специалисти за IT сектора като прилага иновативни програми и методи на обучение. Мисията на академията е свързана със създаването на условия за преодоляване на пропастта между теоретичните знания и практическите умения и компетентности на заетите в IT сектора.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121509ЦПО "Св. Анна" към Сдружение "Каритас София"гр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121509 / 20.01.2020
Наименование:ЦПО "Св. Анна" към Сдружение "Каритас София"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:ул. "Струма" 1
Представляващо лице:Владислав Даниелов Дамянов
Телефон:0885371838
Електронна поща:vladislav.damyanov@caritas-sofia.org
Интернет страница:www.caritas-sofia.org
Допълнителна информация:Центърът предоставя възможност за професионално обучение на хора получили международна закрила, хора в неравностойно положение и др.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2020121508ЦПО РЕДИ към "Реди И Ейч Ес Ес Пи" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2020121508 / 03.01.2020
Наименование:ЦПО РЕДИ към "Реди И Ейч Ес Ес Пи" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1404
Адрес за кореспонденция:бул. България 51А, ет.3, А1
Представляващо лице:Райна Тодорова
Телефон:0898 41 93 50
Електронна поща:office@ready-stm.eu
Интернет страница:ready-stm.eu
Допълнителна информация:Създадохме Образователен център READY като модерна образователна институция, за да спомогнем процеса на изграждане на успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, с национални добродетели и европейски дух, уверени в уменията и знанията си граждани на България, Обединена Европа и света, способни да определят своите цели и да ги постигат успешно! Това постигаме като предоставяме качествено и актуално обучение съгласно изискванията на българското законодателство, което да бъде основата на тази уве
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121507ЦПО КоСиБо Консулт към КоСиБо Консулт ЕООДгр. Добричактивна
Лицензия No.:2019121507 / 18.12.2019
Наименование:ЦПО КоСиБо Консулт към КоСиБо Консулт ЕООД
Населено място:гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич
Пощенски код:9300
Адрес за кореспонденция:ул. Лозята II Път
Представляващо лице:Станислав Димитров
Телефон:+359 877 230 995
Електронна поща:kosiboconsult@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121506ЦПО Дигитален колеж към Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие"гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2019121506 / 17.12.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-7 - 14.03.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО Дигитален колеж към Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1407
Адрес за кореспонденция:Бул. Черни Връх 47, партер, пощенска кутия №29
Представляващо лице:Данаил Петров Петров
Телефон:0897600815, 0898750088
Електронна поща:office@amorbg.com
Интернет страница:www.amorbg.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121505ЦПО ОРФЕЙ към АНХЕЛ М ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121505 / 13.12.2019
Наименование:ЦПО ОРФЕЙ към АНХЕЛ М ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. Три уши №2, ет.2
Представляващо лице:Александрина Неофитова Александрова
Телефон:0878165385
Електронна поща:anhelm@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "Орфей" към АНХЕЛ МООД е създаден с цел квалификация, преквалификация и обучение на лица над 16 годишна възраст по лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ професии и специалности и по ключови компетентности в съответствие с Европейската и Национална квалификационни рамки и езикова рамка.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121504ЦПО Ню Дженерейшън Академи към Ню Дженерейшън Академи ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121504 / 11.12.2019
Наименование:ЦПО Ню Дженерейшън Академи към Ню Дженерейшън Академи ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:ул. Будапеща № 70. партер
Представляващо лице:Миглена Димова Василева
Телефон:0886804148, 0888330953
Електронна поща:newgensofia@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Основен приоритет в ЦПО „НЮ ДЖЕНЕРЕЙШЪН АКАДЕМИ” е осигуряване на високо качество на предлаганото професионално образование и обучение. Центърът си поставя за цел да направи оценка на осъщественото професионално образование и обучение спрямо действащите стандарти като използва процеса на самооценяване, да насърчава екипа си към усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение на курсистите. Важен елемент в обучението е формирането и поддържане на инициативност и висока мот
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121503ЦПО "АСПЕКТИ" към "Клийнтех България" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121503 / 12.11.2019
Наименование:ЦПО "АСПЕКТИ" към "Клийнтех България" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. „Кракра № 18, партер
Представляващо лице:Марияна Александрова Хамънова
Телефон:0889300673, 0888 256 123
Електронна поща:info@cleantech.bg.
Интернет страница:http://www.cleantech.bg
Допълнителна информация: Център за професионално обучение към "Клийнтех България" ООД е специализираво учебно-квалификационно звено със седалище град София, ул. Кракра № 18, ет. 1 /партер/Той провежда професионални обучения в направления "Администрация и управление", "Секретарски и административни офис дейности", "Приложна информатика", "Строителство", "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг". Центърът осъществява начално професионлно обучение - придобиване на професионална квалификация по професия, или по част от профес
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121502ЦПО към "ТАМАРИС" ЕООДгр. Гоце Делчевактивна
Лицензия No.:2019121502 / 06.11.2019
Наименование:ЦПО към "ТАМАРИС" ЕООД
Населено място:гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Пощенски код:2900
Адрес за кореспонденция:ул. " Иван Вазов " № 7
Представляващо лице:ГЕОРГИ БОРИСОВ ЖИЛЕВ
Телефон:0877833303, 0899965353
Електронна поща:tamariss@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121501ЦПО ТЕГРА към ТМ ИНФРАСТРУКТУРА АДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2019121501 / 07.11.2019
Наименование:ЦПО ТЕГРА към ТМ ИНФРАСТРУКТУРА АД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:Ул. Шипка 6
Представляващо лице:Преслава Трендафилова Димитрова
Телефон:+359888596160
Електронна поща:cpotegra@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121500ЦПО към ЛИЙД ВИЖЪН ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121500 / 31.10.2019
Наименование:ЦПО към ЛИЙД ВИЖЪН ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр.София, ул.Червена Стена №46
Представляващо лице:Симона Пламенова Иванова
Телефон:0884 560 338
Електронна поща:simona.ivanova@leadvision.bg
Интернет страница:www.leadvision.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121499ЦПО ЦПО "КЕЛИ" към МУВИНГ ФОРУЪРД ЕДЮКЕЙШЪН ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121499 / 24.10.2019
Наименование:ЦПО ЦПО "КЕЛИ" към МУВИНГ ФОРУЪРД ЕДЮКЕЙШЪН ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:София, ж.к.Връбница-2, бл. 632, вх. З
Представляващо лице:Веселка Сотирова
Телефон: 0884672726
Електронна поща:kaftan_62@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121498ЦПО към "ВАЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121498 / 07.10.2019
Наименование:ЦПО към "ВАЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Сердика" №22, ет.3, офис 4
Представляващо лице:Веселин Пламенов Въжаров
Телефон:0878443964, 0889882016
Електронна поща:val.consulting2018@gmail.com
Интернет страница:null
Допълнителна информация:null
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121497ЦПО "НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ" към "НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ НТС" EООД/ до 01.02.2023 г. ООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2019121497 / 03.10.2019
Наименование:ЦПО "НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ" към "НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ НТС" EООД/ до 01.02.2023 г. ООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:ул. "Стамат Икономов" 7
Представляващо лице:Марийка Павлова Михайлова
Телефон:0889122846, 0897237134
Електронна поща:nadzornts@gmail.com
Интернет страница:null
Допълнителна информация:"НАДЗОР ИНЖЕНЕРИНГ НТС" ООД се занимава с надзор и дефектация на съоръжения с повишена опасност. Фирмата е създадена отскоро, но управители и служителите са с дългогодишен опит в тази насока и дейността й е просперираща. Със създаването на Центъра ще имаме възможност да обучаваме служителите на фирмите, които обслужваме и да споделяме знанията и уменията си.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121496ЦПО "САНИСОФ" към "САНИСОФ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121496 / 25.09.2019
Наименование:ЦПО "САНИСОФ" към "САНИСОФ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1407
Адрес за кореспонденция:Бул. "Черни връх" № 71А
Представляващо лице:Евгени Божилов Иванов
Телефон:029625964, 0896702320
Електронна поща:sanisof@abv.bg
Интернет страница:www.sanisof.com
Допълнителна информация:„САНИСОФ” ЕООД е дружество създадено през 2003 г. и регистрирано по Търговския закон, а от 2019 г. приема и нова насока на действие: ЦПО „САНИСОФ” - професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица по професия електромонтьор, специалност „Електрически инсталаци”. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността ние се ориентираме към перспективна и търсена професия и специалност, които са от изключителна важност за бъдещето на икономиката Извършваме и квалифицирано об
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121495ЦПО “ЕВРИКА” към "ИП КОНСУЛТИНГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121495 / 25.09.2019
Наименование:ЦПО “ЕВРИКА” към "ИП КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1612
Адрес за кореспонденция:жк. Хиподрума, ул. Юнак №24, ет. 5
Представляващо лице:Илия Пенев Илиев
Телефон:0888100174
Електронна поща:cpo.ipconsulting@abv.bg
Интернет страница:https://ipkonsulting.business.site/?m=true#summary
Допълнителна информация:Предмет на дейност: Обучение, квалификация и преквалификация, разработване на програма и провеждане на учебни курсове за специализирано и профилиращо обучение, провеждане на бизнес семинари и делови форми, изготвяне на препоръки и консултации, посредничество за осъществяване на операции в международния бизнес, вътрешна и външна търговия. Организиране на езикови курсове, фирмено обучение, частни услуги и други дейности, свързани с обучение на чужд език.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121494ЦПО ЦПО-ВУСИ към Висше училище по сигурност и икономикагр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2019121494 / 23.09.2019
Наименование:ЦПО ЦПО-ВУСИ към Висше училище по сигурност и икономика
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:бул."Кукленско шосе" № 13
Представляващо лице:Евгения Величкова Величкова
Телефон:032 345 619, 032 345 619
Електронна поща:info@vusi.bg
Интернет страница:www.vusi.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121493ЦПО Център за професионално обучение към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2019121493 / 20.08.2019
Наименование:ЦПО Център за професионално обучение към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:ул. "Братя Бъкстон" 120
Представляващо лице:Бойка Стоилова- инсп.УД
Телефон:0876169103, 0888656232 - Директор ЦПО
Електронна поща:vetmuplovdiv@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:vetmuplovdiv@gmail.com vtc@mu-plovdiv.bg
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121492ЦПО СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ към ДЕ ЮРЕ ЕООДгр. Велико Търновопрекратена
Лицензия No.:2019121492 / 26.07.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-7 - 25.02.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ към ДЕ ЮРЕ ЕООД
Населено място:гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Пощенски код:5000
Адрес за кореспонденция:ул. Сергей Румянцев 9
Представляващо лице:Мария Георгиева Глушкова
Телефон:0887942551, 0878538343
Електронна поща:sadeben_slujitel@abv.bg
Интернет страница:www.sadebenslujitel.com
Допълнителна информация:ЦПО "Съдебен служител" успешно сътрудничи с Окръжен съд Велико Търново, Районен съд Велико Търново, Районен съд гр. Горна Оряховица, Адвокатска колегия Велико Търново, кантори на нотариуси, ЧСИ и пр.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121491ЦПО ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПРЕМИЕР“ към "Образователен център СРЕДЕЦ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121491 / 29.07.2019
Наименование:ЦПО ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПРЕМИЕР“ към "Образователен център СРЕДЕЦ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1142
Адрес за кореспонденция:ул. Юрий Венелин №23, ет. 4, ап. 12
Представляващо лице:Камен Георгиев Зартов
Телефон:0889014423
Електронна поща:cpo.sredets@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Предмет на дейност: Обучение, квалификация и преквалификация, разработване на програма и провеждане на учебни курсове за специализирано и профилиращо обучение, провеждане на бизнес семинари и делови форми, изготвяне на препоръки и консултации, посредничество за осъществяване на операции в международния бизнес, вътрешна и външна търговия. Организиране на езикови курсове, фирмено обучение, частни услуги и други дейности, свързани с обучение на чужд език.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121490ЦПО към СНЦ "Национална овцевъдна и козевъдна асоциация"гр. Велико Търновоактивна
Лицензия No.:2019121490 / 12.07.2019
Наименование:ЦПО към СНЦ "Национална овцевъдна и козевъдна асоциация"
Населено място:гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Пощенски код:5000
Адрес за кореспонденция:гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 25А
Представляващо лице:Симеон Генов Караколев
Телефон:0889733266, 0887 377 730
Електронна поща:cpo@noka.bg
Интернет страница: www.noka.bg
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към СНЦ “Национална овцевъдна и козевъдна асоциация” предлага професионални обучения. Онлайн – дистанционни курсове по: “Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни”, по част от професия ”Работник в животновъдството”, специалност “Овцевъдство и козевъдство”, с продължителност на обучението 18 часа и срок на обучението до 3 дни, с одобрен учебен план от БАБХ към МЗХГ. “Хуманно отношение, защита и благосъстояние на селскостопанските животни по време на тран
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121489ЦПО "Диджитъл Про" към "Запо Академи" ООД/ до 09.06.2023 г. - "Запо Маркетинг" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121489 / 28.06.2019
Наименование:ЦПО "Диджитъл Про" към "Запо Академи" ООД/ до 09.06.2023 г. - "Запо Маркетинг" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1680
Адрес за кореспонденция:гр. София, бул."Симеоновско шосе" 88, ет.3
Представляващо лице:Стилиян Запорожанов
Телефон:+359 899838262, +359 896 23 53 44
Електронна поща:admin@digitalpro.bg
Интернет страница:https://digitalpro.bg
Допълнителна информация:ДиджитълПРО е лицензиран център за професионално обучение, който обучава курсисти в две професионални направления по част от професията. 1. Сътрудник в маркетингови дейности 2. Финансист
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121488ЦПО Строителна квалификация към Строителна квалификация ЕАДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121488 / 26.06.2019
Наименование:ЦПО Строителна квалификация към Строителна квалификация ЕАД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1784
Адрес за кореспонденция:София, 1784 район Младост ул. Михаил Тенев №6
Представляващо лице:Борислав Станев Брайков
Телефон:0878 401457, 02 806 2454
Електронна поща:stroit_kvalific@ksb.bg
Интернет страница:https://www.sk-ksb.bg/
Допълнителна информация:Мисията на Център за професионално обучение Строителна квалификация като звено на „Строителна квалификация” ЕАД на Камарата на строителите в България е да допринася за развитието на строителната индустрия в България като създава условия и възможности за придобиване и повишаване на квалификацията на кадрите, ангажирани в строителството. Основна цел на Центъра е съдействието за повишаване на качеството на човешките ресурси чрез провеждане на професионално обучение и усъвършенстване на придобитата квалификац
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121487ЦПО към МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ ПО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2019121487 / 20.06.2019
Наименование:ЦПО към МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ ПО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:град Варна, ул. Кръстю Мирски №11А, ет.3, ап21;
Представляващо лице:Станислав Петрович Сиротин
Телефон:+359 88 41 45 324
Електронна поща:eu.college.bg@gmail.com
Интернет страница:www.eucollege.org
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121486ЦПО "АКАДЕМИС" към "АКАДЕМИС" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121486 / 13.06.2019
Наименование:ЦПО "АКАДЕМИС" към "АКАДЕМИС" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1619
Адрес за кореспонденция:Офис1:ул. Евлия Челеби No 43а, вх. Д, ет. 4, оф. 12, Офис2: бул. Цар Борис III 225а, ет.1, оф.4а
Представляващо лице:АНТОАНЕТА ИВАНОВА БУРДА
Телефон:0877525969, 0879825155
Електронна поща:academis@abv.bg
Интернет страница:www.academis.bg
Допълнителна информация:ЦПО "АКАДЕМИС" към "АКАДЕМИС" ЕООД - гр. София организира обучение съгласно ДОИ за придобиване на професионална квалификация за 2-ра и 3-та квалификационна степен и обучения по ключови компетентности – чужд език и дигитална компетентност. ЦПО "АКАДЕМИС" към "АКАДЕМИС" ЕООД - гр. София работи по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съгласно сключено споразумение с Агенция по заетостта. ЦПО "АКАДЕМИС" към "АКАДЕМИС" ЕООД - гр. София организира граждански курсове за обучение за придобива
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121485ЦПО към "Горска академия" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121485 / 30.05.2019
Наименование:ЦПО към "Горска академия" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1700
Адрес за кореспонденция:ул. "Пловдивско поле", бл. 36, вх. Б, ет.2, ап. 29
Представляващо лице:проф. дтн Сотир Петров Глушков
Телефон:0876340656, 0896904145
Електронна поща:cpo_gorskaakademia@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121484ЦПО към Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ НАДЕЖДА - ЦМДН"гр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121484 / 30.04.2019
Наименование:ЦПО към Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ НАДЕЖДА - ЦМДН"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1231
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. Дилянка 20, офис 17
Представляващо лице:Даниел Вангелов Янков
Телефон:0888853332
Електронна поща:cyan_cmdn@hotmail.com
Интернет страница:---
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към Сдружение "Център за младежки дейности "Надежда - ЦМДН"
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121483ЦПО към Сдружение “Център за младежки дейности “София” - ЦМДСгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121483 / 02.05.2019
Наименование:ЦПО към Сдружение “Център за младежки дейности “София” - ЦМДС
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1229
Адрес за кореспонденция:Връбница 1, бл.505, вх.Г, ап.75
Представляващо лице:Мария Сергеева
Телефон:0883331103
Електронна поща:cmd_sofia@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към сдружение "Център за младежки дейности"София"-ЦМДС"
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121482ЦПО "ДЕМАР" към "ДЕМАР 2017“ ЕООД гр. Ихтиманпрекратена
Лицензия No.:2019121482 / 25.04.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-65 - 11.01.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО "ДЕМАР" към "ДЕМАР 2017“ ЕООД
Населено място:гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София
Пощенски код:2050
Адрес за кореспонденция:ул.Петко Михов“, № 15
Представляващо лице:Силвия Арангелова
Телефон:0882 62 58 64
Електронна поща:demar2017@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО „Демар 2017” работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по професии и специал
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121481ЦПО АЙКАДЕМИ към АЙКАДЕМИ ООДгр. Варнапрекратена
Лицензия No.:2019121481 / 30.04.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-38 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО АЙКАДЕМИ към АЙКАДЕМИ ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр.Варна, ул. "Цани Гинчев" №6, ет 2, ап. 6
Представляващо лице:Мартин Ивайлов Шипкалиев
Телефон:0895483459, 0892219285
Електронна поща:icademyltd@gmail.com
Интернет страница:http://icademy.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121480ЦПО към „НОВИ ХОРИЗОНТИ СОФИЯ“ ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2019121480 / 18.04.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-53 - 14.09.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към „НОВИ ХОРИЗОНТИ СОФИЯ“ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1421
Адрес за кореспонденция:гр. София, район Лозенец, п.к. 1421, кв. Лозенец, ул. ”Цветна градина” № 21, ет. 3
Представляващо лице:Соня Петрова
Телефон:0898 68 21 62
Електронна поща:newhorizonssofia@gmail.com
Интернет страница:-
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение към “НОВИ ХОРИЗОНТИ СОФИЯ” има следният предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на начално и непрекъснато професионално обучение на лица над 16 годишна възраст, разработване на учебни планове, програми и друга учебна документация, разработване и издаване на учебни материали”
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121479ЦПО Диви 2009 към ДИВИ 2009 ЕООДгр. Плевенактивна
Лицензия No.:2019121479 / 12.04.2019
Наименование:ЦПО Диви 2009 към ДИВИ 2009 ЕООД
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:5800
Адрес за кореспонденция:ул. Константин Величков 16
Представляващо лице:Ивайла Ванева Тодорова
Телефон:0879911135
Електронна поща:vai2007@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Дейността на ЦПО е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на лица над 16 годишна възраст, с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. В ЦПО „Диви 2009” работят висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своят опит успяват да ориентират желаещите да се обучават по професии и специалн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121478ЦПО към "Ивон Стил 2" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121478 / 09.04.2019
Наименование:ЦПО към "Ивон Стил 2" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1505
Адрес за кореспонденция:ж.к. Редута, ул. "Велчо Атанасов " № 40
Представляващо лице:Мария Пламенова Георгиева
Телефон:0896867191, null
Електронна поща:ivon.cpo@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121477ЦПО към Деметра технолоджи ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2019121477 / 29.03.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-34 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Деметра технолоджи ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1233
Адрес за кореспонденция:София, ул. Кавала 8, вх.Б ет.2. ап.4
Представляващо лице:Мартин Георгиев Марчев
Телефон:+359 88 2532313
Електронна поща:demetratech@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121476ЦПО БГ КОНТРОЛ към "БГ КОНТРОЛ НТС" ООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2019121476 / 28.03.2019
Наименование:ЦПО БГ КОНТРОЛ към "БГ КОНТРОЛ НТС" ООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, ул. "Войнишка слава" 18
Представляващо лице:Едуарт Еремиев Мелоян
Телефон: 0889219970
Електронна поща:bgkontrol@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение “БГ КОНТРОЛ” към „БГ КОНТРОЛ НТС” ООД е специализиран център за обучение на кадри в подемно-транспортната техника и на пътно превозни средства и тяхното обслужване. Фирмата е с дългогодишни традиции в тази сфера, позната е на пазара, има изградена клиентела и име и предлага качествени услуги.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121475ЦПО "Business School Certification" към АЛФЕЙ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121475 / 11.02.2019
Наименование:ЦПО "Business School Certification" към АЛФЕЙ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:ул. Тимок № 20
Представляващо лице:инж. Елена Борисова Болчева
Телефон:0887233481, 02/9311765
Електронна поща:alfay@mail.bg ; office@alfay.eu
Интернет страница:alfay.eu
Допълнителна информация:ЦПО към АЛФЕЙ ЕООД е лицензиран да провежда обучение по Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика Професия: 522010 Електротехник Специалност: 5220109 Електрически инсталации СПК: 3 Центърът осъществява, координира и контролира дейности, свързани с професионално образование и обучение на лица над 16 години, професионална квалификация в съответствие с изискванията на българския пазар на труда, хармонизирани със законодателството на ЕС. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА: 1. Цели на проф
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121474ЦПО към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" ЕООДгр. Асеновградактивна
Лицензия No.:2019121474 / 04.02.2019
Наименование:ЦПО към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ" ЕООД
Населено място:гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив
Пощенски код:4230
Адрес за кореспонденция:гр. Асеновград, ул. Славей 5
Представляващо лице:Георги Йорданов Георгиев
Телефон:0894388356
Електронна поща:ucheben.centar.evrointegracia@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121473ЦПО към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ ЕООДгр. Асеновградактивна
Лицензия No.:2019121473 / 05.02.2019
Наименование:ЦПО към УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ ЕООД
Населено място:гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив
Пощенски код:4230
Адрес за кореспонденция:гр. Асеновград, ул. Славей №5
Представляващо лице:Ани Иванова Попова
Телефон:0878449697
Електронна поща:ucheben.centar.prosperitet@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121472ЦПО Нолидж Лаб към Нолидж Лаб ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121472 / 29.01.2019
Наименование:ЦПО Нолидж Лаб към Нолидж Лаб ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1510
Адрес за кореспонденция:кв. "Хаджи Димитър", ул. "Никола Войновски", бл. 87, вх. В, ет. 3, ап. 78
Представляващо лице:Юлия Иванова Панджерова
Телефон:0888 940663
Електронна поща:manager@knowledgelab.bg
Интернет страница:www.knowledgelab.bg
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "Нолидж Лаб" към Нолидж Лаб ЕООД е специализиран в извършването на професионални обучения в областта на туризма и по-специално хотелиерство и ресторантьорство, туристическата агентска дейност, екскурзоводското обслужване и туристическата анимация. Мисията на Център за професионално обучение "Нолидж Лаб" към Нолидж Лаб ЕООД е да осъществява качествено професионално обучение, в съответствие с Държавните образователни стандарти и потребностите на пазара на труда. Основни це
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121471ЦПО към МИЛЕН'С ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121471 / 15.01.2019
Наименование:ЦПО към МИЛЕН'С ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1324
Адрес за кореспонденция:жк Люлин 902 П ет 4
Представляващо лице:Емилия Хинкова Евгениева
Телефон:878354823
Електронна поща:Milen@mvsalon.bg
Интернет страница:null
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение към МИЛЕН'С ЕООД има за цел подготовка на специалисти в областта на фризьорските и козметичните услуги. Фирмата МИЛЕН'С ЕООД е на пазара на услугите за личността от дълги години и има изградено име в общността. Целта на Центъра е да се разработи високо професионална програма и база за обучение на специалисти от сферата. Обучението ще се провежда както за цяла професия в рамките на фризьорските и козметичните услуги за втора и трета професионална степен, така и за част о
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121470ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД гр. Софияактивна
Лицензия No.:2019121470 / 15.01.2019
Наименование:ЦПО към "АПИА ТЕХ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:град София, ул. Тракия № 15
Представляващо лице:Зорница Костадинова
Телефон:0884561393, 029065681
Електронна поща:apiatexeducation@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация: Центърът за професионално обучение към „АПИА ТЕХ” ЕООД е обособено звено създадено за подготовка на кадри за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и актуални практики. Центърът е лицензиран по 19 професии и 20 специалности. В Центърът се осъществява учебна дейност, организира се и се провежда обучение на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование, навършили 16 години, съгласно ЗПОО по рамкови про
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121469ЦПО АртКлас Център към "ВС КАЗИ" ЕООДгр. Пловдивпрекратена
Лицензия No.:2019121469 / 21.01.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-87 - 14.06.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО АртКлас Център към "ВС КАЗИ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4003
Адрес за кореспонденция:ул. Хан Телериг № 1
Представляващо лице:Весела Стоянова Казашка
Телефон:0885861386
Електронна поща:vesela.kazashka@gmail.com
Интернет страница:http://art-center.kazitour.com
Допълнителна информация:Нашата мисия е да осъществяваме обучение и професионална квалификация на: - професионалисти, който да са релевантни на потребностите на пазара на труда; - безработни лица; - служители които желаят да повишат нивото си на квалификацията си; - граждани, които търсят лично усъвършенстване; - Личностно развитие чрез изкуство; - Развитие на ключови компетентности.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2019121468ЦПО Винаги в час към "Славкова" ЕООДгр. Софиявременно отнета за срок от 3 месеца
Лицензия No.:2019121468 / 24.01.2019
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-40 - 26.06.2023
Временно отнета за срок от 3 месеца
до 26.09.2023
В периода на отнемането ЦПО не може да провежда професионално обучение.
Наименование:ЦПО Винаги в час към "Славкова" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1303
Адрес за кореспонденция:София, бул. Александър Стамболийски, № 89, вх. Б, ет. 1, ап. 3
Представляващо лице:Рилка Стоянова Михова
Телефон:0888379888, 029873030
Електронна поща:slavkova@abv.bg
Интернет страница:www.slavkova.com
Допълнителна информация:Курсове по AutoCAD, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw и начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel и Internet. Работа в малки групи или индивидуално. Курсовете започват всеки понеделник в различни часове. Работещите на смени има възможност да избират специфичен график за обучение.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121467ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД гр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121467 / 12.12.2018
Наименование:ЦПО към "ВАЛ ПРОГРЕС КОНСУЛТ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:София, Тракия 15
Представляващо лице:Валерия Петева Петрова
Телефон: +359 884 049 013, +359 884 561 393
Електронна поща:valprogressconsult@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение към „Вал Прогрес Консулт” ЕООД е обособено звено създадено за подготовка на кадри за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и актуални практики. Центърът е лицензиран по 19 професии и 20 специалности. В Центърът се осъществява учебна дейност, организира се и се провежда обучение на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование, навършили 16 години, съгласно ЗПОО по р
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121466ЦПО към Сдружение с нестопанска цел "Агенция Здраве и грижи"гр. Врацаактивна
Лицензия No.:2018121466 / 12.12.2018
Наименование:ЦПО към Сдружение с нестопанска цел "Агенция Здраве и грижи"
Населено място:гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
Пощенски код:3000
Адрес за кореспонденция:Ул. "Лукашов" № 5,ет.2,офис № 7
Представляващо лице:Пенка Ангелова Маринова
Телефон:0888 647 304, 0876 111 305
Електронна поща:zdraveigriji@abv.bg
Интернет страница:www.zdraveigriji.wixsite.com/zdraveigriji
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към СНЦ "Агенция здраве и грижи" е с насоченост в областта на здравните грижи и социалното консултиране. Преподавателите притежават дипломи и квалификации, които съответстват на профила на центъра. Базите за обучение са оборудвани с необходимите материали, средства и техника за осъществяване на обучението по лицензираните специалности.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121465ЦПО Мърфи-М към Мърфи М ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121465 / 11.12.2018
Наименование:ЦПО Мърфи-М към Мърфи М ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:Бул. България №11
Представляващо лице:Юлия Димитрова
Телефон:0887568251, 0882269687
Електронна поща:julidim@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Салони за красота MURPHY имат над 25 годишна история. Екипът от професионалисти, подбрани от Арт Директора Марин Хубенов – Мърфи. Нашата цел е да постигаме качествено професионално обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност. Благодарение на знанията, получени в центъра за професионално обучение ще стартирате собствен бизнес. В Салони за красота MURPHY ще получите най-добрата грижа за косата, лице и тяло, маникюр и педикюр с най-добрите продукти – Kérastas
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121464ЦПО към ДАЯНА - Х ООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2018121464 / 06.12.2018
Наименование:ЦПО към ДАЯНА - Х ООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул. "Цар Петър" № 7, ет.2
Представляващо лице:ЙОРДАНКА ИВАНОВА БИНЕВА
Телефон:0898 427910, 056/825293
Електронна поща:daqna_h@abv.bg
Интернет страница:www.dayana-x.bg
Допълнителна информация:ЦПО към "Даяна-Х" ООД има офис и в гр. Сливен с адрес: ул. "Димитър Пехливанов" №2,офис №35
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121463ЦПО ЛЕОНА към ЛЕОНА Р82 ЕООДгр. Санданскиактивна
Лицензия No.:2018121463 / 04.12.2018
Наименование:ЦПО ЛЕОНА към ЛЕОНА Р82 ЕООД
Населено място:гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград
Пощенски код:2800
Адрес за кореспонденция:ул.Княз Борис I № 8
Представляващо лице:Лиляна Кирилова Лалева
Телефон:0896842756, 074636483
Електронна поща:liliana_laleva@mail.bg
Интернет страница:https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%9D%D0%90-298508563958687/
Допълнителна информация:Центърът ще извършва обучения в сферта на строителството, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, информационните технологии и счетоводство и данъчно облагане. Фирмата е вписана като доставчик на обучения по ключови компетентности, по ОПРЧР, от Агенцията по заетостта.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121462ЦПО към ЕЛИАН 21 ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121462 / 27.11.2018
Наименование:ЦПО към ЕЛИАН 21 ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:област София (столица), община Столична , гр. София, район р-н Триадица , бул. "Витоша" № 192
Представляващо лице:Елена Пламенова Събкова
Телефон:0879405041, 0888137879
Електронна поща:elena_sabkova@abv.bg
Интернет страница:неприложимо
Допълнителна информация:Цeнтър за професионално обучение „Студио за красота ELLIAN“ към „ЕЛИАН 21“ ЕООД има следния предмет на дейност: - Организиране и осъществяване на начално и непрекъснато професионално обучение на лица над 16 годишна възраст; - Разработване на учебни планове, програми и друга учебна документация; - Разработване и издаване на учебни материали.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121461ЦПО към "Професионална академия" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121461 / 26.11.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-25 - 10.08.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Професионална академия" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. Пирински проход 21, ет. 2, ап. 4
Представляващо лице:Павлина Йорданова
Телефон:0878 44 23 57, 0878210180
Електронна поща:proacademy@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение към "Професионална академия" ЕООД е организация специализирана в провеждането на квалификационни и преквалификационни курсове за придобиване професионална квалификация на възрастни /безработни и заети лица/. За своята административна дейност фирмата разполага с офис: Град София, ул. Пирински проход, с площ 130 кв.м. Офисът се състои от два работни кабинета и едно голямо общо помещение. В него има оборудвани 2 работни места и посетителски кът. Офис техника - 2 б
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121460ЦПО към Българо-румънска търговско-промишлена палатагр. Русеактивна
Лицензия No.:2018121460 / 26.11.2018
Наименование:ЦПО към Българо-румънска търговско-промишлена палата
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:улица "Воеводова" 12-14, етаж 1
Представляващо лице:Десислава Георгиева Пенчева
Телефон:082 507 606
Електронна поща:d.pencheva@brcci.eu
Интернет страница:https://jobsvisa.eu/
Допълнителна информация:Нашата мисия е свързана с подготовка на специалисти със солидни теоретични знания и практически умения. Обучението ще бъде съобразено с прилагане на иновативен подход и нови технологии на преподаване. Във всеки случай обучението ще бъде съобразено с международните стандарти и изискванията на действащото в страната законодателство. С цел подобряване качеството на обучение ще ангажираме като преподаватели доказани капацитети в избраните от нас специалности. Собствената материално техническа база предоста
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121459ЦПО към "Център за квалификация и развитие" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121459 / 26.11.2018
Наименование:ЦПО към "Център за квалификация и развитие" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1612
Адрес за кореспонденция:гр. София, ж.к. Лагера, бл. 53, вх. Д, ап. 108
Представляващо лице:Лора Георгиева Йончева
Телефон:0887 993 274
Електронна поща:lyoncheva@abv.bg
Интернет страница:Н/А
Допълнителна информация:Има за основен предмет на дейност организиране и провеждане на професионално обучение, обучение по ключови компетентности, кариерно ориентиране, участие в европейски програми. Дейността на организацията е насочена към постигане на: • професионална квалификация, адекватна на актуалните нужди на икономиката и на мобилността на работната сила; • проактивна квалификация на административния и управленски персонал и формиране на мотивационна система за учене през целия живот; • формиране на ключови компетентност
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121458ЦПО към Сдружение "Добруджанско аграрно и бизнес училище"гр. Добричактивна
Лицензия No.:2018121458 / 22.11.2018
Наименование:ЦПО към Сдружение "Добруджанско аграрно и бизнес училище"
Населено място:гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич
Пощенски код:9300
Адрес за кореспонденция:ул. "България", № 3
Представляващо лице:Павлина Богданова Стефанова
Телефон:058/65 56 26, 0885/ 398 643
Електронна поща:dabu.center.edu@gmail.com
Интернет страница:http://www.dabu-edu.org
Допълнителна информация:Центърът предоставя възможност за професионално обучение за възрастни за придобиване на начална, продължаваща квалификация, за разширяване и актуализиране на вече придобита такава и валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене съгласно Лицензия №2018121458 от НАПОО. ЦПО предлага практически ориентирано обучение от високо квалифицирани преподаватели в модерно оборудвани кабинети и действащи фирми и организации.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121457ЦПО към Дивна-Медик ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121457 / 07.11.2018
Наименование:ЦПО към Дивна-Медик ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:кв. Изток, ул. Академик Методи Попов №5, вход откъм ул. Чарлз Дарвин, Козметичен салон "Дивна Медик".
Представляващо лице:Даниела Димитрова Спасова
Телефон:0899966744, 0899966747
Електронна поща:divnamedikds@gmail.com
Интернет страница:http://zdraveikrasota.com/
Допълнителна информация:Учебният център развива дейност в услугите за красота и работи основно с жени, които искат да придобият професионална квалификация по професия "Козметика".
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121456ЦПО към Сдружение "Видинска търговско-промишлена палата"гр. Видинпрекратена
Лицензия No.:2018121456 / 06.11.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-64 - 08.06.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Сдружение "Видинска търговско-промишлена палата"
Населено място:гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин
Пощенски код:3700
Адрес за кореспонденция:ул.Цар Александър II 19-21
Представляващо лице:Красимир Йорданов Кирилов
Телефон:094/600556, 0897828080
Електронна поща:office@vdcci.bg
Интернет страница:www.vdcci.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121455ЦПО към "Академия за професионални обучения" ЕООД гр. Варнаактивна
Лицензия No.:2018121455 / 05.11.2018
Наименование:ЦПО към "Академия за професионални обучения" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 39А
Представляващо лице:Стилиян Ангелов Кърджилов
Телефон:0888886058
Електронна поща:vocational.academy.eu@gmail.com
Интернет страница:www.vocational-academy.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121454ЦПО Pastry Academy към Гаврош ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121454 / 05.11.2018
Наименование:ЦПО Pastry Academy към Гаврош ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1632
Адрес за кореспонденция:ж.к. Овча купел ТП № 48
Представляващо лице:Борислав Йорданов Екзархов
Телефон:0890560065
Електронна поща:office@pastry.bg
Интернет страница:www.pastry.bg
Допълнителна информация:Целта на Pastry Academy е да предаде уменията, знанията и страстта, необходими за израстване в изкуството на сладкарството и кулинарията. Нашите курсисти са оптимално подготвени да приложат в кариерата си опита, получен в интезивните hands-on обучения при най-добрите и световно признати лектори, всеки експерт в своята област. В Pastry Academy се гордеем с: Персонални инструкции и hands-on обучение от експерти на световно ниво в комфортна работна обстановка. Ограниченият брой курсисти осигурява индивиду
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121453ЦПО ЕР ТИ СЕЙФТИ към ЕР ТИ СЕЙФТИ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121453 / 19.10.2018
Наименование:ЦПО ЕР ТИ СЕЙФТИ към ЕР ТИ СЕЙФТИ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:бул. Драган Цанков 31Б
Представляващо лице:Ралица Антонова Георгиева
Телефон:0887456732
Електронна поща:RTSafety.bg@gmail.com
Интернет страница:www.rtsafety.bg
Допълнителна информация:Основният предмет на дейност на ЦПО към „Ер Ти Сейфти” ЕООД включва начална професионална квалификация, преквалификация и повишаване квалификацията на кадрите. Професионални курсове: I. За начална професионална квалификация: 1. Кранисти на портални кранове; Автокранисти; Кулокранисти; Кранисти на мостови и козлови кранове 2. Машинисти на подвижни работни площадки (автомобилни подемници и вишки) 3. Мотокаристи и електрокаристи – начални и опреснителни курсове 4. Машинисти на челни товарачи и други 5. Маши
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121452ЦПО към СЕЛЕНА 22 ЕООДгр. Гоце Делчевактивна
Лицензия No.:2018121452 / 09.10.2018
Наименование:ЦПО към СЕЛЕНА 22 ЕООД
Населено място:гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Пощенски код:2900
Адрес за кореспонденция:ул. " Иван Вазов " № 7
Представляващо лице:Георги Борисов Жилев
Телефон:0899965353, 0877833303
Електронна поща:selena22@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към „ Селена 22 “ ЕООД е създаден през 2018 година и има дългогодишен опит в провеждането на професионални курсове за придобиване на степен на професионална квалификация или част от професия. Основен приоритет в ЦПО „ Селена 22 ” ЕООД е осигуряване на високо качество на предлаганото професионално образование и обучение.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121451ЦПО към "БРАДЪРС СЕКЮРИТИ" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2018121451 / 03.10.2018
Наименование:ЦПО към "БРАДЪРС СЕКЮРИТИ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:гр. Пловдив район Южен местност Бялата воденица
Представляващо лице:Георги Тодоров Стоенчев
Телефон:032 306 987, 0882 805 313
Електронна поща:office@brothers-security.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към "Брадърс секюрити" ЕООД се намира в гр.Пловдив район Южен, местност "Бялата воденица", същия е разположен и ползва отлично оборудвани помещения с обща площ 1200 кв.м., отговарящи на всички, хигиенни и противопожарни изисквания за този вид дейност.Преподавателите в центъра са професионалисти с голям опит в преподаваната от тях сфера.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121450ЦПО ЕДИКТ към "ВИЖЪН КОНСУЛТ БГ" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121450 / 03.10.2018
Наименование:ЦПО ЕДИКТ към "ВИЖЪН КОНСУЛТ БГ" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:https://www.demo-ngo.com
Представляващо лице:Люси Николова
Телефон:0888 024676, 024443565
Електронна поща:office@demo-ngo.com
Интернет страница:www.consult.visiongroup.bg
Допълнителна информация:Основната цел на ЦПО е организиране и провеждане на професионално обучение, придобиване, усъвършенстване и подобряване на професионалната квалификация, както и преквалификация, обучение по ключова компетентност, дуално обучение и валидиране на знания и умения придобити при неформални форми на обучение, на лица навършили 16 години, чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри производствени практики.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121449ЦПО "ВАРИАНТ" към "ВИЖЪН АЛТЪРНАТИВ" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2018121449 / 15.10.2018
Наименование:ЦПО "ВАРИАНТ" към "ВИЖЪН АЛТЪРНАТИВ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:бул. "Руски" № 86
Представляващо лице:Даниела Акилова Апостолова
Телефон:0877770316
Електронна поща:plovdiv@demo-ngo.com
Интернет страница:www.alternative.visiongroup.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121448ЦПО ТРЕНД към ПЕТРОВА ТРЕЙДИНГ ЕООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2018121448 / 15.10.2018
Наименование:ЦПО ТРЕНД към ПЕТРОВА ТРЕЙДИНГ ЕООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:ул. Петко Д.Петков № 8
Представляващо лице:Марияна Стоилова Кoева
Телефон:0889024052, 0882 517 511
Електронна поща:cpotrend@gmail.com
Интернет страница:-
Допълнителна информация:Основната цел на ЦПО е организиране и провеждане на професионално обучение, придобиване, усъвършенстване и подобряване на професионалната квалификация, както и преквалификация, обучение по ключова компетентност, дуално обучение и валидиране на знания и умения придобити при неформални форми на обучение, на лица навършили 16 години, чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри производствени практики.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121447ЦПО към Икономически университет - Варна гр. Варнапрекратена
Лицензия No.:2018121447 / 03.10.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-68 - 11.01.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО към Икономически университет - Варна
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9002
Адрес за кореспонденция:бул. Княз Борис I, № 77
Представляващо лице:Чудомира Христова
Телефон:052 643360, 0884868692
Електронна поща:cpo@ue-varna.bg
Интернет страница:https://www.ue-varna.bg
Допълнителна информация:ЦПО при Икономически университет - Варна е създаден съгласно решение на Академичния съвет при Икономически университет - Варна, съгласно Протокол № 24/23.11.2017 г.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121446ЦПО "КОМПАС" към "ВИЖЪН ТРАНСЛЕЙТ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121446 / 03.10.2018
Наименование:ЦПО "КОМПАС" към "ВИЖЪН ТРАНСЛЕЙТ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:град София, ул. Граф Игнатиев 3
Представляващо лице:Ана Костадинова Добрева
Телефон:0888813565, 0888024676
Електронна поща:office@translate.visiongroup.bg
Интернет страница:www.translate.visiongroup.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121445ЦПО БРАНД към ВИЖЪН ДИСТРИБУШЪН ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2018121445 / 03.10.2018
Наименование:ЦПО БРАНД към ВИЖЪН ДИСТРИБУШЪН ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция: ул."Велико Христов" No 9
Представляващо лице:Полина Иванова Христова
Телефон:0888249199, 052 80 05 05
Електронна поща:office@distribution.visiongroup.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Основната цел на ЦПО е организиране и провеждане на професионално обучение, придобиване, усъвършенстване и подобряване на професионалната квалификация, както и преквалификация, обучение по ключова компетентност, дуално обучение и валидиране на знания и умения придобити при неформални форми на обучение, на лица навършили 16 години, чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри производствени практики.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121444ЦПО към ЕТ "ИЛОНА СТИЛ ИЛКА ДОЙНОВА"гр. Бургасактивна
Лицензия No.:2018121444 / 13.08.2018
Наименование:ЦПО към ЕТ "ИЛОНА СТИЛ ИЛКА ДОЙНОВА"
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 387-A, обект 6
Представляващо лице:Илка Дойчева Дойнова
Телефон:0896618566, 0897859271
Електронна поща:ilka.doinova@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:1. Центъра за професионално обучение осигурява правото на гражданите за професионално обучение, съобразно техните интереси и възможност. 2. Центъра дава възможност за придобиване на квалификация в професионално направление по избор, по професия или част от професията, както и усъвършенстването. 3. Целите на обучението са: т. 1. даване на професионална квалификация; т. 2. мобилност в професионалната подготовка; т. 3. от обучение за цял живот към обучение през целия живот; т. 4. подготовка за съзнателен из
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121443ЦПО към "ИНФИНИТИ ГРУП 2017" ЕООД гр. Варнаактивна
Лицензия No.:2018121443 / 13.08.2018
Наименование:ЦПО към "ИНФИНИТИ ГРУП 2017" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр. Варна, ул. Топра Хисар 14
Представляващо лице:Биляна Николова Стоева
Телефон:0883331431,
Електронна поща:bilyana_sales@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Нашата мисия е свързана с подготовка на специалисти със солидни теоретични знания и практически умения. Обучението ще бъде съобразено с прилагане на иновативен подход и нови технологии на преподаване. Във всеки случай обучението ще бъде съобразено с международните стандарти и изискванията на действащото в страната законодателство. С цел подобряване качеството на обучение ще ангажираме като преподаватели доказани капацитети в избраните от нас специалности. Собствената материално техническа база предоста
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121442ЦПО към Сдружение "Национален център за информационно обслужване"гр. Плевенпрекратена
Лицензия No.:2018121442 / 30.07.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-39 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Сдружение "Национален център за информационно обслужване"
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:5800
Адрес за кореспонденция:площад Възраждане №1, офис 201
Представляващо лице:Илиана Валентинова Георгиева
Телефон:0898290529, 064821033
Електронна поща:cponciobg@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към Сдружение "Национален център за информационно обслужване" предстои да организира и провежда курсове за квалификация и преквалификация на възрастни за придобиване на 7 професии с 10 специалности. Лекторите ни са висококвалифицирани, имат преподавателски опит и са експерти в своята област. Учебните ни бази (кабинетът за теоретична подготовка и базите за практическа подготовка) отговарят на държавните образователни изисквания за съответните професии и специалности. Досегаш
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121441ЦПО "Енергия" към "ЕРМ Запад" ЕАД /от 06.10.2022 г./ "ЕРМ Запад" АД /до Април 2022 г./ "ЧЕЗ Разпределение България" АДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121441 / 23.07.2018
Наименование:ЦПО "Енергия" към "ЕРМ Запад" ЕАД /от 06.10.2022 г./ "ЕРМ Запад" АД /до Април 2022 г./ "ЧЕЗ Разпределение България" АД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1360
Адрес за кореспонденция:ул. "Адам Мицкевич" №2А, ет.3
Представляващо лице:Меглена Иванова Велинова
Телефон:0889891502, 028959377
Електронна поща:meglena.velinova@ermzapad.bg
Интернет страница:www.ermzapad.bg
Допълнителна информация:„ЕРМ Запад” ЕАД е част от структурата на групата на Електрохолд в България и е компания с предмет на дейност – разпределение на електрическа енергия. Компанията осигурява доставка на електроенергия в десет области в Западна България. На тази територия дружеството поддържа мрежа с обща дължина над 56 хил. км, което е с 16 хил. км повече от дължината на Екватора. Дружеството стопанисва 26 подстанции, 17000 трафопоста, над 19 000 трансформатора и над 2 млн. електромера. ЕРМ Запад е социално отговорна компания
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121440ЦПО към "РЕАКОЛД"ООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2018121440 / 06.07.2018
Наименование:ЦПО към "РЕАКОЛД"ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр.Варна, ул. "Студентска" 1 , Нов учебен корпус, партер, стая 17
Представляващо лице:Пламен Георгиев петров
Телефон:0887/653514
Електронна поща:eltest1963@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Основната дейност на фирмата е контролни измервания на фактори на работната среда ,електропараметри и физични фактори.Офиса на фирмата се намира в гр.Варна ,Технически университет-Варна.Учебните занятия ще се водят в лабораториите на Технически университет-Варна , където фирмата има договор с университета.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121439ЦПО към "ВОЛАН - 13" ЕООДгр. Харманлипрекратена
Лицензия No.:2018121439 / 19.06.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-28 - 18.04.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към "ВОЛАН - 13" ЕООД
Населено място:гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково
Пощенски код:6450
Адрес за кореспонденция:гр. Харманли, ул. "Алеко Канстантинов" № 33Б
Представляващо лице:Теодор Василев Янев
Телефон:0889034753
Електронна поща:volan13@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121438ЦПО към “Димитър Стоянов Ауто” ООДгр. Стара Загораактивна
Лицензия No.:2018121438 / 19.06.2018
Наименование:ЦПО към “Димитър Стоянов Ауто” ООД
Населено място:гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6000
Адрес за кореспонденция:ул.’’Захари Княжески’’ № 10-12, офис 2
Представляващо лице:Димитър Петков Стоянов
Телефон:0887 093 092
Електронна поща:d.sto_v@abv.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121437ЦПО към "ЛУИЗА 2013" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121437 / 11.06.2018
Наименование:ЦПО към "ЛУИЗА 2013" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр.София.ул."ЙОАН ЕКЗАРХ" №13
Представляващо лице:Людмил Петров Костадинов
Телефон:0895539913, 0898605813
Електронна поща:Lyudmil_sf@abv.bg
Интернет страница:разработва се в момента
Допълнителна информация:ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ"ЛУИЗА 2013" ЕООД Е ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕНЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗИЯ № 2018121437 ИЗДАДЕНА НА 11.06.2018 ГОДИНА ЦПО към"УИЗА 2013" ЕООД ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТ СЪГЛАСНО ИЗДАДЕНАТА ЛИЦЕНЗИЯ КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ И ПОДВИЖНИ РАЛОТНИ ПЛОЩАДКИ ПО УТВЪРДЕНИ И СЪГЛАСУВАНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖА
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121436ЦПО към СМР Консултинг ООДгр. Варнапрекратена
Лицензия No.:2018121436 / 18.05.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-74 - 03.06.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към СМР Консултинг ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9014
Адрес за кореспонденция:ул.Македония 86, ет.2 ап.3
Представляващо лице:Ангел Блажев Мирчев
Телефон:0878466073
Електронна поща:amirchev@cmpconsult.com
Интернет страница:www.cmpconsult.com www.cpointelectcmp.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121435ЦПО към ЕНКО ВЕНДИНГ ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121435 / 16.05.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-67/13.01.2023 г. - 13.01.2023
Прекратена
Наименование:ЦПО към ЕНКО ВЕНДИНГ ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1186
Адрес за кореспонденция:ул. Черно море 4
Представляващо лице:Христина Кунчева
Телефон:0886 411596, 070017770
Електронна поща:hkuncheva@baristo.bg
Интернет страница:https://baristocoffee.com/university/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121434ЦПО към Горда ТМ ЕООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2018121434 / 14.05.2018
Наименование:ЦПО към Горда ТМ ЕООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:к-с Славейков, бл. 114, партер
Представляващо лице:Таня Григорова Маджурова
Телефон:0887333080
Електронна поща:madjurova@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121433ЦПО към "МИТИ 87" ООДгр. Добричпрекратена
Лицензия No.:2018121433 / 30.04.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-37 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към "МИТИ 87" ООД
Населено място:гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич
Пощенски код:9300
Адрес за кореспонденция:ул. "Дунав" № 56, ет. 2
Представляващо лице:Димитър Станчев Станчев
Телефон:0897703876, 0897402456
Електронна поща:miti87ood@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121432ЦПО към "Саймакс Консулт" ЕООДгр. Варнапрекратена
Лицензия No.:2018121432 / 27.04.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-68 - 04.06.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Саймакс Консулт" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:ул. "Димитър Икономов" №36, вх.A, ет.3, ап.24
Представляващо лице:Станислав Николаев Тодоров
Телефон:0886401070
Електронна поща:stodorov@symax.bg
Интернет страница:.....
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121431ЦПО към ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121431 / 26.04.2018
Наименование:ЦПО към ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:1000 СофияБулевард Българияж.к. Бокар № 33
Представляващо лице:Татяна Стоянова
Телефон:+359 886840558, +359 899042446
Електронна поща:cpo1234@abv.bg
Интернет страница:http://biofitcollege.com
Допълнителна информация:ЦПО към "Джей Кей фитнес" е ориентиран към изискванията на националното и световно образователно пространство и предлага актуални, полезни и практически ориентирани програми, които допринасят за професионалната и личностна реализация на курсистите. Център за професионално обучение към "Джей Кей фитнес" предлага: · Високо качество на обучението; · Национално признат документ за професионално обучение; · Широк спектър на професионални направления; · Гъвкавост по отношение на
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121430ЦПО към "СК Корина" ЕООДгр. Велико Търновоактивна
Лицензия No.:2018121430 / 30.04.2018
Наименование:ЦПО към "СК Корина" ЕООД
Населено място:гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Пощенски код:5000
Адрес за кореспонденция:ул. "Христо Ботев" 36, ет. 1, ап. 2
Представляващо лице:Валентина Кирова Елкенева
Телефон:0889259995
Електронна поща:valentina_kirova@abv.bg
Интернет страница:http://korinask.com/index.php
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121429ЦПО към СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА"гр. Русеактивна
Лицензия No.:2018121429 / 23.04.2018
Наименование:ЦПО към СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА"
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ 35
Представляващо лице:Галена Робева
Телефон:(+359) 885 980 971, (+359) 887 474 212
Електронна поща:galena.robeva@ragina.net
Интернет страница:www.rusesk.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121428ЦПО към Академия Бионд ООДгр. Врацаактивна
Лицензия No.:2018121428 / 23.04.2018
Наименование:ЦПО към Академия Бионд ООД
Населено място:гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
Пощенски код:3000
Адрес за кореспонденция:ул. "Генерал Леонов" №76, партер
Представляващо лице:Милена Братанова
Телефон:0878792259, 0889999389
Електронна поща:academy.beyond.bg@gmail.com
Интернет страница:https://beyond.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121427ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН ЕООДгр. Самоковактивна
Лицензия No.:2018121427 / 23.04.2018
Наименование:ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН ЕООД
Населено място:гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София
Пощенски код:2000
Адрес за кореспонденция:ул. "Бачо Киро" № 5
Представляващо лице:Таня Евгениева Шолева
Телефон:0887539263
Електронна поща:hr_design@abv.bg
Интернет страница:http://hr-design.4stupki.com/
Допълнителна информация:ЕЙЧАР ДИЗАЙН е лицензиран център за професионално обучение, притежаващ лицензия с № 2018121427 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), който провежда обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация по 39 актуални специалности в областта на икономиката, туризма, аквакултурите, селското и горското стопанство, фризьорството и козметиката, както и ключови компетентности, отговарящи на Европейската квалификационна рамка, с дигитална и чуждоезикова насоченост. Екип
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121426ЦПО към "АРКО ИМОТИ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121426 / 05.04.2018
Наименование:ЦПО към "АРКО ИМОТИ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1505
Адрес за кореспонденция:ул. "Коста Лулчев" №58, вход А
Представляващо лице:Иван Козаров
Телефон:0889429995
Електронна поща:asia.georgieva@arcoreal.bg
Интернет страница:www.arcoreal.bg
Допълнителна информация:Дейността на фирмата е в сферата на недвижимите имоти. Фирмата се занимава и с обучения.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121425ЦПО към Военна академия "Г. С. Раковски"гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121425 / 03.04.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-70 - 04.06.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към Военна академия "Г. С. Раковски"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1504
Адрес за кореспонденция:бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82
Представляващо лице:Валентин Василев Недков
Телефон:0882215639, 0887930559
Електронна поща:rndcptc@gmail.com
Интернет страница:http://rnda.armf.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121424ЦПО към КАРА-М КОНСУЛТ ЕООДгр. Стара Загораактивна
Лицензия No.:2018121424 / 14.03.2018
Наименование:ЦПО към КАРА-М КОНСУЛТ ЕООД
Населено място:гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6014
Адрес за кореспонденция:УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15
Представляващо лице:СИЛВАНА ДЮЛГЕРОВА
Телефон:0879869849
Електронна поща:kara.m.konsult.cpo@gmail.com
Интернет страница:в процес на разработка
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121423ЦПО ТЯЛО, ДУША, ДУХ към "ССС ТЕРАПИ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121423 / 12.03.2018
Наименование:ЦПО ТЯЛО, ДУША, ДУХ към "ССС ТЕРАПИ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1504
Адрес за кореспонденция: Оборище, ул. Марин Дринов N-3a (вътрешен двор)
Представляващо лице:Стефан Стефанов Козарев
Телефон:0878866808
Електронна поща:stherapy@abv.bg
Интернет страница:www.vastebor.com
Допълнителна информация:ЦПО Тяло Душа ДУХ към фирма ССС Терапи ЕООД, провежда обучения основно по различни видове масажи като част от специалност козметика, професия козметик.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121422ЦПО към "ОПИДА 88" ЕООДгр. Севлиевоактивна
Лицензия No.:2018121422 / 26.02.2018
Наименование:ЦПО към "ОПИДА 88" ЕООД
Населено място:гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
Пощенски код:5400
Адрес за кореспонденция:ул. "Никола Дабев" № 23
Представляващо лице:Огнян Георгиев Георгиев
Телефон:067534900, 0898883358, 0888325413
Електронна поща:opida@mail.bg
Интернет страница:www.opida.weebly.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121421ЦПО "Некст Левъл"/преди 15.12.2022 г. ЦПО към "Евро Мениджмънт Консултинг" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121421 / 30.01.2018
Наименование:ЦПО "Некст Левъл"/преди 15.12.2022 г. ЦПО към "Евро Мениджмънт Консултинг" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1229
Адрес за кореспонденция:ж.к. Надежда 302, вх. Д, ет. 7, ап. 111
Представляващо лице:Димитър Валентинов Кръстев
Телефон:0898334455
Електронна поща:ceo@euromanagement-bg.com
Интернет страница:www.euromanagement-bg.com
Допълнителна информация:Център за професионално обучение "Некст Левъл" към Евро Мениджмънт Консултинг ЕООД е специализиран в извършването на професионални обучения в областта на бизнес администрацията, електронната търговия, туризма, хранително-вкусовата промишленост и охранителната дейност. Мисията на Център за професионално обучение "Некст Левъл" към Евро Мениджмънт Консултинг ЕООД е да осъществява качествено професионално обучение, в съответствие с Държавните образователни стандарти и потребностите на пазара на труда. Основн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121420ЦПО към "Нови Европейски Знания" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121420 / 25.01.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД 01-05-72 - 03.06.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Нови Европейски Знания" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1510
Адрес за кореспонденция:Гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 107, вх. В
Представляващо лице:Емил Борисов Тодоров
Телефон:0877096133
Електронна поща:novievropeiskiznania@mail.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121419ЦПО към 8 ММ ИВЕНТС ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2018121419 / 24.01.2018
Наименование:ЦПО към 8 ММ ИВЕНТС ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1373
Адрес за кореспонденция:гр. София,ж.к. Западен парк, бл. 70, вх. Б, ет.4, ап. 10
Представляващо лице:Михаил Тазев
Телефон:+359885381577
Електронна поща:mmevents@abv.bg
Интернет страница:8mmevents
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121418ЦПО към Стартегия ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121418 / 24.01.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-69 - 03.06.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към Стартегия ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1111
Адрес за кореспонденция:Р-н Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“ № 16
Представляващо лице:Александър Георгиев Дряновски
Телефон:0886582818
Електронна поща:info@startegy.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121417ЦПО към "УСПЕШЕН СТАРТ 2017" ООДгр. Бургасактивна
Лицензия No.:2018121417 / 24.01.2018
Наименование:ЦПО към "УСПЕШЕН СТАРТ 2017" ООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул."Цар Петър" №7
Представляващо лице:Виолета Николаева Русева
Телефон:0886 513028, 0899 887373
Електронна поща:uspeshenstart_2017@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към "Успешен старт 2017" ООД разполага с офис в гр. Сливен, ул."Димитър Пехливанов" № 2, офис № 35
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121416ЦПО към "Юродрайв" ООДгр. Костинбродактивна
Лицензия No.:2018121416 / 12.01.2018
Наименование:ЦПО към "Юродрайв" ООД
Населено място:гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София
Пощенски код:2234
Адрес за кореспонденция:жп.гара, Индустриална зона, Логистичен център Юроспийд
Представляващо лице:Поли Христова Христова
Телефон:0887361300, 0892266066
Електронна поща:drive@edrive.bg
Интернет страница:www.edrive.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121415ЦПО към "ДИ АЙ ВИ 2016" ЕООД гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121415 / 15.01.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-36 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към "ДИ АЙ ВИ 2016" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1836
Адрес за кореспонденция:Гр. София, ж.к. Левски Зона В, бл. 9А, вх. Д, ет. 1
Представляващо лице:Димитър Величков Димитров
Телефон:0877343652
Електронна поща:div2017@mail.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121414ЦПО към "Обр. Център Еврика" EООДгр. Благоевградактивна
Лицензия No.:2018121414 / 10.01.2018
Наименование:ЦПО към "Обр. Център Еврика" EООД
Населено място:гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Пощенски код:2700
Адрес за кореспонденция:Ул. Света Гора 1
Представляващо лице:Лъчезар Силвиев Иванов
Телефон:0899933371
Електронна поща:cpo.evrika@abv.bg
Интернет страница:null
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121413ЦПО към "КОНКУРЕНТ СТИЛ" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121413 / 10.01.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-35 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към "КОНКУРЕНТ СТИЛ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1303
Адрес за кореспонденция:ул. Св. Св. Кирил и Методий № 148
Представляващо лице:Паруш Янчев Караиванов
Телефон:0879414107, 0884901858
Електронна поща:eko_mizia@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121412ЦПО към "Едюкейшън Център" ЕООД гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2018121412 / 02.01.2018
Заповед за прекратяване:7ЛД 01-05-73 - 03.06.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Едюкейшън Център" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1404
Адрес за кореспонденция:Гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки № 54, ет. 1, ап. 6
Представляващо лице:Александър Георгиев Караяков
Телефон:0879395317
Електронна поща:educationcenter@mail.bg
Интернет страница:-
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2018121411ЦПО към "ПОЛИБОР БИО РЕЛАКС" ЕООДгр. Плевенактивна
Лицензия No.:2018121411 / 03.01.2018
Наименование:ЦПО към "ПОЛИБОР БИО РЕЛАКС" ЕООД
Населено място:гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен
Пощенски код:5800
Адрес за кореспонденция:ул. "Кирил и Методий" 18 ет. 3, офис 22
Представляващо лице:Анита Венциславова Хинова
Телефон:0882532124, 0897821724
Електронна поща:cpocel@abv.bg
Интернет страница:cpocel@abv.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121410ЦПО към "Център за професионално обучение-Радост Янкова" ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2017121410 / 19.12.2017
Наименование:ЦПО към "Център за професионално обучение-Радост Янкова" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:ул. "Йосиф Стоянов" №11, ет.1
Представляващо лице:Радост Желязкова Янкова
Телефон:0888930000
Електронна поща:kursoveroyal@gmail.com
Интернет страница:http://www.kursoveroyal.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121409ЦПО към "Стелирос" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121409 / 11.12.2017
Наименование:ЦПО към "Стелирос" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1527
Адрес за кореспонденция:ул. Тракия № 15, ет.1, офис 1
Представляващо лице:Зорница Костадинова
Телефон:0884561393
Електронна поща:vtcsteliros@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение към „Стелирос” ЕООД е обособено звено създадено за подготовка на кадри за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и актуални практики. Центърът е лицензиран по 19 професии и 20 специалности. В Центърът се осъществява учебна дейност, организира се и се провежда обучение на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование, навършили 16 години, съгласно ЗПОО по рамкови прог
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121408ЦПО Подай ми ръка към "Подай ми ръка" ЕООД/преди 11.01.2023 г. "ТЕ Про Консулт" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121408 / 06.12.2017
Наименование:ЦПО Подай ми ръка към "Подай ми ръка" ЕООД/преди 11.01.2023 г. "ТЕ Про Консулт" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1527
Адрес за кореспонденция:София, ул. Тракия № 15, ет.1 офис.2
Представляващо лице:Зорница Костадинова
Телефон:0884561393, 0884955749
Електронна поща:cpopodaymiraka@mail.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение “Подай ми ръка” към „Подай ми ръка” ЕООД е обособено звено създадено за подготовка на кадри за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и актуални практики. Центърът е лицензиран по 19 професии и 20 специалности. В Центърът се осъществява учебна дейност, организира се и се провежда обучение на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование, навършили 16 години, съгласн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121407ЦПО към БИЗИ ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121407 / 06.12.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-88 - 26.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към БИЗИ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1229
Адрес за кореспонденция:ж. к. Надежда 5, бл. 525, вх. А, ап. 17
Представляващо лице:Дилияна Николаева Нейчева
Телефон:0888968510, 0899971827
Електронна поща:busy@busy-bg.com
Интернет страница:www.busy-bg.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121406ЦПО към Норд Групс ООДгр. Варнапрекратена
Лицензия No.:2017121406 / 04.12.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-87 - 26.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към Норд Групс ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр. Варна, ул. Патриарх Евтимий 19
Представляващо лице:Любомир Кирилов Дончев
Телефон:0885207375
Електронна поща:nordgroups@outlook.com
Интернет страница:https://www.facebook.com/fringevarna/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121405ЦПО към ГЛОБАЛ ИНС ООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2017121405 / 04.12.2017
Наименование:ЦПО към ГЛОБАЛ ИНС ООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4023
Адрес за кореспонденция:ж.к. "Тракия", бл. 107, вх.В, ет.1, ап.3
Представляващо лице:Светла Йорданова Кюркчиева - Чонова
Телефон:0899678736, 0884067959
Електронна поща:infcott@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121404ЦПО към "Медико Груп" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2017121404 / 04.12.2017
Наименование:ЦПО към "Медико Груп" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:ул."Кукуш" № 8 Б
Представляващо лице:Димитър Николов Рашеев
Телефон:0884761554
Електронна поща:cpo_mg@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение (ЦПО) е разкрит към "Медико груп“ ЕООД. Притежава Лицензия №2017121404/04.12.2017 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, ЦПО провежда професионално обучение по Професия - Електротехник, код 522010, със следните специалности: 1. 5220101 Електрически машини и апарати - III СПК 2. 5220103 Електрообзавеждане на производството - III СПК 3. 5220109 Електрически инсталации - III СПК Директор „ЦПО“ - Димитър Николов Рашеев, телефон за връзка:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121403ЦПО към "МПР консулт" АД гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121403 / 04.12.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-69 - 15.12.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към "МПР консулт" АД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1527
Адрес за кореспонденция:ул. Тракия №15
Представляващо лице:Петко Асенов
Телефон:0884561393, 0884 419 248
Електронна поща:mprkonsult@mail.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация: Центърът за професионално обучение към „МПР Консулт” АД е обособено звено създадено за подготовка на кадри за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и актуални практики. Центърът е лицензиран по 19 професии и 20 специалности. В Центърът се осъществява учебна дейност, организира се и се провежда обучение на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование, навършили 16 години, съгласно ЗПОО по рамкови пр
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121402ЦПО към БЮТИФОРС ЕООДгр. Стара Загораактивна
Лицензия No.:2017121402 / 10.11.2017
Наименование:ЦПО към БЮТИФОРС ЕООД
Населено място:гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6010
Адрес за кореспонденция:ул. "Никола Икономов" № 8
Представляващо лице:Жулиета Кунева Желева
Телефон:359886403040
Електронна поща:julieta@beautyforce.bg
Интернет страница:beautyforse.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121401ЦПО "ПРОФИ" към "ВИЖЪН ФИНАНС" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121401 / 26.10.2017
Наименование:ЦПО "ПРОФИ" към "ВИЖЪН ФИНАНС" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. "Граф Игнатиев" №3, ет.2
Представляващо лице:Люси Николова
Телефон:0888 813 565, 0888 024 676
Електронна поща:office@finance.visiongroup.bg
Интернет страница:www.finance.visiongroup.bg
Допълнителна информация:Основната цел на ЦПО е организиране и провеждане на професионално обучение, придобиване, усъвършенстване и подобряване на професионалната квалификация, както и преквалификация, обучение по ключова компетентност, дуално обучение и валидиране на знания и умения придобити при неформални форми на обучение, на лица навършили 16 години, чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри производствени практики.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121400ЦПО ТРЕНИНГ към ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ ООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2017121400 / 26.10.2017
Наименование:ЦПО ТРЕНИНГ към ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ ООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7015
Адрес за кореспонденция: пл. Света Троица №10
Представляващо лице:Марияна Стоилова Коева
Телефон:0899987854, 0882517 511
Електронна поща:office@organizing.visiongroup.bg
Интернет страница:organizing.visiongroup.bg
Допълнителна информация:Център за професионално обучение „ТРЕНИНГ” към „ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ“ ЕООД, организира и провежда професионално обучение, на лица навършили 16 години, чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри производствени практики.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121399ЦПО към ЕТ "САВУЕЛД" - Иван Савовгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121399 / 26.10.2017
Наименование:ЦПО към ЕТ "САВУЕЛД" - Иван Савов
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1324
Адрес за кореспонденция:ж.к. Люлин, бл.733, вх.Б, ап.44
Представляващо лице:Иван Неделчев Савов
Телефон:0882174237, 028266514
Електронна поща:sav_weld@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121398ЦПО към Сдружение "Българска федерация по тенис"гр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121398 / 24.10.2017
Наименование:ЦПО към Сдружение "Българска федерация по тенис"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:ул. Незабравка 3-5, Борисова градина
Представляващо лице:Васил Захариев Захариев
Телефон:0887500600, 0887500581
Електронна поща:bft@bgtennis.bg
Интернет страница:www.bgtennis.bg
Допълнителна информация:Провеждане на професионално обучение по професия: Помощник-инструктор, специалност: Спорт-тенис.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121397ЦПО към "Ви Ем - 29" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121397 / 17.10.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-05-94 - 08.12.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Ви Ем - 29" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1574
Адрес за кореспонденция:Гр. София, кв. Слатина, бл.51 - гърба на вх.В
Представляващо лице:Велиана Петрова Митовска
Телефон:0886015524
Електронна поща:vmsbeauty@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121396ЦПО към "Ямболгаз сервиз" ЕООДгр. Ямболактивна
Лицензия No.:2017121396 / 13.10.2017
Наименование:ЦПО към "Ямболгаз сервиз" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол
Пощенски код:8600
Адрес за кореспонденция:ул. "Георги Сава Раковски" 32, ет1, ап.1
Представляващо лице:инж. Луиз Димов Луизов
Телефон:0878799700, 0899753554
Електронна поща:yambolgaz@mail.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Ямболгазсервиз ЕООД е лицензиран от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение към Министерски съвет с Лицензия № 2017121396 от 13.10.2017 г. Центърът провежда лицензирани курсове в град Ямбол . Преподавателите, провеждащи обученията по различните специалности са висококвалифицирани специалисти в областта си с дългогодишен опит. Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обуче
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121395ЦПО към Сдружение с нестопанска цел „Знам и мога повече“гр. Лясковецактивна
Лицензия No.:2017121395 / 12.10.2017
Наименование:ЦПО към Сдружение с нестопанска цел „Знам и мога повече“
Населено място:гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново
Пощенски код:5140
Адрес за кореспонденция:ул. "Божур" № 2
Представляващо лице:Галин Любомиров Димов
Телефон:+359895795511
Електронна поща:sncznammoga@gmail.com
Интернет страница:http://fb.me/znamimogapoveche
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121394ЦПО към "КРИСИ 2009 - ВАРНА" ЕООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2017121394 / 06.10.2017
Наименование:ЦПО към "КРИСИ 2009 - ВАРНА" ЕООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:ул. "Д-р Пискюлиев" № 1, ет. 5, офис 1
Представляващо лице:Кръстинка Андонова Дичева
Телефон:0899 987 125, 0899 987 125
Електронна поща:volan.bg@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121393ЦПО към "БГ ИНТЕЛЕКТ" ЕООДгр. Харманлиактивна
Лицензия No.:2017121393 / 03.10.2017
Наименование:ЦПО към "БГ ИНТЕЛЕКТ" ЕООД
Населено място:гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково
Пощенски код:6450
Адрес за кореспонденция:гр. Харманли пл. "Съединение" 6 ет. 2 ап. 4
Представляващо лице:Галя Андреева Братанова
Телефон:0887 736693, 0898 276537
Електронна поща:g_bratanova@abv.bg
Интернет страница:www.intelekt.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121392ЦПО "ЕА" към "Госпожа Хамелеон" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121392 / 26.09.2017
Наименование:ЦПО "ЕА" към "Госпожа Хамелеон" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1504
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. "Тракия" 2А
Представляващо лице:София Аспарухова Сретенова
Телефон:0899642594, 0877720504
Електронна поща:sophia_art@abv.bg
Интернет страница:www.salonea.com
Допълнителна информация:Обучение по следните професии и специалности 1. Професия Фризьор , Код 815010 1.1 Специалност Фризьорство , Код 8150101 , втора степен на професионална квалификация 1.2. Специалност Организация и технология на фризьорскитее услуги Код , 8150102, трета тепен на професионална квалификация 2. Професия Козметик , Код , 815020 2.1. Специалност Козметика, Код 8150201, втора степен професионална квалификация 2.2.Специалност Организация и технология на козметичните услуги , Код 8150202, трета степен на професион
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121391ЦПО към "Евима"ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121391 / 26.09.2017
Наименование:ЦПО към "Евима"ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:Център улица " Княз Борис1" 78 Evima studio
Представляващо лице:Венислава Пламенова Атанасова
Телефон:0879 086 676, 02992 75 59
Електронна поща:venislava80@gmail.com
Интернет страница:http://evima-studio.com/
Допълнителна информация:В ЦПО към "Евима "ЕООД се извършват курсове в Професионално направление Фризьорски и козметични услуги с код:815 по професиите Козметик,Маникюрист-педикюрист,Фризьор със специалности съответно по 2ра и 3та СПК.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121390ЦПО към Българска асоциация на малките и средни предприятиягр. Видинактивна
Лицензия No.:2017121390 / 11.09.2017
Наименование:ЦПО към Българска асоциация на малките и средни предприятия
Населено място:гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин
Пощенски код:3700
Адрес за кореспонденция:ул."Цар Симеон Велики" 1, ет.4
Представляващо лице:Петър Пенков Иванов
Телефон:0882930941
Електронна поща:basme@abv.bg
Интернет страница:www.basme.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121389ЦПО към ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121389 / 08.09.2017
Заповед за прекратяване:7>O-01-05-37 - 24.03.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1616
Адрес за кореспонденция:Ул. "Даскал Стоян Попандреев" № 6
Представляващо лице:Юлиан Турбинов
Телефон:0887077886, 029531636
Електронна поща:j.turbinov@dscbg.com
Интернет страница:www.dscbg.com
Допълнителна информация: "Центърът за професионално обучение" предлага обучение на : - технически персонал на фирми, които проектират, изграждат и експлоатират технически системи за сигурност, системи за пожарна безопасност; - техници, поддържащи противопожарни уреди и съоръжения, пожаро-- -- техническо въоръжение и средства за атмосферна защита; - техници, които извършват хидростатични изпитвания на съдове под налягане; - специалисти, които обследват, анализират и оценяват рисковете за сигурността на хората и имуществото; - инс
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121388ЦПО към "КАПРОНИ" АДгр. Казанлъкактивна
Лицензия No.:2017121388 / 07.09.2017
Наименование:ЦПО към "КАПРОНИ" АД
Населено място:гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Пощенски код:6100
Адрес за кореспонденция:Генерал Столетов 45
Представляващо лице:Николай Стефанов Терзиев
Телефон:0888112250, 0431 / 62180
Електронна поща:n.terziev@caproni.bg
Интернет страница:www.caproni.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121387ЦПО към ФЕТЕКС КОНСУЛТ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121387 / 07.09.2017
Наименование:ЦПО към ФЕТЕКС КОНСУЛТ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1396
Адрес за кореспонденция:ул.Николай Коперник №22
Представляващо лице:Радостина Сергеева Христова
Телефон:0884717128, 0886950560
Електронна поща:fetex_stm@abv.bg
Интернет страница:fetex.eu
Допълнителна информация:Центърът провежда лицензирани курсове в град София и в страната, които се провеждат от хонорувани преподаватели . Преподавателите, провеждащи обученията по различните специалности са висококвалифицирани специалисти в областта си с дългогодишен опит. Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121386ЦПО към "СофтУни ЦПО" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121386 / 07.09.2017
Наименование:ЦПО към "СофтУни ЦПО" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1799
Адрес за кореспонденция:Бул. Александър Малинов 78
Представляващо лице:Юлияна Георгиева Тахова
Телефон:0885121553
Електронна поща:j.tahova@softuni.bg
Интернет страница:www.softuni.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121385ЦПО към "Електрон прогрес"ЕАДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121385 / 28.07.2017
Наименование:ЦПО към "Електрон прогрес"ЕАД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1309
Адрес за кореспонденция:София, ул, "Зографски манастир" № 15, вх. Г, ет. 8
Представляващо лице:Венелин Георгиев
Телефон:0887622616, 0888520342
Електронна поща:vgeorgiev@eprogress.bg
Интернет страница:www.eprogress.bg
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към "Електрон прогрес"ЕАД извършва обучения по професии: 41030 Брокер 3410301 Недвижими имоти - III СПК 343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело - III СПК 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство - III СПК 346020 Офис - секретар 3460201 Административно обслужване - II СПК 4810101 Програмно осигуряване - II СПК 482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване - I СПК 523010 Техник по комуникационни системи 5230102 Телекомуникац
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121384ЦПО "Релакс" към "Савов-77" ЕООДгр. Сливенактивна
Лицензия No.:2017121384 / 10.07.2017
Наименование:ЦПО "Релакс" към "Савов-77" ЕООД
Населено място:гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Пощенски код:8800
Адрес за кореспонденция:гр. Сливен, ж.к."Стоян Заимов", бл.62, Обект 12
Представляващо лице:Атанас Евелинов Савов
Телефон:0878592952
Електронна поща:center_relax@abv.bg
Интернет страница:www.relaxsliven.com
Допълнителна информация:Център за професионално обучение „РЕЛАКС“ – Сливен е един от лидерите в професионалното обучение по фризьорство, маникюр, педикюр и ноктопластика, професионален грим , масаж, козметика , микроблейдинг, миглопластика, ламиниране на мигли и др. съчетаващ класическите методи с новостите, които се предлагат в SPA , WELLNESS и Козметичната индустрия. Важно място в обучението са индивидуалния подход и реална работна обстановка, при което се създават условия за работа в екип, важно за бъдеща реализация.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121383ЦПО към „НОВО НАЧАЛО К 2014“ ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121383 / 18.07.2017
Наименование:ЦПО към „НОВО НАЧАЛО К 2014“ ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:р-н Оборище, ул. „Георги С. Раковски“ №32
Представляващо лице:Елеонора Симеонова
Телефон:0894374296
Електронна поща:krasi.yaneva1@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация: Център за професионално обучение към "Ново начало К 2014" ЕООД разполага с напълно оборудвана база за провеждането на професионално обучение по професия Козметик за специалностите 8150201 „Козметика“ и 8150202 „Организация и технология на козметичните услуги“. Осигурени са необходимите канцеларски материали за ефективното провеждане на обученията. Също така са осигурени съвременни технологии, продукти и устройства за ефективното протичане на образователния процес (компютър, телевизор за презентации, о
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121382ЦПО към Конфедерация на труда "Подкрепа"гр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121382 / 30.06.2017
Наименование:ЦПО към Конфедерация на труда "Подкрепа"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. Ангел Кънчев № 2
Представляващо лице:Мария Петрова
Телефон:0896 575 919, 0899 155 115
Електронна поща:cpo@podkrepa.org
Интернет страница:podkrepa.org
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121381ЦПО към ТОП МАН ЕООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2017121381 / 30.06.2017
Наименование:ЦПО към ТОП МАН ЕООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:ул. Потсдам 10
Представляващо лице:Мартин Данчев Йорданов
Телефон:0888215463, 0888215463
Електронна поща:cpotopman@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121380ЦПО към Иновативни образователни технологии ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121380 / 16.06.2017
Наименование:ЦПО към Иновативни образователни технологии ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1407
Адрес за кореспонденция:бул. Черни връх 51
Представляващо лице:Иван Евгениев Зерков
Телефон:0899 945 847, 0899 824 725
Електронна поща:zerkov@itstep.org
Интернет страница:
Допълнителна информация:Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация и по част от професия по издадената от НАПОО лицензия № 2017121380 от 16.06.2017 г.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121379ЦПО към АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ ООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2017121379 / 14.06.2017
Наименование:ЦПО към АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ ООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4004
Адрес за кореспонденция:ул."Братя Бъкстон" №134
Представляващо лице:Галя Костадинова Кубенова
Телефон:032202680, 0888647919
Електронна поща:office@alfasot.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121378ЦПО към "Крами-98" ЕООДгр. Кюстендилактивна
Лицензия No.:2017121378 / 12.06.2017
Наименование:ЦПО към "Крами-98" ЕООД
Населено място:гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил
Пощенски код:
Адрес за кореспонденция:ул. "Цар Освободител" 231
Представляващо лице:Надежда Стоянова Шонинска
Телефон:0898779440
Електронна поща:shoninska@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121377ЦПО към СНЦ"Клуб за спортен риболов Гларус"гр. Бургасактивна
Лицензия No.:2017121377 / 12.06.2017
Наименование:ЦПО към СНЦ"Клуб за спортен риболов Гларус"
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул "Филип Кутев "13A
Представляващо лице:Георги Събев Събев
Телефон:0888239565, 0893418406
Електронна поща:southbulgariancenter@yahoo.com
Интернет страница:няма
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121376ЦПО към ЕТ "МАРИЯ ШОПОВА- МАНИЯ -БОРИС ШОПОВ- БОБИ"гр. Благоевградпрекратена
Лицензия No.:2017121376 / 12.06.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-46 - 23.08.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към ЕТ "МАРИЯ ШОПОВА- МАНИЯ -БОРИС ШОПОВ- БОБИ"
Населено място:гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Пощенски код:2700
Адрес за кореспонденция:ул.Владо Черноземски 4
Представляващо лице:Мария Шопова-Маркова
Телефон:0888496795
Електронна поща:cpomania@gmail.com
Интернет страница:https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-188798051167401/timeline?ref=page_internal
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121375ЦПО към "Перса-И София" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121375 / 12.06.2017
Наименование:ЦПО към "Перса-И София" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул.Ангел Кънчев 2
Представляващо лице:Юлиян Иванов Георгиев
Телефон:0878339920
Електронна поща:persa_advertising@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121374ЦПО към Център за професионално обучение Развитие ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121374 / 22.05.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-44 - 23.08.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към Център за професионално обучение Развитие ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1606
Адрес за кореспонденция:бул. "Ген.Скобелев" № 41-43 ет. 5 ап. 15
Представляващо лице:Павлин Павлов Петров
Телефон:0884183949
Електронна поща:razvitie.cpo@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121373ЦПО към БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121373 / 15.05.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-60 - 02.11.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1040
Адрес за кореспонденция:гр. София, бул. Васил Левски № 75
Представляващо лице:Иван Деспотов
Телефон:0887749580
Електронна поща:cpo_bfst@abv.bg
Интернет страница:http://bgdsf.com/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121372ЦПО към Софийски университет "Св. Климент Охридски"гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121372 / 05.05.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-57 - 19.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1504
Адрес за кореспонденция:бул. Цар Освободител № 15
Представляващо лице:Цветанка Маринова Панова
Телефон:03592 9308 548, 03592 846 35 46, 0359 887 214 418
Електронна поща:rectorsoffice@admin.uni-sofia.bg
Интернет страница:www.uni-sofia.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121371ЦПО към "МИРАКЪЛ 78" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121371 / 02.05.2017
Наименование:ЦПО към "МИРАКЪЛ 78" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1510
Адрес за кореспонденция:гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Уошбърн бл.32-34
Представляващо лице:Даниела Миткова Искрева
Телефон:0888992987, 0878922987
Електронна поща:center_miracle@abv.bg
Интернет страница:https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC-Madgestic-1581692175478296/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121370ЦПО към "ТНП Консулт 1" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121370 / 03.05.2017
Наименование:ЦПО към "ТНП Консулт 1" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:гр. София, 1113, район р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Прелом 2, помещение 4
Представляващо лице:Тоня Николова Михайлова
Телефон:0882483350, 0888128153
Електронна поща:tnp_consult@abv.bg
Интернет страница:tnp-consult.com
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към " ТНП Консулт 1 " ЕООД се намира в гр. София, бул. Шипченски проход 43 А, ет. 1, офис 5А. Той е учреден с решение на Общото събрание 24.01.2017 г. като отделно учебно – квалификационно звено с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване, също така и на непрекъснато професионално обучение в страната и чужбин
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121369ЦПО към ДЖИ ЕЙ СПИЙД ЕООДгр. Добричактивна
Лицензия No.:2017121369 / 05.05.2017
Наименование:ЦПО към ДЖИ ЕЙ СПИЙД ЕООД
Населено място:гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич
Пощенски код:9300
Адрес за кореспонденция:бул. "Добруджа", № 4, ет. 3, офис 9
Представляващо лице:Георги Илиев Атанасов
Телефон:0897295726
Електронна поща:kostadinova_tedi@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Основният предмет на дейност на ДЖИ ЕЙ СПИЙД е осъществяване на обучения на безработни и заети лица, навършили 16 години, за придобиване на степен на професионална квалификация, по част от професия, обучения за придобиване на ключови компетентности, като извършва и професионално ориентиране и валидиране на неформално и информално придобити знания и умения. Обучение на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда с цел интегрирането им на пазара на труда; обучение за повишаване компетентността на п
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121368ЦПО към СЪПЛАЙ ЧЕЙН ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121368 / 28.04.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-56 - 18.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към СЪПЛАЙ ЧЕЙН ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1612
Адрес за кореспонденция:ул. Добрич 2, ет.1, ап.2
Представляващо лице:Павлина Стоянова Цветанова
Телефон:0886277735, 0886277735
Електронна поща:office@supplychain.bg
Интернет страница:www.supplychain.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121367ЦПО към "ОН - КИЙСЪРВИЗ" ЕООДгр. Романактивна
Лицензия No.:2017121367 / 24.04.2017
Наименование:ЦПО към "ОН - КИЙСЪРВИЗ" ЕООД
Населено място:гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца
Пощенски код:1111
Адрес за кореспонденция:София, ул."Николай Коперник" №25, ет.2
Представляващо лице:Ивайла Сариева
Телефон:0889217218
Електронна поща:cpo_onkey@abv.bg
Интернет страница:http://stonemasonry.eu/
Допълнителна информация:Документацията на ЦПО към Он-кийсървиз ЕООД се води и съхранява на адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 25.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121366ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ ООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2017121366 / 18.04.2017
Наименование:ЦПО към „Адванс Хюмън Кепитал“ ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:гр. Варна, р-н Приморски ул. "Димитър Икономов" №19, етаж 3
Представляващо лице:Адрияна Юлиянова Митева
Телефон:0884130444
Електронна поща:office@advanceacademy.bg
Интернет страница:http://www.advanceacademy.bg/
Допълнителна информация:ЦПО към "Адванс Хюмън Кепитал" ООД е образователен START UP стартирал през 2017 година. Академията е най-големият и модерен ИТ учебен център в Източна България, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение. В портфолиото са включени обучения за начинаещи и напреднали в няколко направления – Информационни технологии и Дигитален маркетинг, както и една от най-развитите STEM програми за деца от 1-ви до 12-ти клас. Провежда професионални обучения по Front End, Quality Assurance,
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121365ЦПО към Образование и технологии ООДгр. Бургаспрекратена
Лицензия No.:2017121365 / 13.04.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-89 - 26.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към Образование и технологии ООД
Населено място:гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Пощенски код:8000
Адрес за кореспонденция:ул. Оборище 126
Представляващо лице:Георги Методиев Петров
Телефон:+359 896669222
Електронна поща:papancheva@dgklaz.net
Интернет страница:www.itlearning-bg.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121364ЦПО към ЕИКК "Аура" ООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2017121364 / 13.04.2017
Наименование:ЦПО към ЕИКК "Аура" ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9009
Адрес за кореспонденция:Варна 9009, ул.Радост 49А
Представляващо лице:Светлана Юриевна Узунова
Телефон:+359896873763, +359897964677
Електронна поща:aurabg@mail.bg
Интернет страница:aurabg.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121363ЦПО към АЕС-Л ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121363 / 13.04.2017
Наименование:ЦПО към АЕС-Л ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1111
Адрес за кореспонденция:ул.Андрей Николов №15А, ет.3, ап. 12
Представляващо лице:Елена Кирилова Кръстева
Телефон:0882551585, 0883551494
Електронна поща:office.aesl1@gmail.com
Интернет страница:https://officeaesl1.wixsite.com/education
Допълнителна информация:Кои сме ние: ЦПО към „АЕС-Л“ ООД е създаден през 2017 г. Лицензиран е на 13.04.2017 г. с лицензия № 2017121363 от НАПОО. Специалностите, по които може да извършва обучение са 13. Те са публикувани в секция „Лицензирани специалности“. Центърът набира популярност и е с добра репутация, поради качеството на предлаганите услуги. Собствениците на фирмата са образовани, интелигентни, ерудирани и уважавани. Цел: Целта на създаването и действието на Центъра през годините е извършване на качествено обучение по ли
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121362ЦПО към "БЕТА СТАР" ЕООДгр. Благоевградактивна
Лицензия No.:2017121362 / 21.03.2017
Наименование:ЦПО към "БЕТА СТАР" ЕООД
Населено място:гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Пощенски код:2700
Адрес за кореспонденция:ул."Пейо Яворов" 10
Представляващо лице:Емил Иванов Христов
Телефон:073/ 830023, 0897 820 128
Електронна поща:betastar@abv.bg
Интернет страница:www.betastar.net
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121361ЦПО към Елит - Монтаж ЕООДс. Хрищенипрекратена
Лицензия No.:2017121361 / 07.03.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-63 - 08.06.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Елит - Монтаж ЕООД
Населено място:с. Хрищени, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6000
Адрес за кореспонденция:ГР. Стара Загора, бул. М.М.Кусев 2 ет.3 офис 42
Представляващо лице:Боряна Данева Александрова
Телефон:0885 040 074, 0887 944 977
Електронна поща:elit_montaj_cpo@abv.bg
Интернет страница:http://www.elitmontaj.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121360ЦПО към "ЧР Рефлекс" ЕООДгр. Троянактивна
Лицензия No.:2017121360 / 07.03.2017
Наименование:ЦПО към "ЧР Рефлекс" ЕООД
Населено място:гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч
Пощенски код:5600
Адрес за кореспонденция:ул. "Георги Сава Раковски" №83
Представляващо лице:Татяна Марковска
Телефон:0898545566
Електронна поща:markovska@gbg.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:ЧР "Рефлекс" ЕООД, гр. Троян се е доказал като професионален център за обучение, удовлетворяващ нуждите на пазара на труда в града и региона. Наши партньори са фирми като КОПА ХИДРОСИСТЕМ, ВЕЛДЕ, КАЛИНЕЛ, РИКОСТИЛ и частни предприемачи. Обучените идват с желание да придобият нова професия, която веднага да реализират на трудовия пазар.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121359ЦПО към БГ Травел Академия ООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121359 / 07.03.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-90 - 26.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към БГ Травел Академия ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1606
Адрес за кореспонденция:жк.Гоце Делчев, бл.22,вх.А, ет.1, ап.1 (сградата на Крит)
Представляващо лице:Деница Асенова Иванова
Телефон:0878 27 13 25, 02/832 76 51
Електронна поща:bg_travel_2009@abv.bg
Интернет страница:http://bg-travel.org/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121358ЦПО към "ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООДгр. Пловдивактивна
Лицензия No.:2017121358 / 14.02.2017
Наименование:ЦПО към "ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:ул. "Костаки Пеев" № 5Б
Представляващо лице:Нели Генова Делгянска
Телефон:0888968862 / 0887700533, 032/268050
Електронна поща:destbul.tech@destbul.com
Интернет страница:www.destbul.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121357ЦПО към "Джей Зи Стил" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121357 / 07.02.2017
Наименование:ЦПО към "Джей Зи Стил" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1554
Адрес за кореспонденция:обл. София ( столица ), общ. Столична, с. Чепинци 1554, ул. "Възрожденски" 72
Представляващо лице:Йоана Цветанова Захариева
Телефон:0885907253, 0876203002
Електронна поща:j.z.style.ltd@gmail.com
Интернет страница:www.jz-style.com
Допълнителна информация:ЦПО към „Джей Зи Стил“ ЕООД е учреден с решение на Общото събрание на 07.12.2016г. като отделно учебно – квалификационно звено с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване, също така и на непрекъснато професионално обучение в страната и чужбина , разработване на учебни планове, програми, модули и друга учебна документация, разработване и издав
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121356ЦПО към "НУМЕР" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121356 / 08.02.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-1/04.02.2020 г. - 05.02.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "НУМЕР" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1408
Адрес за кореспонденция:Област София ( столица), Община Столична, гр София 1408, район Триадица, ул. Майор Първан Тошев No 18-20, магазин No 1
Представляващо лице:Валентин Стефанов Цветков
Телефон:+359 890 538 777
Електронна поща:hairspot@mail.bg
Интернет страница:http://www.hairspot.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121355ЦПО "ДермаЛайф Академи" към "Империали" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121355 / 08.02.2017
Наименование:ЦПО "ДермаЛайф Академи" към "Империали" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1680
Адрес за кореспонденция:бул. "Македония" 44, ет.1, ап.3
Представляващо лице:Виктория Константинова Стефан
Телефон:0882313335, 0877177233
Електронна поща:dermalive@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение „ДермаЛайф Академи“ към "Империали" ЕООД – гр.София е един от лидерите в професионалното обучение по фризьорство, маникюр, педикюр и ноктопластика, професионален грим , масаж, козметика , микроблейдинг, миглопластика, ламиниране на мигли и др. съчетаващ класическите методи с новостите, които се предлагат в SPA, WELLNESS и Козметичната индустрия. Важно място в обучението са индивидуалния подход и реална работна обстановка, при което се създават условия за работа в екип, важн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121354ЦПО „Ивайло Колев–ХеърАкадеми” към "Борислава-87" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121354 / 30.01.2017
Наименование:ЦПО „Ивайло Колев–ХеърАкадеми” към "Борислава-87" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1756
Адрес за кореспонденция:район Младост, ул. 185-та №16
Представляващо лице:Борислава Руменова Маркова
Телефон:0879373381
Електронна поща:cpo.hairacademy@gmail.com
Интернет страница:
Допълнителна информация:Център за професионално обучение Ивайло Колев Хеър Академи предлага курсове за фризьори,козметици с придобиване професионална втора степен за тези професии.Също така предлагаме курсове по част от професиите,като грим ,поставяне на мигли косъм по косъм и маникюр и педикюр.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121353ЦПО към "Обучителен център - Европа" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121353 / 26.01.2017
Наименование:ЦПО към "Обучителен център - Европа" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:Гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 47, ет. 3
Представляващо лице:Елена Светославова Соколова
Телефон:0885706208, 0889921412
Електронна поща:center_europa@abv.bg
Интернет страница:https://center-evropa.com/
Допълнителна информация:Център за професионално обучение (ЦПО) към „ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР – ЕВРОПА” ЕООД провежда целогодишни обучения за придобиване на професионална квалификация, преквалификация и формиране на мотивационна система за реализация на лица над 16-годишна възраст с цел гарантиране на тяхната пригодност за заетост, висок професионализъм и компетенции в съответствие с потребностите на съвременния пазар на труда.  Центърът е с Лицензия за професионално обучение № 2017121353, издаден от Националната агенция за професионалн
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121352ЦПО Академия по туризъм - Слънчев бряг към Левъл Ейч ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121352 / 23.01.2017
Наименование:ЦПО Академия по туризъм - Слънчев бряг към Левъл Ейч ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:ул. "Граф Игнатиев" №3, ет.2
Представляващо лице:Румяна Пенева
Телефон:0888585345, 0888029333
Електронна поща:r.peneva@europool.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:ЦПО „Академия по туризъм – Слънчев бряг“ към „Левъл Ейч“ ООД предлага професионално обучение по 10 специалности. Центърът разчита на голям брой преподавателии, чиято квалификация съответства на изискванията, определени в ДОС.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121351ЦПО Про Експерт към "Крипто Енерджи" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2017121351 / 24.01.2017
Наименование:ЦПО Про Експерт към "Крипто Енерджи" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1000
Адрес за кореспонденция:София , Ул. Христо Белчев 21
Представляващо лице:Петър Иванов Дюлгеров
Телефон:02 950 35 45
Електронна поща:office@centerpro-expert.bg
Интернет страница:www.cryptoenergy.bg
Допълнителна информация:ЦПО „ПРО Експерт” към „Крипто Енерджи” ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул. „Христо Белчев” №21, ЕИК: 204071872, представлявано от Петър Дюлгеров – Управител, организира и провежда обучения на лица навършили 16 години по професии и специалности, за които е лицензиран. ЦПО разполага с необходимия капацитет като материална база и преподавателски състав, с оглед качествено професионално обучение на курсистите.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121350ЦПО към "ЕНСИ Консулт" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2017121350 / 19.01.2017
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-40 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към "ЕНСИ Консулт" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1407
Адрес за кореспонденция:ул. "Сребърна" 21
Представляващо лице:Енчо Иванов Иванов
Телефон:0888406186
Електронна поща:office@ensibg.com
Интернет страница:http://ensibg.com/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121349ЦПО към ИВОНТИ ЕООДгр. Помориеактивна
Лицензия No.:2017121349 / 16.01.2017
Наименование:ЦПО към ИВОНТИ ЕООД
Населено място:гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас
Пощенски код:8200
Адрес за кореспонденция:гр. Поморие, ж.к. "Свобода", бл. 30-партер
Представляващо лице:Ивайло Стоянов Димитров
Телефон:0898439653, 0894437396
Електронна поща:ivonti_76@abv.bg
Интернет страница:www.ivonti.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2017121348ЦПО към ЮНИОН ШУС ООДгр. Берковицаактивна
Лицензия No.:2017121348 / 16.01.2017
Наименование:ЦПО към ЮНИОН ШУС ООД
Населено място:гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Пощенски код:3500
Адрес за кореспонденция:ул. Шабовица 7А
Представляващо лице:Георги Кирилов Ангелов
Телефон:0883551494, 0889764772
Електронна поща:george.angelov94@gmail.com
Интернет страница:http://unionedu.blogspot.bg/
Допълнителна информация:Кои сме ние: ЦПО „Юнион едюкейшън“ към „Юнион шус“ ООД е създаден през 2017 г. Лицензиран е на 16.01.2017 г. с лицензия № 2017121348 от НАПОО. Специалностите, по които може да извършва обучение са 9. Те са публикувани в секция „Лицензирани специалности“. Центърът е разпознаваем и с добра репутация на територията на общ. Берковица и обл. Монтана. Собствениците на фирмата са образовани, интелигентни, ерудирани и уважавани. Цел: Целта на създаването и действието на Центъра през годините е извършване на качес
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121347ЦПО към „Даскал България “ АДгр. Габровопрекратена
Лицензия No.:2016121347 / 30.12.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-55 - 26.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към „Даскал България “ АД
Населено място:гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово
Пощенски код:5300
Адрес за кореспонденция:ул. Станционна № 14
Представляващо лице:Калоян Маринов Кирилов
Телефон:0894467011, 0889444260
Електронна поща:daskal_online@abv.bg
Интернет страница:https://daskal.eu/
Допълнителна информация:Център за професионално обучение към "Даскал България" АД
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121346ЦПО към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдивгр. Пловдивпрекратена
Лицензия No.:2016121346 / 15.12.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-36 - 24.03.2022
Прекратена
Наименование:ЦПО към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Населено място:гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив
Пощенски код:4000
Адрес за кореспонденция:ул. "Тодор Самодумов" № 2
Представляващо лице:Илиана Самуилова Ханчева
Телефон:+359 32 601 469, +359896221091
Електронна поща:cpo@artacademyplovdiv.com
Интернет страница:-
Допълнителна информация:Условията, в които живеем и работим, динамичната пазарна икономика и променящия се пазар на труда на национално и световно ниво налага приспособяване и гъвкавост на работещите в различни сфери. Професионалното образование и обучение е необходимо за всеки гражданин, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и професионална реализация. Хората, работещи в сферата на изкуството, също трябва непрекъснато да се адаптират и да усъвършенстват своята квалификация. Тази необходимост, доведе до създаването
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121345ЦПО към "БОНИНИ КАР" ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2016121345 / 06.12.2016
Наименование:ЦПО към "БОНИНИ КАР" ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1303
Адрес за кореспонденция:гр.София, Ж. К. "ЗОНА Б 18", БЛ. 5, ПАРТЕР
Представляващо лице:Бойко Александров Нинов
Телефон:0888308266, 0888 337 881
Електронна поща:boninicar@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121344ЦПО към Учебен център - НСБС ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2016121344 / 06.12.2016
Наименование:ЦПО към Учебен център - НСБС ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция:Бул. Шипченски проход № 43 вх. Б ет.1
Представляващо лице:д-р Момчил Бориславов Антов
Телефон:02 971 48 22, 0887 426 329
Електронна поща:secretariat@nsbs.bg
Интернет страница:https://nsbs-learning.bg
Допълнителна информация:Учебен център – НСБС е лицензиран, национално признат Център за професионално обучение, тясно специализиран и профилиран за предоставяне на допълнителна професионална квалификация в областта на спедицията, транспортната и складова логистика. Кратка история: Учебният център към Националното сдружение на българските спедитори НСБС е създаден през 2002 г. Защитава Лиценз за програма по стандартите на ФИАТА за професия спедитор, която е международен стандарт за компетентност в професията.
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121343ЦПО към "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2016121343 / 06.12.2016
Наименование:ЦПО към "АДВАНСТ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1434
Адрес за кореспонденция:ул. Симеоновско шосе 113А
Представляващо лице:Ася Панджерова
Телефон:0892334455, 0988896332
Електронна поща:ceo@ap-consulting.bg
Интернет страница:www.ap-consulting.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121342ЦПО към "Проект Консулт България Груп" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2016121342 / 06.12.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-48 - 28.05.2020
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Проект Консулт България Груп" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1532
Адрес за кореспонденция:кв. Военна рампа, бул. Илиянци № 12 Учебна зала към "Дограма стил проект" ЕООД
Представляващо лице:МАРИЯНА БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
Телефон:0879414100, 0879414107
Електронна поща:proekt_konsultgroup@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121341ЦПО към "АТЛАС 1972" ЕООДгр. Дупницаактивна
Лицензия No.:2016121341 / 06.12.2016
Наименование:ЦПО към "АТЛАС 1972" ЕООД
Населено място:гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил
Пощенски код:2600
Адрес за кореспонденция:ул. Цар Освободител № 16, ет.1 и ет.2
Представляващо лице:Стоян Костадинов Костадиинов
Телефон:0899 155 115, 0898 705 809
Електронна поща:cpo_atlas@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:ЦПО към „АТЛАС 1972" ЕООД е учреден с решение /съгласно протокол № 2 -от 01.09.2016 г./ на Общото събрание на дружеството като отделно учебно – квалификационно звено с предмет на дейност: “Организиране и осъществяване на професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване, също така и на непрекъснато професионално обучение в страната и чужбина , разработване на учебни планове, програми, модули и друга уч
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121340ЦПО към УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АДгр. Русевременно отнета за срок от 4 месеца
Лицензия No.:2016121340 / 30.11.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-13 - 22.03.2023
Временно отнета за срок от 4 месеца
до 22.07.2023
В периода на отнемането ЦПО не може да провежда професионално обучение.
Наименование:ЦПО към УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7002
Адрес за кореспонденция:УМБАЛ "Канев" - АД; ул. "Независимост" № 2
Представляващо лице:Д-р Лидия Стефанова
Телефон:0877 385 062, 0889 519 856
Електронна поща:hospitalruse@hospitalruse.org
Интернет страница:http://www.umbal.ruse.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121339ЦПО към ЮВИЯ ООДгр. Софияактивна
Лицензия No.:2016121339 / 22.11.2016
Наименование:ЦПО към ЮВИЯ ООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:бул. Мария Луиза №131, хотел Рамада - Виктория Спа
Представляващо лице:Виктория Стефкова Кесаровска-Чамоглу
Телефон:0897 994 199, 0897084803
Електронна поща:kesarovska@gmail.com
Интернет страница:http://www.victoria-spa.com/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121338ЦПО към "Ирник Х" ЕООДгр. Перникпрекратена
Лицензия No.:2016121338 / 15.11.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-05-93 - 10.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към "Ирник Х" ЕООД
Населено място:гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник
Пощенски код:2300
Адрес за кореспонденция:Перник, ул.Струма, №-54, вх.Б, партер
Представляващо лице:Петър Христов Басмаджиев
Телефон:0899 972 037, 0899 972 049
Електронна поща:irnik_bg@abv.bg
Интернет страница:
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121337ЦПО към "ЛАНТ КОНСУЛТ" ЕООДгр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2016121337 / 15.11.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-65 - 14.06.2019
Прекратена
Наименование:ЦПО към "ЛАНТ КОНСУЛТ" ЕООД
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1113
Адрес за кореспонденция: СОФИЯ Ф. ЖОЛИО-КЮРИ № 20 ет.7 офис 711
Представляващо лице:ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ АСЕНОВ
Телефон:0887 777 188
Електронна поща:lantkonsult@abv.bg
Интернет страница:www.navet.government.bg
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121336ЦПО към Център за спешна медицинска помощ - Софиягр. Софиявременно отнета за срок от 4 месеца
Лицензия No.:2016121336 / 15.11.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-15 - 22.03.2023
Временно отнета за срок от 4 месеца
до 22.07.2023
В периода на отнемането ЦПО не може да провежда професионално обучение.
Наименование:ЦПО към Център за спешна медицинска помощ - София
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1202
Адрес за кореспонденция:бул. Васил Левски 129
Представляващо лице:д-р Нина Ръсина
Телефон:0888665335, 02 9357255
Електронна поща:med-deinosti@csmp-sofia.bg
Интернет страница:http://www.csmp-sofia.bg/
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121335ЦПО към "Есперанса 09" ЕООДгр. Русеактивна
Лицензия No.:2016121335 / 31.10.2016
Наименование:ЦПО към "Есперанса 09" ЕООД
Населено място:гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
Пощенски код:7000
Адрес за кореспонденция:Гр.Русе, ул. Ниш 20
Представляващо лице:Илона Стефанова Русева
Телефон: 0877776474
Електронна поща: esperansa_09@abv.bg
Интернет страница:esperansa09.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121334ЦПО към Сдружение"Учебен център по земеделие и животновъдство"гр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2016121334 / 25.10.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-41 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Сдружение"Учебен център по земеделие и животновъдство"
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1618
Адрес за кореспонденция:ж.к.Манастирски ливади ,ул.Казбек №30,вх.Д,ет.2,ап.68
Представляващо лице:Антоанета Георгиева Симеонова
Телефон:0892254272
Електронна поща:ucheben.center@gmail.com
Интернет страница:ucheben.center@gmail.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121333ЦПО към Сдружение Знание и образованиегр. Софияпрекратена
Лицензия No.:2016121333 / 25.10.2016
Заповед за прекратяване:7ЛД-01-05-42 - 07.04.2021
Прекратена
Наименование:ЦПО към Сдружение Знание и образование
Населено място:гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Пощенски код:1324
Адрес за кореспонденция: ж.к.Люлин,бл.738,вх.Б,ет.7,ап.98
Представляващо лице:Георги Димитров Димитров
Телефон:0889042746
Електронна поща:znanie.obrazovanie@gmail.com
Интернет страница:znanie.obrazovanie@gmail.com
Допълнителна информация:
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121332ЦПО към АДС "Морски център" ООДгр. Варнаактивна
Лицензия No.:2016121332 / 25.10.2016
Наименование:ЦПО към АДС "Морски център" ООД
Населено място:гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
Пощенски код:9000
Адрес за кореспонденция:град Варна, ул. "Перла" 16, етаж 1
Представляващо лице:Даниел Ганчев Попов
Телефон:0890 20 12 02, 0899 63 46 37
Електронна поща:popov.dg@abv.bg
Интернет страница:www.ads-seacenter.com
Допълнителна информация:ЦПО към АДС Морски център, гр.Варна осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз. Вписана в регистъра на институциите в системата на Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение на основание Заповед № ЦПО- 130 /25.10.2016 год. на Министъра на образованието и науката. Създаването на такъв професионален учебен център в сферата на корабоплаването и морските професии цели да поддържа високи учебни стандарти, да предложи добр
Място за съхранение на архива:
Професии и специалности:
Моля, изчакайте зареждането на специалностите...
2016121331ЦПО към "ВАЛИ М - 12" ЕООДгр. Стара Загораактивна
Лицензия No.:2016121331 / 25.10.2016
Наименование:ЦПО към "ВАЛИ М - 12" ЕООД
Населено място:гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора
Пощенски код:6000
Адрес за кореспонденция:ул. Свети Отец Паисий" № 42, ет. 1, офис 1
Представляващо лице:Светлозар Павлов Славов
Телефон:0893 449 584, 0883599487
Електронна поща:office@vali-m12.com
Интернет с